<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Jak ograniczać wydatki
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Jak ograniczać wydatki i rozsądnie zarządzać budżetem domowym?

 

5. Pomnażanie oszczędności

Oszczędzanie pieniędzy to zagadnienie obejmujące różne sfery i działania, skupiające się na wytyczeniu i osiągnięciu konkretnego celu. Chcąc wspomóc proces oszczędzania w dłuższym horyzoncie czasowym, warto zastanowić się nad kwestią pomnażania oszczędności. Jak korzystać z wypracowanych zysków i gdzie lokować nadwyżki, by oszczędzanie przerodziło się w dodatkowy zarobek?

Jak wspominaliśmy w rozdziale 5, banki oferują swoim klientom rozmaite narzędzia pozwalające na przechowywanie zgromadzonego kapitału, wspierając tym samym proces długofalowego oszczędzania. Chcąc dalej pomnażać gotówkę, inwestując ją w różnego typu instrumenty finansowe, powinieneś mieć na uwadze ryzyko, które tym instrumentom towarzyszy.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne, występujące podczas inwestowania na rynku finansowym, najczęściej tłumaczy się jako niepewność wynikającą z braku minimalnej wiedzy dotyczącej wielkości osiągniętego zysku bądź też poniesionej straty, z jaką wiąże się dana inwestycja. Poziom ryzyka może być bardzo zróżnicowany, w zależności od wybranych instrumentów finansowych.

 

Jak ograniczyć wydatki NN TFI

 

Kierunek -> inwestycja

Posiadając podstawową wiedzę na temat oszczędzania, dużo prościej jest przystąpić do inwestowania zgromadzonego kapitału, bowiem podobnie jak w przypadku oszczędzania, także tutaj musimy wyznaczyć docelową potrzebę, a następnie skonfrontować ją z naszymi możliwościami finansowymi. Mając na uwadze prawdopodobieństwo wystąpienia straty – i wiedząc jaka jest nasza dopuszczalna strata – możemy wybrać odpowiednie narzędzie inwestycyjne.

Do najbezpieczniejszych, a zarazem najbardziej powszechnych form inwestowania mogących przynieść widoczny efekt należą obecnie obligacje skarbowe oraz lokaty bankowe. Nieco większy poziom ryzyka, a przy tym potencjalnie większy zarobek, oferują obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa. Z równie wysokim poziomem ryzyka wiążą się także inwestycje w akcje przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, giełdach światowych lub inwestycje w nieruchomości. Każda z tych form wymagałaby odrębnego omówienia. Wspomnijmy jednak o dwóch ciekawych formach inwestowania, które w ostatnim czasie zyskują wielu zwolenników. Pierwsza z nich to fundusze inwestycyjne. W zależności od oferty konkretnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych niska kwota minimalnej inwestycji oraz duża różnorodność oferty – to jedne z kluczowych zalet rozmaitych funduszy inwestycyjnych.

Coraz więcej osób decyduje się także na inwestowanie w dodatkowe produkty emerytalne, takie jak IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) bądź IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). To dwa rozwiązania, przygotowane specjalne pod oszczędzających na emeryturę. Ogromną zaletą IKE jest brak opodatkowania od zysków kapitałowych (19%), czyli tzw. podatku Belki, z którym mamy do czynienia w przypadku innych rodzajów inwestycji (pod warunkiem dokonania wypłaty zgromadzonych środków po spełnieniu odpowiednich warunków). Oszczędzanie w IKZE natomiast pozwala na pomniejszenie płaconego corocznie podatku dochodowego poprzez zmniejszanie podstawy jego wymiaru o dokonane wpłaty do IKZE. Inwestowanie w IKE lub IKZE jest przede wszystkim nastawione na ich pomnażanie, czyli zysk.

Wykształcenie w sobie cech inwestora, czyli osoby znającej swoje możliwości finansowe, świadomej występującego zawsze ryzyka, jak również potrafiącej pogodzić się z ewentualną stratą części zainwestowanego kapitału, to pierwszy i zarazem najważniejszy etap w procesie pomnażania oszczędności.

