ESG Warsaw 2020

Inwestorzy chcą, żeby ich pieniądze zmieniały świat na lepsze,
ale to już wiesz. Dowiedz się jak raportować informacje niefinansowe,
jak w praktyce wygląda wdrażanie strategii ESG w spółce.
Poznaj doświadczenia tych, którym już się udało.

Dowiedz się więcej
23 wrz
środa 23 września 2020
9:0014:00

NN Investment Partners TFI, CFA Society Poland, Erste Securities i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na drugą konferencję w ramach cyklu spotkań ESG Warsaw.

Program

9:10 - 9:20

Przywitanie gości

Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW

9:20 - 9:50

Zielone obligacje od podstaw (w j.angielskim)

Jovita Razauskaite, Zarządzająca portfelami NN Investment Partners

10:00 - 10:30

Raportowanie emisji gazów cieplarnianych

Łukasz Kolano, Dyrektor UN Global Compact Poland

10:40 - 11:10

Kobiety na stanowiskach kierowniczych a efektywność spółek

Milena Olszewska-Miszuris, CFA, ACCA, FSA Credential-Holder, Wiceprezes CFA Society Poland, prezes WM Advisory


11:30 - 12:30

Panel dyskusyjny:

  • Droga do odpowiedzialności. Gdzie się zaczyna, jej najtrudniejsze etapy, korzyści z osiągnięcia celu
    (w j.angielskim)

PROF. Krzysztof Jajuga (moderator), Prezes CFA Society Poland, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rafał Benecki, Główny ekonomista, ING Bank Śląski

Joanna Bemben, Dyrektor Finansów, AKAMAI Technologies Poland

Reinier Schlatmann, Dyrektor Generalny w Europie Środkowej i Wschodniej, PHILIPS

Alain Simonnet, Dyrektor Zarządzający Regionem Europy Wschodniej, 3M

Grzegorz Wojasiński, Dyrektor Ds. Public Affairs, Michelin Polska

12:40 - 13:10

ESG i odpowiedzialne inwestycje dookoła świata (w j.angielskim)

Pedro Matos, Professor od Business Administration University of Virginia Darden School of Business

13:10 - 13:20

Podsumowanie konferencji

Robert Bohynik, Wiceprezes, Dyrektor Inwestycyjny, NN Investment Partners TFI

13:20 - 14:20

Warsztaty:

  • Standardy SASB - przyszłość raportowania niefinansowego

Milena Olszewska-Miszuris, CFA, ACCA, FSA Credential-Holder, Wiceprezes CFA Society Poland, prezes WM Advisory


  • Jak stworzyć strategię ESG w spółce?

Liliana Anam, Menedżer zarządzający CSRinfo


Uczestnicy

Liliana Anam

Liliana Anam

Założycielka i Menedżer Zarządzająca

CSRinfo

Od 2005 r. pracuje w obszarze CSR. Realizuje projekty doradcze z zakresu CSR prowadzone przez CSRinfo, w tym procesy analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, działań zaangażowania społecznego, audytów CSR, raportowania, dialogu z interesariuszami.

Polski ekspert w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. standardu społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Członek rządowych zespołów ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2009-2019).

Ekspert w zakresie standardów CSR. Wprowadziła na polski rynek standard AA1000, inicjowała i wspierała przekłady normy ISO26000 i standardu GRI G4. Pomysłodawczyni, kierownik podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas w Warszawie.

Joanna Bemben

Joanna Bemben

Dyrektor Finansów

Akamai Technologies Poland

Joanna ma ponad 15 letnie doświadczenie w finansach i księgowości jako ekspert oraz lider. Obecnie pełni funkcję Dyrektora w dziale Finansów w Akamai Technologies i wspiera zespoły finansowe, które świadczą globalne usługi księgowe dla całej grupy Akamai. Jest również Członkiem Zarządu Akamai Technologies Poland. Wcześniej pracowała w dziale audytu w PwC oraz w Shell Business Operations Krakow. Jest biegłym rewidentem oraz członkiem miedzynarodowego stowarzyszenia ACCA.

Robert Bohynik

Robert Bohynik

Członek Zarządu

NN Investment Partners TFI

Swoją karierę rozpoczął w 2001 roku jako Trader i Portfolio Manager w Palco Brokers o.c.p.,a.s. (Dom Maklerski). Posiada doktorat z Zarządzania Finansami zdobyty w 2003 roku na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, od 2006 roku tytuł CFA, a od 2011 roku tytuł CAIA.

