<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> 30% Club
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Odpowiedzialne inwestowanie

W NN Investment Partners TFI patrzymy na spółki szerzej niż tylko przez pryzmat raportów finansowych.

30% Club

Jesteśmy jednym z dumnych założycieli Grupy Inwestorskiej 30% Club w Polsce. 30% Club to globalna inicjatywa promująca różnorodność w biznesie. Jej myślą przewodnią jest obserwacja, że różnorodność we władzach spółek przynosi wymierne korzyści biznesowe, wynikające z wyboru osób na najwyższe stanowiska z całej dostępnej puli talentów. Uczestnictwo w kampanii polega na realizowaniu mierzalnych celów z zakresu różnorodności płci we władzach spółek i otwieraniu kobietom drzwi do kariery. Próg 30 proc. dla udziału kobiet ma swoje źródło w teorii masy krytycznej, w której został określony jako minimalny odsetek grupy, przy którym głosy mniejszości zaczynają mieć wpływ na decyzje podejmowane przez większość.

 

Kampania 30% Club została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii w 2010 r. przez brytyjską finansistkę Helenę Morrissey z celem osiągnięcia 30 proc. udziału kobiet we władzach spółek z indeksu FTSE100. Cel został osiągnięty we wrześniu 2018 r., a dziś (2021 r.) udział kobiet w spółkach FTSE100 przekracza 37 proc. Do globalnej inicjatywy 30% Club przystąpili szefowie największych firm na świecie, tacy jak m.in. Warren Buffet, CEO & Chair Berkshire Hathaway, Larry Fink, CEO Blackrock czy Emma Walmsley, CEO, GSK. Polska jest 18. punktem (tzw. Chapter) na globalnej mapie 30% Club.

 

Celem 30% Club nad Wisłą jest zwiększenie reprezentacji kobiet na poziomie zarządu i rady nadzorczej (liczone łącznie) w 140 największych polskich spółkach giełdowych do 2030 r. Kampania ma też cel pośredni w postaci progu 20 proc. udziału kobiet we władzach spółek (zarząd + rada nadzorcza) z WIG20, mWIG40 i sWIG80 do 2025 r. oraz braku wśród tych spółek takich, które nie mają żadnych kobiet w swoich władzach.

 

Dążenie NN Investment Partners TFI do wpierania różnorodności we władzach spółek znajduję odzwierciedlenie w składzie naszego zarządu i rady nadzorczej, w których udział kobiet przekracza 30 proc., ale również w naszej strategii wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Zgodnie z obecnie obowiązującą strategią głosujemy przeciwko kandydaturze mężczyzny do zarządu lub rady nadzorczej jeśli procentowy udział kobiet w obu tych ciałach łącznie jest poniżej 10 proc. w przypadku spółek z rynków wschodzących i 20 proc. dla spółek z rynków rozwiniętych.

 

Więcej informacji na temat 30% Club można znaleźć tutaj: https://30percentclub.org

 

Raport 30% Club Poland: Rożnorodność w Radach Nadzorczych 2021