 

6. Porady

Domowe sposoby oszczędzania – praktycznie i z głową

Stworzenie raportu domowych wydatków jest niezwykle ważne. Kontrolowanie przychodów i wydatków pozwala zaplanować nadchodzące koszty, a tym samym sprawdzić możliwości domowego budżetu. Obok stworzenia raportu istotne jest samodzielnie zaangażowanie się w funkcjonalne działania oszczędnościowe.

Sprawdzone porady:

 1. kupuj rzeczy wyłącznie z przygotowanej wcześniej listy,
 2. sprawdzaj oferowane przez sklepy tańsze produkty żywnościowe; w tym celu wykorzystaj możliwości, jakie daje Internet, wybieraj tańsze zamienniki,
 3. ogranicz jedzenie w restauracjach – gotowanie w domu jest tańsze,
 4. rób jedne większe zakupy żywnościowe raz w tygodniu,
 5. korzystaj z bankowości wolnej od opłat, zamknij nieużywane rachunki bankowe, sprawdzaj premie bankowe za zakupy,
 6. korzystaj z odpisów podatkowych,
 7. korzystaj z optymalnych środków transportu, dzieląc się np. kosztami dojazdu do pracy ze znajomymi; jeżeli możesz chodź pieszo lub poruszaj się na rowerze,
 8. odłączaj nieużywane urządzenia od zasilania,
 9. wymień oświetlenie na energooszczędne, gaś światło,
 10.   pierz większą ilość ubrań, korzystaj ze zmywarki dopiero gdy jest pełna,
 11.   zmień operatora komórkowego na tańszego,
 12.   korzystaj z wyprzedaży i outletów,
 13.   rozrywkę w mieście zamień na domową,
 14.   negocjuj jeżeli możesz,
 15.   sprzedawaj nieużywane przedmioty na aukcjach.

 

Planowanie procesu oszczędzania przy nieregularnych przychodach

Oszczędzanie przy regularnych wpływach gotówki jest dużo prostsze aniżeli w przypadku, gdy nasz budżet zasilany jest nieregularnie. Niemniej jednak, uzyskiwanie nieregularnych dochodów nie jest tak olbrzymią przeszkodą, jak mogłoby się wydawać.

Cel -> zgromadzenie danej kwoty pieniędzy.

Kogo dotyczy -> freelancerzy, studenci, osoby zmieniające pracę, przedsiębiorcy, pracownicy z wynagrodzeniem prowizyjnym lub otrzymujący premie.

Utrudnienie -> brak regularnych dochodów.

Działania:

 1. Przeanalizowanie dotychczasowych zarobków. Sprawdzenie wielkości i częstotliwości dochodów z kilku wcześniejszych miesięcy (minimum pół roku):

- Metoda uśrednionego dochodu – to najlepszy sposób dla osób, którym przyznawane są duże i okresowe premie. Zsumuj zarobki z ostatnich 12 miesięcy i podziel je przez 12 – w wyniku tego działania otrzymasz średnią kwotę netto swoich zarobków.

- Metoda dochodu minimalnego – z 12 ostatnich miesięcy wybieramy najsłabszy miesiąc i do niego przyporządkowujemy nasz budżet. Każda nadwyżka będzie stanowiła kwotę oszczędnościową.

- Metoda akademicka – osoby zarabiające sezonowo/na wakacjach/w czasie ferii, po zakończonym okresie pracy sprawdzają stan swoich oszczędności, dodając wszelkie uzyskane zasiłki i minimalne zarobki z prac dorywczych. Otrzymana suma dzielona jest przez 9 miesięcy (rok akademicki).

 1. Przygotowanie listy wszelkich niezbędnych wydatków: opłaty, czynsz, jedzenie, zakupy.
 2. Określenie minimalnej kwoty, którą można wydać na każdy z powyższych wydatków, pamiętając że koszty muszą być mniejsze niż przychody.
 3. Założenie konta oszczędnościowe i przelewanie tam nadwyżki finansowej, tak by nie przepadła na inne wydatki.
 4. W momencie zebrania odpowiedniej kwoty, wypłacanie regularnego „kieszonkowego”.

NN Investment Partners

Zespół NN Investment Partners

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.