ESG Warsaw

Inwestorzy chcą, żeby ich pieniądze zmieniały świat na lepsze.
Jak wykorzystać ESG, by ich do siebie przekonać?

Dowiedz się więcej
25 list
poniedziałek 25 listopada 2019
9:0017:00

NN Investment Partners TFI, CFA Society Poland, Erste Securities i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na pierwszą konferencję w ramach cyklu spotkań ESG Warsaw.

Dlaczego ESG Warsaw?

Pozafinansowe aspekty działalności firm są coraz
ważniejsze dla inwestorów. Już wkrótce również
na polskim rynku kapitałowym czynniki ESG
(environmental, social, governance) będą kluczowe
dla pozyskania finansowania. Spółki notowane na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie powinny
pracować nad społeczną odpowiedzialnością biznesu,
ładem korporacyjnym i ograniczeniem negatywnego
oddziaływania na środowisko.

Pokażemy jak to robić tak, aby osiągnąć dwa
cele: zmieniać świat na lepsze i przyciągać kapitał.

meeting

ESG Warsaw 2019

Relacja z wydarzenia

Agenda

SALA NOTOWAŃ
08:30 - 09:00
kubek Rejestracja i poranna kawa
9:00 - 9:20

Przywitanie gości

Izabela Olszewska, Członek Zarządu, GPW

9:20 - 9:50

Czy w pogoni za wynikiem finansowym wpadniemy w przepaść?

Łukasz Kolano, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact w Polsce

9:50 - 10:20

Pozafinansowe kryteria działalności spółek ważne dla inwestorów

Adrie Heinsbroek, Principal Responsible Investment, NN Investment Partners

10:20 - 10:50
kubek Przerwa kawowa
10:50 - 11:50

Pozafinansowe kryteria działalności spółek ważne dla agencji ratingowych
Q&A Session with Sustainalytics

Greta Fearman, Associate Director Client Relations, Sustainalytics

11:50 - 12:50
miska Lunch
12:50 - 13:20

Dobry zysk

Przemysław Barankiewicz, Wiceprezes, CFA SOCIETY POLAND

Bartosz Pawłowski, Dyrektor Inwestycyjny Bankowości Prywatnej, mBank

13:20 - 14:20

Panel dyskusyjny:

  • Czy warto dać szansę „trucicielom”? Co jest lepsze – zaangażowanie, czy wykluczenie?

Friedrich Mostböck (moderator), Head of Group Research, Erste Group

Szymon Gajda, Dyrektor Departamentu Zarządzania Korporacyjnego, Energa

Walter Hatak, Head of Responsible Investments, Erste Asset Management

Leszek Kąsek, Starszy Ekonomista, ING Bank Śląski

Karolina Kuś, Pełnomocnik Zarządu ds. Międzynarodowych, JSW

Renat Nadyukov, Lead Portfolio Manager, NN Investment Partners

14:20 - 14:50
kubek Przerwa kawowa
14:50 - 15:20

Polski sektor energetyczny - co zrobić, żeby nie zostać wykluczonym

Simon Maignan, Market Development Manager, Investment & Advisory, Refinitiv

15:20 - 15:50

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie raportowania przez spółki informacji klimatycznych

Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

15:50 - 16:50

Panel dyskusyjny:

  • ESG jako ważny element Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego czy kolejny obszar do (prze)regulowania?

Krzysztof Jajuga (moderator), Prezes Zarządu, CFA Society Poland

dr Maciej Bukowski, Prezes Fundacji, WISE Europa

Marcin Obroniecki, z-ca Dyrektora Dep. Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

dr Tomasz Wiśniewski, Wicedyrektor w Dziale Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów, GPW

SALA Imperium Za tę część wydarzenia odpowiada Erste Securities

Spotkania 1:1 analityków ze spółkami

Udział potwierdzili przedstawiciele m.in: RWE, Deutsche Post, BASF.

11:50 - 12:50
miska Lunch

Uczestnicy

Przemysław Barankiewicz

Przemysław Barankiewicz

Wiceprezes

CFA Society Poland

Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Komentator ekonomiczny, a w przeszłości m.in. redaktor naczelny Bankier.pl i internetowej odsłony "Pulsu Biznesu".

