<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Jak rozliczyć zwrot z IKZE w PIT-37 w 2023?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
15.02.2023

Co to jest IKZE, jakie ulgi wiążą się z tym sposobem oszczędzania na emeryturę i jak rozliczyć zwrot z IKZE w rocznym zeznaniu podatkowym – tego i wiele więcej dowiesz się z naszego artykułu.

 

Co to jest IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to forma dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, funkcjonująca w Polsce od 2012 roku. Na IKZE można odkładać dowolną kwotę pieniędzy, a dokonane wpłaty są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. IKZE
w dużej mierze oparte jest na rozwiązaniach znanych z funkcjonującego jeszcze dłużej na polskim rynku, Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), jednak różni się w zakresie regulacji dotyczących opodatkowania.

Pieniądze na IKZE, podobnie jednak jak te na IKE, mogą być lokowane w bardzo różny sposób: od bardzo bezpiecznych kont oszczędnościowych oferujących niski zysk, przez fundusze inwestycyjne o różnych klasach ryzyka, aż po rachunki maklerskie i zakupy akcji, obligacji czy ETF-ów. Środki zgromadzone na IKZE najlepiej wypłacić po 65. roku życia. Jedynym podatkiem, jakim wtedy trzeba zapłacić, jest 10-procentowy podatek zryczałtowany od całej zgromadzonej kwoty. Pieniądze można wypłacić wcześniej, ale wiąże się to z podatkowymi konsekwencjami, o których przeczytasz dalej.

W NN Investment Partners TFI znajdziesz IKZE Plus z funduszami inwestycyjnymi, które od 6 lat jest zwycięzcą rankingu Analiz online.
 

Ulga podatkowa IKZE

Wpłaty dokonywane na IKZE, do określonego w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (dalej: „Ustawa”) limitu, mogą zostać odliczone w ramach ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych. W praktyce, jeśli np. pracujesz na etacie i pracodawca co miesiąc odprowadza za Ciebie zaliczki na podatek dochodowy, możesz liczyć na to, że część tego, co wpłacisz na IKZE w danym roku kalendarzowym, zwróci Ci urząd skarbowy na Twoje konto. Ile? To zależy od tego, jak rozliczasz się
z fiskusem. Piszemy o tym dalej.
 

IKZE – ile można odliczyć?

Pod koniec każdego roku publikowane są w Monitorze Polskim limity możliwe do odliczenia wpłat na IKZE, a zgodnie z Ustawą ich wartość ograniczona jest kolejno do: 1,2-krotności oraz 1,8-krotności (w wypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą) przeciętnego, prognozowanego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok.

W 2022 roku limity, o których mowa wyżej wyniosły kolejno: 7 106,40 zł oraz 10 659,60 zł, a w roku 2023: 8 322 zł oraz 12 483 zł. Wpłaty dokonywane na IKZE do wysokości tychże limitów, pozwolą więc na skorzystanie z ulgi podatkowej. Więcej o tym dowiesz się z tego artykułu.

Gdzie w PIT-37 wpisać zwrot z IKZE?

 

Zwrot z IKZE – dla kogo?

Zwrot z IKZE może otrzymać osoba fizyczna rozliczająca się z fiskusem według skali podatkowej, podatkiem liniowy lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, która w danym roku podatkowym dokonała wpłat na IKZE.

Oznacza to, że kwoty, które w danym roku zostały przez taką osobę wpłacone na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, mogą zostać odliczone od:

 1. dochodu, jeśli osoba ta jest opodatkowana na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (w zależności od progu podatkowego ulga ta wynosić będzie 12 procent lub 32 procent) lub podatku liniowego  w wysokości 19 procent;
 2. przychodu, jeśli osoba fizyczna opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Z odliczenia z tytułu uiszczonych wpłat na IKZE skorzystać nie mogą natomiast m.in. podatnicy stosujący kartę podatkową, rozliczający dochody z giełdy i innych przychodów kapitałowych czy składający deklarację z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Co bardzo ważne: należy pamiętać, że ulga z tytułu korzystania z IKZE jest ulgą indywidualną, a więc jeżeli podatnik rozlicza się razem ze współmałżonkiem, nie może on części kwoty do odliczenia przekazać na rzecz drugiego małżonka. Każdy ze współmałżonków może jednak oczywiście dokonywać wpłat na swój indywidualny rachunek IKZE i skorzystać z odliczenia do wysokości ustanowionego limitu.

Ulga na IKZE nie koliduje również z korzystaniem z Pracowniczych Planów Kapitałowych, czy też innych metod oszczędzania na emeryturę. Dodatkowo, nie ma znaczenia, czy przychody pochodzą z umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, czy z własnej działalności gospodarczej.


