<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Dlaczego warto regularnie inwestować pieniądze?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Dlaczego warto regularnie inwestować pieniądze?

05.06.2019

Sposobów na odłożenie upragnionej kwoty jest wiele. I choć drogi prowadzące do osiągnięcia założonego celu bywają kręte, paradoksalnie nie jest to zadanie trudne. Wystarczą: solidny partner w inwestycji, systematyczność i cierpliwość oraz znajomość kilku podstawowych zasad, obowiązujących w świecie finansów. Ale po kolei…

Na początek powinniśmy dokładnie przeanalizować stan domowego budżetu, czyli spisać wszystkie dochody i wydatki. Przede wszystkim pozwoli nam to określić kwotę, jaką co miesiąc będziemy mogli przeznaczyć na nasze oszczędności bądź inwestycje. Przy okazji takiego „przeglądu” może się okazać, że niektóre z naszych wydatków są po prostu niepotrzebne lub będziemy mogli wyraźnie zredukować ich wysokość.

W dalszej kolejności powinniśmy odpowiedzieć sobie na dwa kluczowe pytania zawierające się w wyrazach: „ile?” i „kiedy?”. A zatem musimy zdefiniować cel naszej inwestycji (tzn. kwotę jaką chcemy uzbierać) oraz czas, w jakim chcemy go osiągnąć. To pośrednio wskaże nam paletę dostępnych rozwiązań inwestycyjnych. „Pośrednio” - bowiem cały czas należy pamiętać o podstawowych zależnościach obowiązujących w świecie finansów:

  • im wyższy możliwy do osiągnięcia zysk, tym wyższe ryzyko,
  • im bardziej ryzykowne aktywa wybieramy, tym dłuższy powinien być czas trwania inwestycji.

Mając na uwadze powyższe założenia, rozważmy dostępne opcje.

 

Pewne jak w banku

Lokata bankowa uważana jest za jedną z najbardziej pewnych i bezpiecznych form pomnażania pieniędzy – ale coś za coś. Przy obecnym poziomie stóp procentowych, dochody z niej mogą nie być satysfakcjonujące. Jeśli dodatkowo uwzględnimy konieczność zapłacenia podatku od zysków kapitałowych oraz inflację, w naszym portfelu zostanie niewiele. Za to mamy gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na określony poziom zdeponowanych środków w przypadku problemów banku, w którym środki zdeponowaliśmy.

 

Giełda – to nie dla mnie

Zdecydowanie wyższą stopę zwrotu możemy osiągnąć, inwestując na rynku kapitałowym. Takie podejście będzie jednak od nas wymagać  analizowania bieżącej sytuacji makroekonomicznej, śledzenia powiązań pomiędzy rynkami akcji, obligacji, surowców itd. Poza tym giełda często kojarzona jest (słusznie lub nie) z dużym ryzykiem i z tego powodu wiele osób unika jej jak ognia. Abstrahując od powodów tego przekonania – nie każdy potrafi zachować zdrowy rozsądek w obliczu potencjalnych zysków. Często zapominamy, że rynek akcji nie będzie rósł w nieskończoność oraz że podlega on pewnej cykliczności. Również nie każdy z nas dysponuje odpowiednią wiedzą czy jest w stanie poświęcić wystarczająco dużo czasu, by skutecznie zarządzać swoimi inwestycjami.

 

Pozwól działać specjalistom

Podobnie jak wymianę opon zlecamy mechanikowi, a obcięcie lub modelowanie włosów – fryzjerowi, tak większą część wyzwań związanych z inwestowaniem na rynku kapitałowym możemy zdjąć ze swoich barków powierzając pieniądze w zarządzanie specjalistom – i wcale nie musimy być klientami bankowości prywatnej. Rozwiązaniem są fundusze inwestycyjne, w których decyzje dotyczące wyboru aktywów w ramach z góry zdefiniowanej polityki inwestycyjnej podejmowane są przez zarządzającego ich portfelami. Podlegają one ścisłym regulacjom prawnym a spółka zarządzająca posiada licencję oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Oferta funduszy dostępnych na rynku jest dzisiaj bardzo bogata i praktycznie każdy będzie w stanie znaleźć dla siebie odpowiednią dla niego strategię. W zależności od rodzaju aktywów jakie wchodzą w skład portfela funduszu, charakteryzują się one różnym poziomem ryzyka i możliwym do osiągnięcia zyskiem. W długim terminie ich stopa zwrotu w skali roku może wynieść od kilku procent - dla najmniej zmiennych rozwiązań (np. funduszy krótkoterminowych dłużnych czy obligacji skarbowych), do nawet kilkunastu w przypadku bardziej ryzykownych (np. fundusze akcji).