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

Prezes Zarządu

Fundacja Standardów Raportowania

Od 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego i wspiera emitentów w wypełnianiu ich wymogów.

Pełniąc funkcję prezesa Fundacji Standardów Raportowania i będąc członkiem Project Task Force for Climate-Related Reporting przy EFRAG pracuje nad standardami raportowania informacji niefinansowych. Inicjator i współautor Standardu Informacji Niefinansowych oraz współtwórca Ogólnych Standardów Raportowania 1 i 2.W ramach MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych czynników ryzyka i zagadnień niefinansowych oraz prowadzenia analiz scenariuszowych.

Aktywny komentator rynku kapitałowego, twórca MARopedii i bazy raportów niefinansowych oraz autor licznych badań dotyczących raportowania niefinansowego, presentation design i relacji inwestorskich. Doświadczenie zdobywał w instytucji nadzorującej rynek kapitałowy oraz doradzając ponad setce spółek notowanych na GPW, Euronext i Nasdaq, m.in. przy 45 projektach IPO i SPO.

Maciej Bukowski

dr Maciej Bukowski

Prezes Fundacji

WiseEuropa

Doktor nauk ekonomicznych, prezes fundacji WiseEuropa. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030 (Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności).

Kierownik projektów oraz licznych komentarzy i artykułów prasowych dotyczących między innymi makroekonomii, polityki energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego czy rynku pracy.

Greta Fearman

Greta Fearman

Associate Director, Client Relations

Sustainalytics

Greta Fearman pełni funkcję associate director w zespole ds. relacji z klientami w Sustainalytics w Amsterdamie. Do jej zadań należy kierowanie regionalnym zespołem, który pomaga zarządzającym funduszami w Holandii i Belgii włączać do procesu inwestycyjnego analizę ESG. Wcześniej pracowała w zespole ds. relacji z klientami Sustainalytics w Toronto i doradzała inwestorom z Kanady i USA.

Przed dołączeniem do Sustainalytics pracowała w butikowej firmie konsultingowej zajmującej się ochroną środowiska i efektywnością energetyczną w Toronto. Ukończyła ekonomię na McMaster University i zarządzanie zrównoważonym rozwojem na Ryerson University.

Szymon Gajda

Szymon Gajda

Dyrektor Departamentu Zarządzania Korporacyjnego

Energa

Walter Hatak

Walter Hatak

Head of Responsible Investments

Erste Asset Management

Od czerwca 2019 r. kieruje zespołem odpowiedzialnych inwestycji w Erste Asset Management. Wcześniej, przez dwa lata, był analitykiem ESG w zespole odpowiedzialnych inwestycji.

Przed dołączeniem do Erste AM spędził dwa lata w Bankhaus Schelhammer & Schattera, początkowo kierując działem zarządzania ryzykiem i kkontrolingu funduszy, a następnie inwestycjami firmy w zrównoważony rozwój. Karierę rozpoczął w Grupie Volksbanken w 2009 r., gdzie zdobył doświadczenie w dziedzinie zarządzania ryzykiem.

Certyfikowany Europejski Analityk Finansowy (CEFA). Autor publikacji na temat metod przeprowadzania stress testów (testów warunków skrajnych) i ubezpieczania portfeli. Wykładał inwestycje etyczne na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Wiedniu.

Adrie Heinsbroek

Adrie Heinsbroek

Principal Responsible Investment

NN Investment Partners

Adrie Heinsbroek jest dyrektorem zespołu zajmującego się rozwojem i wdrażaniem odpowiedzialnych inwestycji oraz włączeniem analizy ESG do procesu inwestycyjnego w NN Investment Partners.

Absolwent antropologii społecznej na Vrije Universiteit Amsterdam. Społeczną odpowiedzialnością biznesu i odpowiedzialnym inwestowaniem zajmuje się od 1996 r. Przed dołączeniem do NN Investment Partners pracował m.in. w banku ING. Jest członkiem kilku rad nadzorczych, a także aktywnym uczestnikiem dialogów z akcjonariuszami takich spółek, jak: KPN, DSM, Philips, AkzoNobel i Heineken.

