<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Odpowiedzialne inwestycje ESG | NN Investment Partners TFI S.A.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Odpowiedzialne inwestycje

Trzy składniki, które zmieniają świat na lepsze:
Odpowiedzialność, Równowaga, Wpływ

Odpowiedzialność

Sprawdzamy czy spółki, których akcje lub obligacje chcemy kupić nie szkodzą środowisku, nie wyzyskują pracowników, nie oddziałują negatywnie na społeczeństwo. Pierwsze elementy odpowiedzialnego inwestowania zostały przez nas wdrożone już w 2000 r.

Do zarządzanych przez nas portfeli nie mają szansy trafić m.in.:

Spółki tytoniowe

Producenci futer

Producenci broni

Rozrywka dla dorosłych

Wszystkie fundusze w ofercie NN Investment Partners TFI spełniają tak opisane kryteria odpowiedzialnego inwestowania.

Równowaga

Zrównoważony rozwój to taki, który nie oddziałuje negatywnie na przyszłe pokolenia. Do portfeli spółek zrównoważonego rozwoju, wybieramy tylko przedsiębiorstwa o najwyższych ocenach naszych ratingów ESG.

8 kwietnia 2019 r. uruchomiliśmy NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania - fundusz spółek z Polski i Europy Środkowowschodniej, które rozwijają się w sposób zrównoważony.

Wpływ

Żeby być najlepszym, nie wystarczy być przyzwoitym. Trzeba kształtować rzeczywistość. Fundusze wpływu to takie, z których jesteśmy szczególnie dumni. Inwestują w spółki realizujące cele zrównoważonego rozwoju wyznaczone przez ONZ

Wpływ na ludzi

  • Eliminacja ubóstwa
  • Zdrowe życie, promowanie dobrobytu
  • Lepsze odżywianie, zrównoważone rolnictwo

Wpływ na ziemię

  • Dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
  • Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi

Wpływ na dobrobyt

  • Zapewnienie edukacji, promowanie uczenia się przez całe życie
  • Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami
20 listopada 2018 r. w naszej ofercie pojawił się NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania oparty na funduszu NN (L) Global Equity Impact Opportunities. Wszedł w skład funduszu parasolowego NN SFIO.
Szacujemy, że działalność spółki, w którą zainwestowaliśmy, umożliwia ograniczenie emisji CO2 o 76 mln ton.
Adrie Heinsbroek
Szef Zespołu Odpowiedzialnych Inwestycji
NN Investments Partners

Co oznacza ESG

ESG to skrót od angielskich słów Environmental, Social i Governance (Środowisko, Społeczeństwo, Ład Korporacyjny), określających trzy bardzo wrażliwe obszary działalności przedsiębiorstw

  • E to takie kwestie, jak stopień zanieczyszczania wody i powietrza, efektywność energetyczna firmy, zarządzanie odpadami.
  • S to satysfakcja klientów, ale również wpływ firmy na lokalną społeczność, partnerów biznesowych i dostawców, różnorodność wśród pracowników (płeć, wiek, pochodzenie), nie tylko bezpieczne, ale i przyjazne warunki pracy.
  • G to z kolei tak drażliwe zagadnienia, jak korupcja, datki na politykę, niezależność zarządu i rady nadzorczej, poziom wynagrodzenia kierownictwa oraz jakość audytu.

Nasza oferta