Nasze IKZE od 6 lat wygrywa rankingi

Zacznij dbać o emeryturę z najlepszym TFI w Polsce

Doceniają nas Analizy online - niezależna firma analityczna

POZNAJ IKZE


O jakich ulgach w PIT, z tytułu oszczędzania w IKZE, w skali roku mówimy?

No dobrze, to na jaki zwrot możemy liczyć, odkładając regularnie na IKZE? Biorąc pod uwagę tylko miniony i bieżący rok podatkowy, ulga w PIT z tytułu oszczędzania na IKZE, przy założeniu wpłaty maksymalnej możliwej kwoty, wynosi kolejno:

 1. Dla roku 2022 (limit wynoszący 7 106,40 zł):
  1. 853 zł przy stawce PIT 12%;
  2. 2274 zł przy stawce PIT 32%.
 2. Dla roku 2023 (limit wynoszący 8 322 zł):
  1. 999 zł przy stawce PIT 12%;
  2. 2663 zł przy stawce PIT 32%.

Ulgi w skali roku są więc odczuwalnymi dla portfela kwotami, które można oszczędzić, inwestując w IKZE.

Warto jedynie zauważyć, że od 2022 roku ulga ta nie jest już aż tak atrakcyjna jak wcześniej. To skutek uboczny obniżenia dolnej stawki podatku od osób fizycznych z 17 do 12 procent. Jeżeli więc jesteśmy w pierwszym progu podatkowym, urząd nie zwróci nam już 17 procent wpłat, a jedynie 12 procent wpłaconych w danym roku środków.

IKZE – jak odliczyć od dochodu? Odliczenie IKZE w PIT-37 i nie tylko – czyli gdzie w PIT-37 wpisać zwrot z IKZE?

Pamiętajmy jednak, że sam fakt oszczędzania przez nas w IKZE nie wystarczy do automatycznego zastosowania ulgi podatkowej. Aby zastosować tę ulgę, polegającą na możliwości odpisania pieniędzy, oszczędzonych w danym roku na IKZE, od podstawy opodatkowania, sami musimy wypełnić odpowiednie zeznanie, dołączając do niego załącznik w postaci formularza PIT/0. Jak więc dokładnie zastosować tę ulgę, czyli co po kolei zrobić, aby poprawnie odliczyć IKZE od dochodu i gdzie w PIT-37 (a także innych zeznaniach podatkowych) wpisać zwrot z IKZE?

 1. Najpierw należy w trakcie danego roku podatkowego dokonać wpłat na IKZE, maksymalnie do limitu rocznego, o którym piszemy wyżej.
 2. Odliczenie wpłat na IKZE od dochodu lub przychodu (w przypadku rozliczania się ryczałtem) musimy dokonać w odpowiednim dla naszego przypadku zeznaniu:
  • PIT-37,
  • PIT-36,
  • PIT-36S,
  • PIT-36L,
  • PIT-36LS
  • PIT-28,
  • PIT-28S

korzystając przy tym z załącznika PIT/0 (informacja o odliczeniach).

 1. W załączniku PIT/0 wypełnić należy pole 35 (i ew. 36, jeżeli rozliczamy się z małżonkiem, który również posiada swój indywidualny rachunek IKZE, wpisując tam wartości, które on wpłacił), znajdujące się w części B w rubryce 7, w które wpisać należy sumaryczną wysokość wpłat, które uiściliśmy w danym roku podatkowym na konto IKZE (nie zapominając przy tym oczywiście o ustawowych limitach). Pamiętać należy również o wypełnieniu pola 46 (znajdującym się również w części B), które to pole jest sumaryczną kwotą wszystkich odliczeń od dochodu – a więc w przypadku gdy żadnych innych odliczeń od dochodu w danym roku nie mieliśmy, przepisujemy w to pole identyczną kwotę, jaką wpisaliśmy w pole 35.
   

 1. Oprócz wypełnienia załącznika PIT/0 należy pamiętać także o odpowiednim wypełnieniu formularza podstawowego (w poniższym przypadku jest to PIT-37) i wprowadzeniu do niego informacji o wypełnionym i załączonym załączniku PIT/0 (pole numer 152 w rubryce M). Oprócz tego w części E deklaracji PIT-37, w polu 124 wpisujemy sumaryczną kwotę odliczeń od dochodu wykazanych w polu 46 części B załącznika PIT/0 (a więc w przypadku, gdy jedynym odliczeniem od dochodu w danym roku podatkowym była kwota wpłacona na konto IKZE, wpisujemy tu tę właśnie kwotę). W przypadku wspólnego rozliczenia się z małżonkiem należy również pamiętać o wypełnieniu pola 125 i wpisaniu tam sumarycznej kwoty odliczeń od dochodu małżonka wykazanych w polu 47 części B załącznika PIT/0.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobnie sytuacja ma miejsce w przypadku innych zeznań, a więc PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS. Kwotę wpisaną do pola 46 załącznika PIT/0 w tych wypadkach należy przenieść do pozycji „podatnik” w wierszu „Odliczenia – wykazane w części B załącznika PIT/0” tychże deklaracji. Kwotę wpisaną do pola 47 załącznika PIT/0 (a więc z kolumny „małżonek”) należy przenieść natomiast do pozycji „małżonek” w wierszu „Odliczenia – wykazane w części B załącznika PIT/0” zeznania PIT-36.