Gościnny wykładowca na uniwersytetach i szkołach biznesu, m.in. Vlerick w Brukseli, Antwerpen Management School oraz University of Nijmegen w Holandii.

Krzysztof Jajuga

prof. Krzysztof Jajuga

Prezes

CFA Society Poland

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej oraz uczelni zagranicznych (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). Doktor honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i profesor honorowy Politechniki Warszawskiej.

W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów, zarządzania ryzykiem oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Rady Doskonałości Naukowej.

Ponadto jest członkiem Rady Giełdy (rady nadzorczej GPW). Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami.

Leszek Kąsek

Leszek Kąsek

Starszy Ekonomista

ING Bank Śląski

Leszek Kąsek jest starszym ekonomistą w Biurze Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim w Warszawie, odpowiedzialnym za zrównoważony rozwój, transformację energetyczną i zielone finanse w Polsce.

Dołączył do ING w sierpniu 2019 r., wcześniej pracował w Ministerstwie Finansów, Banku Światowym i Deloitte.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na tej samej uczelni.

Łukasz Kolano

Łukasz Kolano

Dyrektor Wykonawczy

UN Global Compact w Polsce

Dla systemu ONZ pracuje od 12 lat - w ramach Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP), także dla UNV, UNFPA, a wcześniej dla OSI Network w Polsce. Inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact zajmuje się od roku 2003, doradca Ministra Inwestycji i Rozwoju. Dziś jest Dyrektorem Biura UN Global Compact w Polsce i Przedstawicielem sieci UNGC w Europie Wschodniej. W naszym kraju zarządza implementacją działań programowych United Nations Global Compact.

Ekspert w zakresie programów rozwojowych angażujących biznes i administrację, zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, innowacjami społecznymi i gospodarczymi. Specjalizuje się we wprowadzaniem do strategii firm celów i standardów ONZ i UE, doradztwem w zakresie raportowania pozafinansowego i analizą wpływu działalności firm na społeczności i środowisko. Praktyk zajmujący się pomocą rozwojową, współpracą wielostronną oraz transferem wiedzy. Dysponujący rozległym doświadczeniem z wdrażania projektów UE w ramach funduszy Phare, EFS Equal i POKL, jak również programów pomocowych i rozwojowych systemu ONZ. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Karolina Kuś

Karolina Kuś

Pełnomocnik Zarządu do Spraw Międzynarodowych

JSW

Karolina Kuś pracuje jako Pełnomocnik ds. Zarządu JSW do Spraw Międzynarodowych. Monitoruje prawodawstwo UE, współpracuje z międzynarodowymi partnerami i stowarzyszeniami, stale pracując nad umocnieniem pozycji węgla koksowego i podkreślaniem jego znaczenia w światowej gospodarce. Karolina bierze także aktywny udział w innowacyjnych projektach JSW, takich jak oddzielanie wodoru od gazu koksowniczego lub produkcja włókien węglowych.

Przed dołączeniem do JSW pracowała jako doradca polityczny w Parlamencie Europejskim, zajmując się głównie polityką przemysłową i energetyczną UE. W szczególności interesowała się zagadnieniami dotyczącymi klimatu i środowiska.

Amanda Young

Simon Maignan

Market Development Manager, Investment & Advisory

Refinitiv

Simon Maignan od ponad dziesięciu lat zajmuje się technologią finansową. Podczas swojej kariery zajmował się przede wszystkim opracowywaniem i realizacją strategii sprzedaży w obszarach: zarządzania portfelem, badań i zarządzania majątkiem. Obecnie kieruje działalność inwestycyjną i doradczą Refinitiv w regionie EMEA (Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki), obejmującą rozwiązania ESG dla korporacji i zarządzających aktywami.

