<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> 13 i 14 emerytura 2020. Dla kogo i kiedy?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

13 i 14 emerytura 2020
Dla kogo i kiedy?

05.12.2019

Emerytura Plus to element programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada on dodatkowe stałe emerytury, których wypłacanie zostało już zapoczątkowane w bieżącym roku i będzie kontynuowane w 2020 i 2021 roku oraz kolejnych latach rządów PiS-u. Kto otrzyma 13-stą i 14-stą emeryturę i ile one wyniosą? Czy obietnice wyborcze PiS zostaną zrealizowane? Co te zmiany będą oznaczały dla budżetu państwa?

Emerytury i renty, które mają zostać objęte zmianą to te wypłacane z ZUS-u, KRUS-u, z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, z Wojskowego Biura Emerytalnego MON oraz z Biura Emerytalnego SW. Plan Prawa i Sprawiedliwości zakłada także wzrost dodatku pielęgnacyjnego, który obecnie wynosi 222 zł brutto. Nowa kwota jednak nie jest znana. Warunkiem otrzymania trzynastej emerytury w minimalnej wysokości jest każde uprawnienie emerytalne, a czternastej – dochód, który nie przekroczy 2 900 zł brutto.

 

13 emerytura w 2019, 2020 roku i kolejnych latach

13 emerytura została wypłacona emerytom już w II kwartale bieżącego roku. Otrzymało ją blisko 10 milionów emerytów i rencistów, a budżet państwa został pomniejszony o kwotę 10,8 mld złotych. W 2019 roku świadczenie to zostało jednak wypłacone jednorazowo, a jego wysokość odpowiadała najniższej emeryturze – 1100 zł brutto czyli 888,25 zł netto. Warto wiedzieć jednak, że kwota 13-stej emerytury jest niższa niż minimalna tradycyjna emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, która wynosi 934,60 zł netto. Związane jest to z wysokością podatku dochodowego. Uzyskanie tego świadczenia nie wymagało uprzedniego złożenia wniosku, a wszyscy otrzymali ją w takiej samej kwocie, niezależnie od wysokości otrzymywanego świadczenia. W praktyce jednak kwoty wypłat mogą się nieco różnić, co ma związek z podniesieniem kwoty wolnej od podatku. Emeryci i renciści, którzy otrzymują najniższe świadczenia w 2020 roku otrzymają zwrot uprzednio potrąconego podatku. Do grupy osób, które otrzymały dodatkowe pieniądze zaliczyli się emeryci oraz renciści, emeryci rolnicy, a także ci, którzy otrzymują emerytury pomostowe, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty inwalidzkie, wojenne, rodzinne oraz socjalne.

Istotne jest również to, że tzw. „trzynastka” jest wolna od zajęcia, co oznacza, że żaden wierzyciel (np. komornik) nie ma prawa odebrać tej kwoty, nawet jeśli zostanie ona przekazana na rachunek bankowy świadczeniobiorcy. Wypłata ta również nie będzie uwzględniana do obliczania dochodów, co nie stwarza zagrożenia, że zostanie np. przekroczony próg uprawniający do pobierania dodatku mieszkaniowego lub też świadczeń rodzinnych.

 

14 emerytura w 2021 i kolejnych latach

Zgodnie z programem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości 14 emeryturę powinno otrzymać 90-95 procent emerytów, czyli wszystkie osoby, które pobierają emeryturę niższą niż 120 procent wysokości średniej emerytury (nie więcej niż 2 900 zł). Pozostałe 5-10 procent to osoby, których emerytury są najwyższe. Dla tych osób również przewiduje się wypłaty świadczenia, ale pomniejszonego o kwotę, o jaką zostanie przekroczony określony próg. 14-sta emerytura ma wynieść tyle co minimalna emerytura czyli zgodnie z prognozami na 2021 rok ok. 1 300 zł.

 

Waloryzacja emerytur i dodatkowe świadczenia w kolejnych latach

Program wyborczy PiS skupia się na polityce senioralnej. W ciągu najbliższych 4 lat ok. 10 mln seniorów otrzyma dodatkowe świadczenia, a Fundusz Ubezpieczeń Społecznych przeznaczy na ten cel ok. 20 mld złotych. Świadczenia mają być wypłacane na stałe i szacuje się, że w roku 2022 kwota jaką otrzymają seniorzy wyniesie ok. 1 400 zł, a w 2023 roku nawet 1 500 zł. W skali roku da to odpowiednio zasilenie konta o 2 800 zł oraz 3 000 zł. Każdy senior ma więc szansę otrzymać dodatkowo 10 000 zł na przestrzeni najbliższych 4 lat rządów PiS-u.

PiS zakłada, że dodatkowe emerytury nie będą waloryzowane w oparciu o wzrost płac i o inflację. Takie rozwiązanie ma być korzystne dla świadczeniobiorców. Do tej pory system waloryzacji emerytur oraz rent był najmniej korzystny dla tych, którzy otrzymywali najniższe świadczenia. Podejmowano próby zmiany tych zasad, dlatego też od 2012 roku wprowadzono waloryzację kwotową w miejsce procentowej. Program PiS również zakłada, że te najbliższe świadczenia będą podlegać waloryzacji kwotowej, dzięki czemu ich wysokość ma być wyższa. Celem PiS-u jest zachowanie procentowych zasad waloryzacji dla najbogatszych (z uwzględnieniem 20-procentowego wzrostu płac oraz inflacji) i zagwarantowanie tym najbiedniejszym otrzymania min. 70 zł brutto podwyżki. 

 

Podsumowanie

Podsumowując program wyborczy PiS zakłada wzrost świadczeń wypłacanych seniorom, którzy w najbliższych latach rządów tej partii mogą liczyć na dodatkowe świadczenia, których wysokość roczna może przekroczyć nawet 3 000 zł. Wypłacanie 13-stej emerytury zostało już zapoczątkowane w 2019 roku i ma być kontynuowane w następnych latach. Od 2021 roku do tego dodatku pieniężnego ma dołączyć 14-sta emerytura, która jednak – w przeciwieństwie do 13-stej – nie zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom. Na ten dodatek mogą liczyć jedynie ci, którzy otrzymują świadczenie nie wyższe niż 2 900 zł brutto. W celu zabezpieczenia sytuacji najuboższych seniorów waloryzacja emerytur i rent ma mieć charakter kwotowo-procentowy.

Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.