 1. Wartość zwrotu z tytułu odliczonych od dochodu wpłat na IKZE jest zwolniona z podatku dochodowego, a więc nie ma potrzeby dodawania tej kwoty do uzyskanego dochodu za rok,
  w którym otrzymamy zwrot nadpłat z urzędu skarbowego.
 2. Po zakończeniu rozliczenia zawsze należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie dane w formularzu zostały przez nas poprawnie naniesione i wysłać formularz wraz z załącznikiem do urzędu skarbowego.

 

Jak rozliczyć IKZE w serwisie Twój e-PIT?

Cały opisany wyżej proces stosuje się zarówno do wypełniania zeznania podatkowego w formie papierowej, jak i poprzez serwis Twój e-PIT (podatki.gov.pl). Jeżeli zdecydujesz się jednak na drugą, jeszcze prostszą opcję, krótko przypominamy jak korzystać z tego portalu:

 1. Wchodzimy na stronę https://www.podatki.gov.pl/.
 2. Następnie logujemy się na swoje konto, klikając w prawym górnym rogu w zakładkę „e-Urząd Skarbowy”, a później, po załadowaniu się strony na napis „e-Urząd Skarbowy – zaloguj się”. Mamy tu następujące sposoby zalogowania:
  1. Login.gov.pl – a więc możliwość zalogowania przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną;
  2. Aplikacja mObywatel.
 3. Po zalogowaniu zostaniemy przeniesieni na stronę główną portalu e-Urząd Skarbowy, gdzie musimy wybrać usługę „Twój e-PIT”.
 4. Na ekranie powinieneś zobaczyć swoje rozliczenie za dany rok podatkowy. Aby dodać ulgę na IKZE, musimy kliknąć przycisk „dodaj lub zmień ulgi”, a następnie z listy ulg zaznaczyć interesującą nas ulgę, a więc „Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)”. Następnie klikamy przycisk „Dodaj wpłaty” i wpisujemy sumę pieniędzy, jaką wpłaciliśmy w danym roku podatkowym na IKZE (a więc dokładnie tak, jakbyśmy wpisywali ją w pole 35 załącznika PIT/0).
 5. Po zatwierdzeniu danych ulga pojawi się automatycznie na panelu pokazującym całe rozliczenie. Po wprowadzeniu do rozliczenia wszystkich niezbędnych danych, należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie dane w formularzu zostały przez nas poprawnie naniesione.
 6. Po sprawdzeniu przez nas wszystkich widocznych w formularzu informacji pozostaje tylko kliknięcie znajdującego się na samym dole strony przycisku „Akceptuj i wyślij”.

 

Wypłata środków z IKZE

Wypłata środków z IKZE następuje w momencie:

 1. osiągnięcia przez oszczędzającego 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych – na jego wniosek;
 2. w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Wypłata może być, w zależności od chęci wynikającej z wniosku, dokonywana w ratach lub jednorazowo. Wypłata w ratach następuje jednak przez co najmniej 10 lat, chyba że wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat. W takim wypadku wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.

Warto jednak pamiętać, że ulga na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to jedno, ale przy wypłacie środków będziemy musieli jednak odprowadzić podatek. Środki, które oszczędzamy na IKZE podlegają doliczeniu do przychodu i będą opodatkowane 10-procentową stawką ryczałtowego podatku. Podatek ten płacony jest przy wypłacie środków inwestowanych w ramach IKZE i nie uwzględnia dodatkowo żadnych kosztów uzyskania przychodów.

Na koniec należy jednak dodać, że możliwe jest również wypłacenie środków z IKZE przed osiągnięciem 65 roku życia. W roku, w którym środki te zostaną przez posiadacza rachunku IKZE wycofane, będą doliczone do jego dochodu za dany rok podatkowy. Jeżeli więc kwota zgromadzona na rachunku IKZE będzie wysoka, to może się okazać, że będzie trzeba rozliczyć ją według stawki z  drugiego progu podatkowego (a więc 32%), co oznacza, że jeżeli nie musimy korzystać z tych środków wcześniej, to lepiej poczekać z wypłatą z IKZE do 65. roku życia.

Krzysztof Rogowski

Krzysztof Rogowski

Menadżer ds. rozwiązań cyfrowych

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.