<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Firma bez rejestracji - od kiedy i dla kogo?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Firma bez rejestracji - od kiedy i dla kogo ?

11.10.2018

Dużo się mówi o udogodnieniach dla najmniejszych firm. Rządy obiecują, składają projekty i póki co, pojawiają się propozycje, które coraz żywiej omawiane są w mediach zarówno przez ekspertów jak i przedsiębiorców. Jednym z pomysłów, który został już wdrożony i który znosi „niszczące” małą przedsiębiorczość obowiązki płacenia wysokich „zusów” to możliwość prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Do kogo skierowana jest taka możliwość, jakie trzeba spełnić warunki, czy to ułatwia rozpoczęcie przygody z własną działalnością?​

 

Na czym polega działalność bez rejestracji?

Podstawową zasadą prowadzenia działalności nieewidencjonowanej jest to, że nie trzeba jej rejestrować. Jednak wiąże się to ze spełnieniem pewnych warunków. Prowadząc sprzedaż czy też świadcząc jakieś usługi musimy pamiętać, że:

  • nasz przychód nie może przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. kwota ta wynosiła 2100 zł. Zatem prowadząc działalność bez rejestracji nie można uzyskiwać przychodu wyższego niż 1050 zł,
  • należy również wykazać, że w ostatnich 60 miesiącach nie wykonywaliśmy żadnej działalności,
  • nie można również wymagać uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji.

 

Przychód czy dochód – jaki jest limit? Czy można przekuć działalność nieewidencjonowaną w firmę?

Nie zapominajmy o tym, że dochód to przychód pomniejszony o koszty. W przypadku działalności nierejestrowanej znaczenie ma wyłącznie przychód. Koszty jakie poniesione zostaną z tytułu prowadzenia działalności nie mają najmniejszego znaczenia.

Górny pułap przychodu wynosi 1050 zł, jeśli zostanie on przekroczony mamy 7 dni na to, by założyć działalność gospodarczą. Wniosek najlepiej złożyć, kiedy już mamy 100% pewność, że przekroczymy limit 1050 zł. Warto wstrzymać się z wpisem działalności do CEiDG, by uniknąć zbędnych opłat związanych z obowiązkami finansowymi wobec ZUS.

 

Podatki a działalność bez rejestracji?

Początki prowadzenia własnego biznesu są trudne i nie zawsze mamy pewność, że będzie się on rozwijał. Prowadzenie działalności nieewidencjonowanej umożliwia przetestowanie pomysłu bez potrzeby posiadania NIP-u, REGON-u, konta bankowego czy księgowości. To duże udogodnienie również dla osób, które prowadzą drobne usługi traktujące je jako dodatkowe źródło przychodu. Jednak taka działalność nie jest zwolniona z podatku. Jakie mamy przywileje:

  • nie płaci się ZUS-u,
  • przychody podlegają podatkowi w wysokości 18%, będzie on do zapłacenia jako niedopłata na koniec roku w zeznaniu PIT,
  • działalność zwolniona jest z podatku VAT.

 

Jakie są konsekwencje prowadzenia niezarejestrowanej działalności?

Możliwość wystartowania z własnym biznesem zwolnionym z bardzo obciążających ZUS-ów to wielka szansa, jednak nie zapominajmy o tym, z czym to się w konsekwencji wiąże. Nie płacąc składek na ubezpieczenie zdrowotne nie mamy dostępu do świadczeń zdrowotnych prowadzonych w ramach NFZ. Nie odprowadzamy również składek emerytalnych i pozbawieni jesteśmy możliwości zgłoszenia się do ubezpieczenia chorobowego gwarantującego zasiłek w razie choroby lub macierzyństwa.

Czytaj także: Jak nauczyć się przedsiębiorczości już na starcie kariery zawodowej?

 

Jak można rozliczać koszty?

W przypadku tego rodzaju działalności nie ma uregulowań dotyczących kosztów. Jednak warto stosować się do uregulowań takich, jakie dotyczą działalności gospodarczej. Tzn. jeśli wydatek wiąże się z przychodem, umożliwia jego osiągnięcie lub go zabezpiecza to zaliczmy go w poczet kosztów. By móc taki koszt rozliczyć należy oczywiście mieć odpowiedni rachunek lub fakturę (najlepiej imienną).

Koszty rozliczane są inaczej niż w działalności gospodarczej. Nie rozlicza się ich w cyklach miesięcznych tylko w zeznaniu rocznym.

 

Czy należy prowadzić jakąkolwiek dokumentację?

Nie ma takiego obowiązku i ustawodawca do tego nie obliguje. Jednak dla własnego spokoju lepiej prowadzić ewidencję przychodów. W przypadku kontroli US będzie nam o wiele łatwiej wykazać wszelkie wpływy. Dodatkowo warto przyjmować zapłatę na konto, jeśli będzie to gotówka potwierdzajmy wpływ pokwitowaniem.

 

Czy jakaś forma uzyskiwania przychodu eliminuje możliwość prowadzenia nieewidencjonowanej działalności?

Choć zasada jest taka, że każda czynność zarówno w ramach usług czy sprzedaży może być prowadzona w zakresie działalności nierejestrowanej to są od tej zasady wyjątki:

  • działalność wytwórcza związana z rolnictwem - uprawy rolne oraz chów i hodowla zwierząt, ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe,
  • wynajmowanie pokoi przez rolników, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
  • produkcja wina przez producentów będących rolnikami, wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego,
  • działalność rolników związana ze sprzedażą przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych.

Możliwość prowadzenia działalności nieewidencjonowanej to duży ukłon dla osób, które chciałyby zmierzyć się z prowadzeniem własnego biznesu. Obowiązki finansowe, księgowe, dokumentacyjne związane z działalnością gospodarczą są dość duże i mogą na wstępie paraliżować przyszłych przedsiębiorców. Przetestowanie własnych sił, swojego pomysłu w takiej formie nie jest wielkim ciężarem i w razie niepowodzenia konsekwencje nie są duże. Natomiast jeśli biznes będzie rósł, bardzo łatwo przeskoczyć poziom wyżej, by dalej rozwijać biznes.

Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.