 

Ogranicz ryzyko

Regularność jest prostym i efektywnym sposobem inwestowania w fundusze inwestycyjne. Kupując przez dłuższy czas za stałą kwotę jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, których cena jest raz wyższa a raz niższa, uśredniamy koszt ich nabycia. Inaczej mówiąc, kiedy ceny jednostek uczestnictwa spadają, za tę samą kwotę kupujemy ich więcej, a kiedy ceny rosną, rośnie także wartość naszej inwestycji. Tym samym, w przypadku regularnych inwestycji, zmienność towarzysząca notowaniom funduszy ulega „wypłaszczeniu”. Aby zacząć regularnie inwestować wystarczą stosunkowo niewielkie kwoty. Z reguły minimalna pierwsza wpłata do funduszu to 200 zł, a każda kolejna może wynosić zaledwie 50 zł.

 

Czas to pieniądz

To powiedzenie zyskuje dodatkowo na znaczeniu właśnie w przypadku regularnego inwestowania. Rozpoczynając inwestycję nie musimy dysponować znacznymi sumami – nawet niewielkie kwoty, odkładane regularnie i przez odpowiednio długi okres, pozwolą na zbudowanie pokaźnego kapitału. A wszystko dzięki magii procenta składanego oznaczającej, że całość zainwestowanych środków (wraz z wypracowanym zyskiem) jest dalej reinwestowana. W efekcie osiągnięty wcześniej zysk także pracuje na naszą korzyść. Cały mechanizm można porównać do efektu towarzyszącego toczącej się kuli śnieżnej, która – zakładając, że fundusz osiąga zysk – systematycznie zwiększa swoją objętość. Ewentualne straty funduszy są łagodzone „wypłaszczaniem” cen nabycia jednostek poprzez   regularne wpłaty (o czym wyżej). Po pewnym czasie, zwrot – tak jakby „odsetki” - od wygenerowanego wcześniej zysku może być wyższy niż zwrot z wpłaconego kapitału. Mechanizm działania regularnego inwestowania możesz przetestować na specjalnym Kalkulatorze.

 

Pomyśl także o zabezpieczeniu na przyszłość

Emerytura to temat drażliwy. O tym, jak zapewnić sobie odpowiedni status w trakcie „jesieni życia”, zaczynamy myśleć dopiero na krótko przed zakończeniem aktywności zawodowej.

A to poważny błąd – bo zgodnie z prognozami OECD opublikowanymi w dorocznym raporcie "OECD Pensions at a Glance 2017", niemal na pewno w większości będziemy dostawać minimalne świadczenia lub nawet niższe niż obecni emeryci. Nie oznacza to, że jesteśmy skazani na taki los – pod warunkiem jednak, że weźmiemy sprawy we własne ręce. Im wcześniej zaczniemy oszczędzać, tym większe korzyści odniesiemy w przyszłości. Jeśli nie chcemy, by poziom naszego życia na emeryturze znacząco odbiegał od obecnego, powinniśmy bliżej zainteresować się jedną z form dobrowolnego oszczędzania w ramach III-go filara (oferta dostępna również w oparciu o inwestycje w fundusze inwestycyjne).Do wyboru mamy:

  • Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) - produkt, którego głównym wyróżnikiem jest możliwość zwolnienia naszej inwestycji z podatku od dochodów kapitałowych po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dodatkowo możemy wskazać osoby, które otrzymają zgromadzone środki w przypadku naszej śmierci. Co ważne, środki są także zwolnione z podatku od spadków i darowizn,
  • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) - niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest przysługująca ulga podatkowa - wpłaty na IKZE można bowiem odliczać od dochodu w zeznaniu podatkowym. Po osiągnieciu wieku emerytalnego wypłacone środki są objęte zryczałtowanym 10% podatkiem. Podobnie jak w IKE, w razie śmierci osoby oszczędzającej, zgromadzone środki polegają dziedziczeniu.

W obydwu produktach istnieją ograniczenia kwotowe rocznych wpłat.

Uzupełnieniem oferty emerytalnej są fundusze inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka, horyzoncie inwestycyjnym oraz oczekiwanej stopie zwrotu. Fundusze dają dużą swobodę w kształtowaniu poziomu swoich inwestycji oraz wysokości wpłat i wypłat. Od wypracowanego zysku pobierany jest podatek Belki.

Wszystkie wskazane produkty idealnie wpisują się w ideę regularnego inwestowania. Regularność wpłat dopasowanych do Twoich możliwości finansowych oraz długoletni okres inwestycji tworzą fundament do zgromadzenia kapitału na przyszłość.

Regularne inwestowanie pomaga w powiększeniu kapitału, uczy samodyscypliny i motywuje do zadbania o swoją przyszłość. Na początku przygody z regularnym inwestowaniem cel, który sobie wyznaczysz będzie wydawał się odległy, ale każdy krok w postaci kolejnej wpłaconej kwoty, będzie Cię do niego przybliżał.

Zachęcam do odwiedzenia strony z Kalkulatorem  i sprawdzenia korzyści płynących z regularnego odkładania pieniędzy i inwestowania w fundusze inwestycyjne NN.

Tomasz Smal

Ewelina Wąsowska-Berbeć

Menedżer Produktu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.