W 2005 roku rozpoczął pracę w Allianz Pension Fund Management Company jako zarządzający funduszami. Pracę w Grupie ING rozpoczął w 2008 roku w ING Investment Management w Czechach jako Dyrektor Departamentu Inwestycji. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w ING Investment Management w Czechach. Między rokiem 2009 a 2012 członek zarządu, a później Prezes Zarządu i członek zarządu w ING Investment Management w Czechach odpowiadający za Dział Inwestycji, a także członek zarządu Funduszu Emerytalnego ING / NN na Słowacji. Od 2 października 2012 r. do 8 grudnia 2014 r. był członkiem zarządu ING IM (Polska).

Od 2 października 2012 r. członek zarządu NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.) odpowiedzialny za Dział Inwestycyjny.

Krzysztof Jajuga

prof. Krzysztof Jajuga

Prezes

CFA Society Poland

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju).

W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem we Wrocławiu.

Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Łukasz Kolano

Łukasz Kolano

Dyrektor

UB Global Compact Network Poland

Zastępca Krajowego Przedstawiciela UN Global Compact w Polsce. Dla systemu ONZ pracuje od 12 lat - w ramach Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP), także dla UNV, UNFPA, a wcześniej dla OSI Network w Polsce. Inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact zajmuje się od roku 2003, doradca Ministra Inwestycji i Rozwoju. Dziś jest Dyrektorem Biura UN Global Compact w Polsce i Przedstawicielem sieci UNGC w Europie Wschodniej. W naszym kraju zarządza implementacją działań programowych United Nations Global Compact.

Ekspert w zakresie programów rozwojowych angażujących biznes i administrację, zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, innowacjami społecznymi i gospodarczymi. Specjalizuje się we wprowadzaniem do strategii firm celów i standardów ONZ i UE, doradztwem w zakresie raportowania pozafinansowego i analizą wpływu działalności firm na społeczności i środowisko. Praktyk zajmujący się pomocą rozwojową, współpracą wielostronną oraz transferem wiedzy. Dysponujący rozległym doświadczeniem z wdrażania projektów UE w ramach funduszy Phare, EFS Equal i POKL, jak również programów pomocowych i rozwojowych systemu ONZ.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomasz Marciniuk

Tomasz Marciniuk

Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu

GPW

Tomasz Marciniuk do kwietnia 2020 r. pełni funkcję Dyrektora Działu Komunikacji i Marketingu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wcześniej przez wiele lat był dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, w dużej mierze związanym z tematyką gospodarczą.

Był m.in. prezenterem i reporterem Panoramy TVP2, wydawcą i prezenterem Aktualności w Programie 1 Polskiego Radia oraz reporterem Informacyjnej Agencji Radiowej. W przeszłości pełnił również funkcję rzecznika prasowego Urzędu Miasta w Siedlcach.

Pedro Matos

Pedro Matos

Wykładowca Akademicki

University of Virginia Darden School of Business

Pedro Matos jest dyrektorem akademickim Richard A. Mayo Center for Asset Management, prowadzi katedrę zarządzania John G. Macfarlane Family i jest profesorem zarządzania specjalizującym się w finansach na University of Virginia Darden School of Business.

Badania Pedro Matosa koncentrują się na rosnącym znaczeniu inwestorów instytucjonalnych na światowych rynkach finansowych. Publikował w czołowych czasopismach akademickich, a także w prasie, w tym w „The Economist”, „Financial Times”, „The New York Times”, „The Washington Post”, „Fortune” oraz „Forbes”. Matos jest pracownikiem naukowym w Europejskim Instytucie Ładu Korporacyjnego (ECGI).

Został wyróżniony licznymi nagrodami naukowymi – m.in. Wells Fargo Award for Excellence in Course Material Development, Wells Fargo Award for Outstanding Research Publication, Darden Multiyear Publications Award oraz Golden Apple Teaching Award przyznawaną przez Marshall School of Business Uniwersytetu Południowej Kalifornii.

Matos jest absolwentem Uniwersytetu Nova w Lizbonie. Posiada doktorat w finansach z INSEAD w Fontainebleau (Francja). Przed obroną doktoratu współpracował z portugalskim Ministerstwem Finansów, był również konsultantem Banku Światowego.

