NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Kwota wolna od podatku. Co się zmienia w 2018 r.?

29.03.2018

Kwota wolna od podatku w 2018 r. zmieni się w stosunku do 2017 r. - wzrośnie do 8 tys. zł. Najmniej zarabiający wyraźnie to odczują.

 

Kwota wolna od podatku w 2018 r.

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu, który nie powoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego. Zmiany jej wartości z roku na rok są dość wyraźne. W 2017 r. kwota wolna od podatku wynosiła 6,6 tys zł w skali rocznej, rok wcześniej było to tylko 3091 zł. W ciągu zaledwie dwóch lat zwiększyła się ona ponad dwukrotnie.

W Polsce podstawą prawną kwoty dochodu wolnego od podatku jest art. 27 ust. 1A z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200).

Warto pamiętać, że kwota wolna od podatku dotyczy wyłącznie podatników, którzy rozliczają przychody wykazywane w  PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej.

 

Jak wyglądają wyliczenia nowej kwoty dla małych, średnich i dużych zarobków?

W rozliczeniu podatkowym za 2018 r., czyli składanym w 2019 r., osoby, których roczne zarobki wyniosły nie więcej niż 8 tys. zł nie zapłacą podatku w ogóle.

Gdy dochody zmieszczą się w przedziale od 8 tys. zł do 13 tys. zł kwota wolna spada od poziomu 8 tys. zł i staje się degresywna

Kiedy zarobki wynoszą więcej niż 13 tys. zł rocznie, ale nie przekraczają 85 528 zł można korzystać z kwoty wolnej w wysokości 3091 zł. W praktyce można wówczas pomniejszyć wartość podatku o 556,02 zł.

Z kolei jeśli zarobki mieszczą się w przedziale od 85 528 zł do 127 tys. zł, kwota wolna znowu spada. Przy zarobkach wyższych niż 127 tys. zł kwoty wolnej od podatku nie ma wcale.

Szczegóły przedstawiliśmy w tabeli.

 

 

Na przykład podatnik, który w całym 2018 r. zarobi 9825 zł netto, za 2018 r. zapłaci 651 zł podatku dochodowego. Jest to znaczna różnica w porównaniu z 2017 r., za który podatek wyniósłby aż 1044 zł.

 

Czym  jest podatek dochodowy od osób fizycznych?

PIT (z ang. Personal Income Tax) to podatek dochodowy od osób fizycznych. Tę daninę dla fiskusa zobowiązana jest zapłacić każda osoba osiągająca dochód na podstawie pobieranego wynagrodzenia, np. w wyniku umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych, a także przez prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Jak wygląda rozliczenie PIT?

Rozliczenie PIT jest oparte na tzw. progach podatkowych. W Polsce są dwa takie progi. Jeżeli podatnik zarobi mniej niż 85 528 zł trafia do pierwszego progu podatkowego, wynoszącego 18 proc. Kwota wyższa niż 85 528 zł przesądza o zaliczeniu do progu drugiego, na poziomie 32 proc.

Gdy podstawą obliczenia podatku jest kwota mniejsza lub równa 85 528 zł wówczas podatek wynosi 18 proc. podstawy minus 556 zł i 2 gr. Jeśli mamy do czynienia z zarobkami wyższymi niż 85 528 zł, wówczas podatek wynosi 14 839 zł plus 32 proc. nadwyżki nad kwotę 85 528 zł.

 

Kwota wolna a małżonkowie

Znaczące obniżenie podstawy opodatkowania jest możliwe jeżeli małżonkowie rozliczają się wspólnie. Zarobki jednego z nich mogą być znacząco niższe niż drugiego. Jeden z małżonków może też nie zarabiać wcale. Przy rozliczeniu wspólnym łatwiej uzyskać znacznie wyższą kwotę wolną od podatku. Powód?

W przypadku, kiedy jeden z małżonków zarabia 100 00 tys. zł w skali roku, a drugi nie pracuje i nie zarabia, wspomnianą kwotę dzieli się na dwie osoby, a jeśli rozliczaliby się osobno kwota wolna nie wchodziłaby w ogóle w grę. Przy wspólnym rozliczeniu każdy z małżonków może odliczyć 556,02 zł. W sumie zaoszczędzą więc 1112,04 zł.


Ulgi podatkowe

W 2018 r. nadal można korzystać z ulg podatkowych. Jest ich dość sporo i wiele z nich można łączyć. Ulgi podatkowe występują  w formie:

 

 •  opłaconych w roku rozliczeniowym składek ZUS za podatnika lub osobę współpracującą. Obejmuje to także składki zapłacone za granicą w państwach Unii, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej (nieodliczane za granicą),
 •  darowizn na cele kultu religijnego, charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych, charytatywne organizacji pożytku publicznego,
 •  darowizn krwi i jej składników,
 •  odliczenia do 760 zł rocznie z tytułu korzystania z internetu,
 •  wydatków na cele rehabilitacyjne,
 •  wydatków na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
 •  zwrotów otrzymanych świadczeń, które wcześniej podwyższyły podstawę opodatkowania w kwocie uwzględniającej pobrany podatek dochodowy.

 

Im większa liczba ulg, z której skorzystamy, tym wyższa będzie kwota zmniejszająca podatek.

Warto także zastosować wysokie koszty uzyskania przychodu, pod warunkiem, że mamy taką możliwość. Obniżają one przychód, a więc i wartość należnego podatku.

 

Do kiedy rozliczamy PIT za 2017?

Rozliczenia PIT składamy za rok poprzedni. Warto jak najszybciej złożyć deklarację, by uniknąć kolejek i niepotrzebnego stresu. Jak wygląda terminarz rozliczania PIT w 2018 r.:

31 stycznia 2018 r.:

 • PIT-16A

 • PIT-19A

 • PIT-28

28 lutego 2018 r.:

 • PIT-40A

30 kwietnia 2018 r.:

 • PIT-36

 • PIT-36L

 • PIT-37

 • PIT-38

 • PIT-39

 

Kwota wolna od podatku a IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to rachunek, na którym gromadzi się prywatne oszczędności na emeryturę. Być może nie wszyscy wiedzą, że wpłaty przelewane na IKZE można odpisać od podstawy opodatkowania podatkiem PIT i zapłacić niższy podatek.  Dlatego warto każdego roku wykorzystywać całkowity limit wpłat na IKZE (5331,60 zł w 2018 r.) – im więcej wpłacimy na IKZE, tym mniej podatku dochodowego zapłacimy.

Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.