<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Co chcielibyście wiedzieć o PPK?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Co chcielibyście wiedzieć o PPK?

05.12.2018

28 listopada ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r., co oznacza, że od 1 lipca przyszłego roku firmy zatrudniające przynajmniej 250 osób, będą musiały zaoferować swoim pracownikom PPK.

O podstawowych założeniach PPK pisaliśmy w newsletterze nie raz. Ale pracodawcy są głodni szczegółów i to operacyjno-administracyjnych. Nawet takich, które nie są wprost uregulowane w ustawie. Podczas szkolenia poświęconego technicznym aspektom PPE, które zorganizowaliśmy 27 listopada dla przedstawicieli firm, zebraliśmy aż 37 pytań od zdalnych uczestników konferencji (na pytania z sali odpowiadaliśmy na bieżąco).

Poniżej prezentujemy wybrane, najmniej techniczne z nich, które mogą się okazać interesujące nie tylko dla pracodawców zobowiązanych do utworzenia PPK, ale również dla ich pracowników.

 

Co z kontraktami menedżerskimi lub umowami z członkami zarządu i rady nadzorczej?

Osoby otrzymujące wynagrodzenie na podstawie tego typu umów również powinny zostać objęte obowiązkiem uczestnictwa w PPK.

Ustawa o PPK definiuje bowiem wynagrodzenie jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zaś ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo podlegają osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której – zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Kontrakt menedżerski jest powszechnie zaliczany do umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (art. 750 kc). Jeżeli więc chodzi o członków zarządu lub rady nadzorczej, to powinni oni uczestniczyć w PPK. No chyba, że zawarto z nimi inni rodzaj umowy niż opisane wyżej.

 

Co się dzieje ze składkami PPE, jeśli pracownik przychodzi do nowej firmy, w której jest PPK?

Środki z PPE nie są przedmiotem transferu do PPK. W przypadku sytuacji opisanej w pytaniu wszystkie oszczędności zgromadzone do tej pory w PPE pozostają na rachunku PPE. Oczywiście pracownik może je wypłacić na warunkach wynikających z ustawy o PPE, uprawniających do wypłaty lub wypłaty transferowej na IKE, składając odpowiednie zlecenie byłemu pracodawcy. Taka wypłata lub transfer nie mają jednak nic wspólnego z PPK.

 

Czy podstawa do naliczania składek zwiększa się, jeśli pracownik ma z własnym pracodawcą umowę cywilnoprawną?

W takim wypadku przychody z umowy cywilnoprawnej są traktowane tak samo, jak przychody z umowy o pracę. Tym samym powiększają podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a co za tym idzie - również podstawę obliczenia składek na PPK.

 

Plusy i minusy PPE a PPK

Podstawową przewagą PPE nad PPK jest ich większa elastyczność. Pracodawcy i pracownicy mogą swobodnie dobierać rodzaje funduszy, w które chcą inwestować.

Strategia inwestycyjna dopuszczalna w PPK jest precyzyjnie określona w ustawie i opiera się na funduszach cyklu życia. PPE również mogą, choć nie muszą, być na nich oparte.

Z punktu widzenia pracowników kluczowe znaczenie ma również to, że w PPE całość składki opłaca pracodawca. Wartość składek nie pomniejsza wynagrodzenia. Jedynym kosztem pracownika jest podatek dochodowy od wpłaty na PPE.

Z kolei podstawową przewagą PPK nad PPE są niższe koszty z perspektywy pracodawcy. Do składek opłacanych przez firmę dorzucają się państwo (250 zł opłaty powitalnej i po 240 zł dopłat rocznych) oraz sam pracownik.

 

Co się stanie ze składką powitalną jeśli pracownik zrezygnuje z uczestnictwa?  Czy trzeba będzie ją zwrócić?

Z ustawy o PPK wynika wprost (art. 31), że wpłata powitalna przysługuje uczestnikowi, który przez co najmniej trzy pełne miesiące opłaci składki na PPK. Rezygnacja z PPK nie wiąże się z obowiązkiem zwrotu wpłaty powitalnej.

Odpowiedzi na pytania przygotowaliśmy we współpracy z naszymi prawnikami, którzy podkreślają, że nie powinny być traktowane jako forma doradztwa prawnego lub podatkowego J

Jan Morbiato

Jan Morbiato

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.