<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Dobre Praktyki Informacyjne dla klientów NN Investment Partners | Finanse po Godzinach
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Klienci NN Investment Partners TFI dobrze poinformowani

03.02.2021

Chciałbyś wiedzieć co dokładnie znajduje się w portfelu funduszu inwestycyjnego? Interesuje Cię, które fundusze inwestycyjne sprzedają się najlepiej? Te dane, a także więcej ciekawych i przydatnych informacji znajdziesz na www.nntfi.pl.

Z końcem stycznia 2021 r. wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez NN Investment Partners TFI spełniły Dobre Praktyki Informacyjne Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analiz Online.

Co to w praktyce oznacza?

Teraz na naszej stronie internetowej www.nntfi.pl znajdziecie informacje:

  • o składnikach portfeli naszych funduszy otwartych (FIO) i specjalistycznych otwartych (SFIO). Te dane będziemy publikować raz na kwartał, pod tym linkiem,
  • o sprzedaży netto funduszy NN Investment Partners TFI, czyli o różnicy między wpłatami a wypłatami dokonywanymi przez naszych inwestorów. Te informacje będziemy publikować z częstotliwością miesięczną i znajdziecie je tutaj.

 

Na Dobre Praktyki Informacyjne składają się również działania, które realizowaliśmy od dawna:

  • prezentowanie struktury portfela funduszu – takie informacje są od lat dostępne w kartach naszych funduszy,
  • prezentowanie stóp zwrotu dla benchmarku – porównanie wyników funduszu z wynikami benchmarku, czyli wskaźnika finansowego, np. indeksu giełdowego, będącego punktem odniesienia dla zarządzającego funduszem, również od dawna publikujemy w kartach funduszy,
  • publikowanie opłat dla wszystkich kategorii jednostek uczestnictwa – to podstawowa funkcja w zakładce „notowania” na naszej stronie internetowej. Po wyborze konkretnego funduszu i zaznaczeniu kategorii jednostki uczestnictwa, która nas interesuje, w zakładce wyświetlają się opłaty dla tej jednostki.

 

Dobre Praktyki Informacyjne to przedsięwzięcie w zakresie samoregulacji branży funduszy inwestycyjnych, którego organizatorami są Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online. Patronami inicjatywy zostały Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz PFR Portal PPK.

Więcej o Dobrych Praktykach przeczytacie tutaj.

janek

Jan Morbiato

Investment Communication Manager

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.