Friedrich Mostböck

Friedrich Mostböck

Head of Group Research

Erste Group

Friedrich Mostböck jest szefem działu analiz Erste Group. Odpowiada za analizę makroekonomiczną, instrumentów o stałym dochodzie oraz akcji w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Chorwacji, Serbii, Rumunii, Turcji i Austrii.

Jest prezesem ÖVFA (www.ovfa.at) i wiceprzewodniczącym EFFAS - organizacji zrzeszającej wszystkie europejskie stowarzyszenia analityków finansowych z 15 tys. członków.

Absolwent Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Administracji oraz kursu ÖVFA / EFFAS.

Renat Nadyukov

Renat Nadyukov

Lead Portfolio Manager

NN Investment Partners

Renat jest starszym zarządzającym portfelami w NN Investment Partners. Prowadzony przez niego fundusz inwestycyjny NN Emerging Europe jest wśród 2 proc. najlepszych funduszy na świecie w swojej kategorii wg Morningstar. Pracę na rynku finansowym rozpoczął w 2007 jako analityk w ING Investment Management. Od tego czasu specjalizował się m.in. sektorach energetyki i surowców, regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), a także w globalnych rynkach wschodzących.

Marcin Obroniecki

Marcin Obroniecki

Zastępca Dyrektora Dep. Rozwoju Rynku Finansowego

Ministerstwo Finansów

Izabela Olszewska

Izabela Olszewska

Członek Zarządu

GPW

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Była słuchaczką International Institute for Securities Market Development, zorganizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie.

Z rynkiem kapitałowym związana od 1992 roku, początkowo jako analityk w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Zajmowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Rozwoju.

Od października 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Bondspot. Sprawowała także funkcje w organach nadzorczych Towarowej Giełdy Energii oraz spółki InfoEngine. Zarówno w Bondspot, jak i Towarowej Giełdzie Energii, została oddelegowana przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu spółki. Do czerwca 2018 r. była członkiem Rady Dyrektorów spółki Aquis Exchange z siedzibą w Londynie, pełniąc rolę Non-Executive Director.

Od wielu lat współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek Zespołu Doradczego.

Bartosz Pawłowski

Bartosz Pawłowski

Dyrektor Inwestycyjny Bankowości Prywatnej

mBank

W swojej pracy koncentruje się na alokacji aktywów zarówno w zarządzaniu aktywami, jak i doradztwie inwestycyjnym. Wcześniej pracował prawie 10 lat w Londynie m.in. jako Główny Strateg Rynków Wschodzących w BNP Paribas oraz jako zarządzający portfelem w funduszu hedgingowym typu global macro Finisterre Capital.

Bartosz Pawłowski zaczął swoją karierę jako ekonomista w ING Banku Śląskim. Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz posiada tytuł CFA.

Tomasz Wiśniewski

dr Tomasz Wiśniewski

Wicedyrektor w Działe Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów

GPW

Współtwórca i koordynator pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europe Centralnej – RESPECT Index oraz wprowadzonego w 2019 r. indeksu WIG-ESG. Skupia się na działaniach promujących czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnymi wśród spółek publicznych pod kątem ich wykorzystania w relacjach z interesariuszami oraz ich znaczeniem z punktu widzenia inwestycji na rynku kapitałowym.

Autor i współautor komentarzy, felietonów, artykułów, raportów i opracowań naukowych na temat znaczenia biznesu odpowiedzialnego społecznie na rynku kapitałowym, w tym jedynego na polskim rynku kapitałowym badania „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm”.

Jeśli masz
do nas pytanie,

napisz na esgwarsaw@nntfi.pl

25 list
9:0017:00

Giełda Papierów Wartościowych

Książęca 4, 00-498

Warszawa

Wyświetl większą mapę

zdjęcie z wydarzenia
zdjęcie z wydarzenia
zdjęcie z wydarzenia
zdjęcie z wydarzenia
zdjęcie z wydarzenia
zdjęcie z wydarzenia
zdjęcie z wydarzenia
zdjęcie z wydarzenia
zdjęcie z wydarzenia
zdjęcie z wydarzenia
zdjęcie z wydarzenia
zdjęcie z wydarzenia