<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Exit tax czyli podatek od wyprowadzki. Co powinieneś o nim wiedzieć?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Exit tax czyli podatek
od wyprowadzki

Co powinieneś o nim wiedzieć?

11.10.2018

Paweł Gruza, wiceminister finansów, potwierdza, że nad podatkiem exit tax trwają intensywne prace, a w odpowiedzi na interpelację poselską odpowiedział - „[...] Pragnę potwierdzić, iż w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt ustawy nowelizującej ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidujący wdrożenie do polskiego porządku prawnego instytucji tzw. exit tax tj. opodatkowania nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa, stałego zakładu lub rezydencji podatkowej do innego państwa".

Exit tax będzie narzędziem, które pozwoli zapobiec wyprowadzaniu zysków poza granice kraju. Jego start planowany jest na przyszły rok, jeśli nie uda się w 2019 r., na pewno ma zacząć działać już w 2020 r. we wszystkich krajach UE. Jego zarys już ujrzał światło dzienne. Firmy, a także osoby fizyczne „wyprowadzając” swoje aktywa z kraju miałyby zapłacić 3 i 19 % podatku.

 

Kogo dotkną opłaty z tytułu exit tax?

Celem wprowadzenia podatku nie jest uderzenie w przedsiębiorczość, to podkreśla ministerstwo. Exit tax będą musiały zapłacić firmy, które zdecydują się przenieść działalność poza granice Polski. Niezależnie czy będzie to cała firma czy też tylko jej cześć. Podatek obowiązuje również w przypadku zmiany rezydentury podatkowej. Urząd Skarbowy będzie potrącał należność od niezrealizowanych przychodów powyżej 2 mln zł. Od tej sumy powyżej potrącony zostanie podatek w wysokości 19%.

Jeśli chodzi o osoby fizyczne podatek exit tax obejmie mieszkańców Polski, którzy przebywają tutaj od co najmniej pięciu lat. Wówczas podatek obowiązywał będzie od przychodów wypracowanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, ale także udziałów w spółkach, akcji, papierów wartościowych, instrumentów pochodnych oraz funduszy inwestycyjnych. Urząd Skarbowy może potrącić podatek w wysokości 3% jeśli wartość niezrealizowanych zysków przekroczy 2 mln zł. Wówczas kiedy da się oszacować wyłącznie wartość majątku, podatek wyniesie 19%.

Czytaj także: Czy zasobność portfela wiąże się z zadowoleniem z życia?

 

Na jakie zmiany można jeszcze liczyć?

Ze względu na to, że projekt jest jeszcze na etapie konsultacji trwają rozmowy dotyczące np. wartości majątku. Sam wiceminister Paweł Gruza zastanawia się czy 2 mln to odpowiedni próg. Istotne są ustalenia w jaki sposób ma być płacony podatek. Warto zaznaczyć, że inicjatywa wprowadzenia daniny dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej i wynika z dyrektywy ATAD 2016, której celem jest ustanowienie przepisów przeciwdziałających praktykom unikania opodatkowania, bezpośrednio wpływającego na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Szczególnie ma to dotyczyć krajów o tzw. łagodnej polityce fiskalnej. Należy zaznaczyć też, że dyrektywa jest dość ogólnikowa, nie znane są stawki czy zakres nowej daniny. Znaleźć w niej można informację, że exit tax należy zastosować wobec podmiotów gospodarczych.

 

Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.