<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Wakacje kredytowe a koronawirus – kto może zawiesić spłatę rat kredytu?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Wakacje kredytowe a koronawirus - kto może zawiesić spłatę rat kredytu?

19.05.2020
Epidemia koronawirusa nie tylko spowodowała strach i zwiększoną troskę o własne zdrowie, ale również wprowadziła niepewność finansową w gospodarstwach domowych wielu Polaków. Pandemia COVID-19 i związana z tym gorsza płynność finansowa szczególnie może dotknąć tych, którzy spłacają raty kredytów. Wakacje kredytowe – czyli okresowe zawieszenie spłaty rat kredytowych - to rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie negatywnych skutków finansowych epidemii. Kto może skorzystać z takich wakacji kredytowych? Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania?
 

Wakacje kredytowe - na czym to polega

Epidemia koronawirusa mocno wpłynęła na sytuację finansową wielu Polaków. Niektórzy z nich zmagają się nawet z utratą pracy, a tym samym źródła dochodów. Sytuacja jest szczególnie trudna dla osób, które spłacają zobowiązania w postaci rat kredytów np. hipotecznych. W odpowiedzi na te negatywne skutki pandemii COVID-19 wiele banków udostępniło swoim klientom rozwiązania, które polegają na okresowym zawieszeniu spłaty raty kredytu. Przesunięcie terminów uiszczania rat kredytowych zostało zarekomendowane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Plan wcielenia tego rozwiązania w życie – wypracowany przez Związek Banków Polskich – obejmował kilka elementów m.in. maksymalnie uproszczone odroczenie rat kredytowych na okres 3 miesięcy, pomoc dla przedsiębiorców, odroczenie spłat rat leasingowych, ułatwienie i pomoc w uzyskaniu krótkoterminowego kredytu dla przedsiębiorców.

Wakacje kredytowe obejmują kilka założeń:

 • odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w zakresie dopuszczonym przepisami;
 • odroczenie dotyczy spłaty całości raty lub tylko jej części;
 • odroczenie jest możliwe tylko na wniosek złożony przez kredytobiorcę;
 • czas spłaty kredytu zostanie automatycznie wydłużony o czas, w którym rata kredytu (lub jej część) była odroczona.
 

Kto może ubiegać się o zawieszenie spłaty rat kredytowych w związku z pandemią COVID-19?

Banki oferują różne możliwości zawieszenia spłaty rat kredytowych. Zawieszenie raty kredytowej może dotyczyć jej całości lub też części. Ci, którzy na skutek epidemii koronawirusa stracili źródło dochodów, powinni wystąpić o odroczenie spłacania całości raty. Jeżeli nasza sytuacja finansowa nie jest aż tak trudna, bo utraciliśmy jedynie część dochodów, spokojnie możemy wystąpić o tymczasowe spłacanie tylko części raty, co pozwoli podreperować nasz budżet. Dla osób, w przypadku których okres kredytowania zbliża się ku końcowi, najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie spłata jedynie odsetek. W przypadku kredytu z ratą malejącą – będący na początku okresu kredytowania - mogą rozważyć zawieszenie spłaty części odsetkowej raty.
 

Wakacje kredytowe przed i w trakcie epidemii - różnice

Wakacje kredytowe były już dostępne przed epidemią koronawirusa, jednak w odpowiedzi na pojawiającą się pandemię banki wprowadziły zmiany. Przed atakiem COVID-19 standardowo okres zawieszenia spłaty raty kredytu wynosił 1 miesiąc. Wniosek należało złożyć osobiście w danym banku. Obecnie okres odroczenia spłaty rat kredytu wynosi od 3 do 6 miesięcy. Wniosek składany jest online, a wszystkie procedury tego rozwiązania zostały maksymalnie uproszczone. Warto wiedzieć, że standardowo zawieszenie rat kredytu możliwe jest dla tych kredytobiorców, którzy do tej pory spłacali raty w terminie i nie mają żadnych zaległości. Obecnie jednak odroczenia spłat rat kredytowych przyznawane są tym osobom, które złożą odpowiedni wniosek, a będzie on poparty złą sytuacją finansową wynikającą z epidemii COVID-19.
 

Jakie kredyty obejmują wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe są rozwiązaniem skierowanym zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Obejmują one zarówno kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, a także te firmowe czy konsolidacyjne. Pomoc w spłacaniu rat powinni uzyskać również klienci korzystający z faktoringu czy leasingu. Warunki udzielania zawieszenia kredytu ustala bank, który udzielił zobowiązania.

Wakacje kredytowe nie obejmują:

 • zadłużenia, które nie zostało spłacone a jest przeterminowane;
 • kredytów otrzymanych w ramach programu „Rodzina na Swoim”- które zostały udzielone na preferencyjnych warunkach, a okres dopłat nadal trwa;
 • kredytów mieszkaniowych, które zostały udzielone w celu usuwania skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów, a Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił dopłat.

 

Czy zawieszenie spłaty rat kredytu w czasie pandemii związane jest z kosztami?

Związek Banków Polskich, jak również prezydent Andrzej Duda, są zgodni w tym, że wakacje kredytowe nie powinny być związane z żadnymi opłatami oraz prowizjami za przyjęcie czy rozpatrzenie wniosków. Niestety nie oznacza to, że zawieszenie kredytu nie pociągnie za sobą innych kosztów. Odroczenie spłaty rat kredytowych wiąże się z wydłużeniem całego okresu kredytowania lub też z doliczeniem niespłaconych rat (lub ich części) do kolejnych płatności. Te 2 opcje będą niosły za sobą koszty rzędu kilkuset złotych (uzależnione od wysokości raty kredytu oraz całego okresu kredytowania). Przy wyborze 3 opcji – braku wydłużenia okresu kredytowania i nie spłacania w ogóle rat kredytowych – koszt wakacji kredytowych może wynieść nawet kilka tysięcy złotych (do końca okresu kredytowania).

 

Złożenie wniosku o zawieszenie kredytu

Zawieszenie spłaty rat kredytu, w związku z pandemią koronawirusa, musi być poprzedzone złożeniem odpowiedniego wniosku do banku, w którym spłacany jest kredyt. Wniosek wystarczy złożyć pocztą elektroniczną, przez bankowość elektroniczną lub też telefonicznie, a procedura ta została maksymalnie uproszczona. Gotowe do pobrania wnioski dostępne są na stronie internetowej banku. Obecnie wakacji kredytowych udzielają banki tkj.:

 • Bank Pekao,
 • PKO BP
 • Bank Millennium,
 • Bank BNP Paribas,
 • Alior Bank,
 • Idea Bank,
 • Citi Handlowy,
 • Santander Bank Polska,
 • Credit Agricole,
 • mBank
 • ING Bank Śląski,
 • Raiffeisen Bank International,
 • Volkswagen Bank,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • Getin Bank,
 • Bank Pocztowy
 • Bank BPH
 • Bank BPS.
Miłosz Pałka

Miłosz Pałka

Digital Product Manager

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.