<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Jak stopy procentowe wpływają na stan naszych oszczędności?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Jak stopy procentowe wpływają na stan naszych oszczędności?

16.06.2020
Stopy procentowe to zagadnienie, o którym na pewno większość z nas słyszała, chociaż nie wszyscy wiemy czym tak naprawdę są i jaki mają wpływ na nasze codzienne życie. Stopy krótkoterminowe oraz długoterminowe zależą od różnych warunków makroekonomicznych. Z kolei to właśnie od wysokości stóp procentowych uzależnione są wzrosty lub spadki cen, czyli poziom inflacji, kursy walut, a także wartość naszych oszczędności. Jakie konsekwencje ma spadek/wzrost stóp procentowych? Jak mogą one wpłynąć na nasze finanse?​
 

Czym są stopy procentowe

Stopy procentowe znacząco wpływają na gospodarkę, a także na nasze finanse, ale aby zrozumieć tę zależność należy zapoznać się z definicją tego zagadnienia. Stopy procentowe to koszt lub cena kapitału (pieniądza) – procent od pewnej pożyczonej kwoty. Kapitał, o którym mowa, jest udostępniany przez jego posiadacza innym podmiotom na określony czas.

W świecie ekonomii stopy procentowe należą do grupy najważniejszych wskaźników, które – w ujęciu ogólnym - mają wpływ na całą gospodarkę danego kraju. Istotne jest również to, że wpływają one na wysokość kredytu, stan oszczędności, inwestycje czy konsumpcję każdego obywatela danego państwa. To właśnie stopa procentowa określa wysokość odsetek w przypadku zaciągnięcia lub udzielenia kredytu. Stopy procentowe pozwalają na pewne sterowanie gospodarką kraju – jeżeli na rynku widoczne jest spowolnienie to stopy są obniżane, a w sytuacji gdy gospodarka przyspiesza – stopy procentowe są podnoszone.

Nominalna a realna stopa procentowa

Stopa procentowa pozwala nam poznać całkowity koszt kredytu lub też stopę zwrotu z oszczędności. Oprocentowanie kredytu mówi nam o tym jaką całkowitą sumę musimy zapłacić bankowi np. za zakup nieruchomości. W przypadku lokaty stopy procentowe pozwalają na wyliczenie zysku od ulokowanego kapitału. Nominalna stopa procentowa – ustalone umowne oprocentowanie – nie uwzględnia inflacji. Dla przeciętnego kredytobiorcy najważniejsza jest stopa realna czyli taka, która jest pomniejszona o wskaźnik inflacji. 

Inflacja a poziom stóp procentowych

W Polsce najważniejszym czynnikiem, który ma wpływ na wysokość stóp procentowych jest inflacja. Narodowy Bank Polski ma wyznaczony poziom inflacji, który dla naszego państwa jest najbardziej optymalny. Jeżeli panująca inflacja jest niższa od przyjętego przedziału wtedy stopy procentowe są obniżane, a na rynek trafia więcej pieniędzy, których przechowywanie w banku przynosi niższe zyski. W przypadku wzrostu inflacji powyżej wyznaczonego przedziału stopy procentowe są podnoszone. Sprawia to, że kredyty stają się droższe, a oszczędzanie na lokatach bankowych - bardziej opłacalne.

Wysokość stóp procentowych ma również wpływ na poziom oszczędności. Jeżeli stopy procentowe są niskie to umieszczając zgromadzony kapitał na lokacie uzyskamy niższe odsetki niż byśmy otrzymali w przypadku wyższego poziomu stóp procentowych. Stopy procentowe mają wpływ nie tylko na oszczędności gospodarstw domowych, ale również na planowane inwestycje. Wzrost stóp procentowych zniechęca do zaciągania kredytów – również tych na inwestycje.

Wysoka inflacja a oszczędzanie

Inflacja w Polsce jest obecnie najwyższa w okresie kilku ostatnich lat. W efekcie, jeżeli ulokowaliśmy kapitał w banku to, że realnie zyska on na wartości jest praktycznie niemożliwe. Ujemne realne stopy procentowe niszczą oszczędności Polaków. Istnieją jednak sposoby na oszczędzanie przy wykorzystaniu antyinflacyjnych aktywów.

  • Obligacje skarbowe indeksowane inflacją

Obligacje detaliczne, których oprocentowanie jest ściśle związane ze wskaźnikiem wzrostu cen, mogą być odporne na wzrost inflacji. Inwestowanie w takie obligacje jest jednak obarczone ryzykiem. Oprocentowanie na kolejny rok obliczane jest na podstawie wysokości inflacji z roku poprzedniego i może się tak zdarzyć, że odsetki nie pokryją wzrostu cen.

  • Akcje spółek dywidendowych

Przy wysokiej inflacji osiągnięcie realnego zysku jest bardziej prawdopodobne w przypadku inwestycji w akcje niż w obligacje. Tak przynajmniej było w przeszłości, co nie gwarantuje, że ta zależność pojawi się również w przyszłości.

  • Złoto i srebro

Surowce naturalne, w tym oczywiście złoto oraz srebro, są uważane za „antyinflacyjną” formę ulokowania kapitału..

  • Nieruchomości

Zakup nieruchomości, chociaż skomplikowany i czasochłonny, jest jednym ze sposobów na utrzymanie wartości pieniądza w perspektywie długoterminowej. Zakupiona nieruchomość może nam dostarczać dochód z najmu, chociaż oczywiście nie zawsze tak będzie.

Pandemia Covid-19 a stopy procentowe

Rosnąca inflacja i obniżanie stóp procentowych? Jest to możliwe, taki zabieg został przeprowadzony w Polsce w bieżącym roku. Pomimo utrzymującej się relatywnie wysoko inflacji  Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżyła stopy procentowe. Celem było napędzenie gospodarki oraz uchronienie jej przed skutkami kryzysu wywołanego pandemią. W efekcie różnica między inflacją a oprocentowaniem depozytów znacząco się zwiększyła. Taka sytuacja – jeżeli będzie się długo utrzymywać – sprawi, że mało ryzykowne formy inwestowania i oszczędzania staną się mniej opłacalne, ponieważ będą przynosiły realną stratę.

 

Miłosz Pałka

Miłosz Pałka

Digital Product Manager

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.