Izabela Olszewska

Izabela Olszewska

Członek Zarządu

GPW

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Była słuchaczką International Institute for Securities Market Development, zorganizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie.

Z rynkiem kapitałowym związana od 1992 roku, początkowo jako analityk w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Zajmowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Rozwoju.

Od października 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Bondspot. Sprawowała także funkcje w organach nadzorczych Towarowej Giełdy Energii oraz spółki InfoEngine. Zarówno w Bondspot, jak i Towarowej Giełdzie Energii, została oddelegowana przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu spółki. Do czerwca 2018 r. była członkiem Rady Dyrektorów spółki Aquis Exchange z siedzibą w Londynie, pełniąc rolę Non-Executive Director.

Od wielu lat współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek Zespołu Doradczego.

Milena Olszewska-Miszuris

Milena Olszewska-Miszuris

Wiceprezes

CFA Society Poland

Milena posiada ponad 15-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Obecnie kieruje butikową spółką doradczą WM Advisory wspierającą przedsiębiorstwa w zakresie budowania wartości, raportowania finansowego i niefinansowego oraz relacji inwestorskich. Prowadzi również szkolenia i wykłady z zakresu wyceny, analizy finansowej i storytellingu.

Posiada trzy prestiżowe międzynarodowe tytuły: CFA (Chartered Financial Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz FSA Credential (Fundamentals of Sustainability Accounting) wydawany przez SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na której ukończyła dwa kierunki: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz Finanse i Bankowość, ze specjalizacją Bankowość Inwestycyjna.

Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich (ING Securities, KBC Securities, CDM Pekao). Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę „Parkiet”, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety „Parkiet” w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i analityk spółek konsumenckich).

Milena jest członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Zasiadała również w radzie nadzorczej spółki z mWIG40 (Komitecie Audytu oraz Nominacji i Wynagrodzeń).

Jovita Razauskaite

Jovita Razauskaite

Zarządzająca Portfelami

NN Investment Partners

Od 2019 r. pełni funkcję zarządzającej portfelami w NN Investment Partners. Specjalizuje się w zielonych obligacjach.

Współzarządza funduszem NN (L) Green Bond jednym z największych portfeli zielonych obligacji na świecie.

Wcześniej pracowała m.in. w Quay Partners oraz AB Swedbank w Wilnie. Jest absolwentką Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie (studia magisterskie w dziedzinie finansów) oraz Uniwersytetu Zarządzania i Ekonomii ISM w Wilnie (studia licencjackie).

Alain Simonnet

Alain Simonnet

Dyrektor Zarządzający Regionem Europy Wschodniej

3M

Alain Simonnet pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Regionu Europy Wschodniej w 3M, który obejmuje takiej kraje jak Polska, Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry oraz Gruzja.

Do firmy 3M dołączył w 1990 r.. Od tego czasu piastował wiele stanowisk zarządczych związanych ze sprzedażą i marketingiem w Wielkiej Brytanii i Francji, stopniowo zwiększając zakres odpowiedzialności z lokalnej na europejską. Posiada bardzo szerokie doświadczenie biznesowe i od wielu lat skutecznie zarządza złożonymi organizacjami i doświadczeniem klientów w firmie 3M.

Simonnet uzyskał tytuł magistra inżynierii mechanicznej i lotniczej w École Nationale d'ingénieurs de Tarbes we Francji, a także ukończył brytyjski The Chartered Institute of Marketing. Posiada również tytuł Black Belt Lean Six Sigma.

Dlaczego ESG Warsaw?

Pozafinansowe aspekty działalności firm są coraz
ważniejsze dla ich klientów,akcjonariuszy, inwestorów.
Już wkrótce również w Polsce czynniki ESG (enviromental,
social, governance) będą kluczowe dla pozyskania
finansowania. Polskie przedsiębiorstwa, w tym również
spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie, powinny pracować nad społeczną
odpowiedzialnością biznesu, ładem korporacyjnym
i ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko.

Pokazujemy, jak to robić tak aby osiągnąć
trzy cele: rozwinąć biznes, przyciągnąć kapitał
i zmieniać świat na lepsze.

Równolegle będą trwały spotkania inwestorów w trybie „one-on-one” z przedstawicielami zagranicznych spółek.
Za tę część wydarzenia odpowiada Erste Securities Polska. Udział potwierdziły m.in.:

VALEO

Jeśli masz
do nas pytanie,

napisz na esgwarsaw@nntfi.pl