<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Wady i zalety leasingu konsumenckiego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Wady i zalety leasingu konsumenckiego

05.12.2019

Leasing konsumencki to sposób finansowania zakupu pojazdów, urządzeń czy maszyn, ale również artykułów mniej specjalistycznych. Leasing konsumencki może być alternatywą dla kredytu i dzierżawy. Bardzo często z tej formy finansowania korzystają przedsiębiorcy, którzy często - przy wykorzystaniu tego sposobu finansowania - używają samochodów do celów służbowych. Również klienci indywidualni mogą w ten sposób korzystać z rzeczy, na które nie mogą sobie pozwolić ze względów finansowych. Czym dokładnie jest leasing konsumencki? Na czym polega i jakie są jego zalety oraz wady?

 

Czym jest leasing konsumencki?

Leasing jest popularną na świecie metodą finansowania. Posiada on elementy kredytowania i dzierżawienia, co oznacza, że jest dla nich świetną alternatywą. Leasing polega na zakupie dowolnej rzeczy przez tzw. leasingodawcę, który następnie przekazuje ją do użytkowania leasingobiorcy. Cała transakcja oczywiście wymaga sporządzenia umowy, która określa zasady tego użytkowania oraz czas na jaki 2 strony się umawiają. Na leasingobiorcy spoczywa obowiązek uiszczania miesięcznej opłaty – rat. Z leasingowanego przedmiotu można jednak korzystać w sposób niemalże nieograniczony. Często raty te są dużo bardziej atrakcyjne niż w przypadku zaciągnięcia kredytu, co sprawia, że leasing jest przystępniejszą formą finansowania. Najistotniejszą kwestią jest to, że leasingowany przedmiot nie jest własnością konsumenta, ale oczywiście po spłaceniu rat i wpłaceniu symbolicznej kwoty za dany przedmiot można go wykupić na własność. Najczęściej konsument, aby wykupić dany przedmiot na własność, musi zapłacić ok 104-105% jego wartości, oczywiście wliczając w to już opłacone raty. Kwota, którą musi zapłacić powinna być uzgodniona już podczas zawierania umowy leasingowej. Właścicielem danego przedmiotu jest firma leasingowa, która co miesiąc wystawia fakturę dla leasingobiorcy. Leasingodawca może więc odliczyć VAT, a w przypadku np. samochodu może robić odpisy amortyzacyjne.

 

Przedmioty leasingu konsumenckiego

Najpopularniejszym przedmiotem leasingu są samochodu. Zapewne wynika to z ich wysokiej ceny, której uiszczenie w przypadku np. kredytowania lub zakupu na własność, jest sporym obciążeniem finansowym. Oprócz pojazdów przedmiotem leasingu może być niemalże każda rzecz – zarówno ruchomości jak i nieruchomości. W przypadku korzystania z leasingu konsumenckiego nie trzeba posiadać gotówki na tzw. wkład własny. Dostępnymi źródłami dochodu są:

 • zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony
 • otrzymywanie renty lub emerytury
 • dochody pozyskiwane z rolnictwa
 • dochody pozyskiwane z tytułu umów cywilno-prawnych, umowy zlecenia, umów najmu,

  umów dzierżawy, które zostały zawarte na czas nieokreślony lub mają charakter stały.

 

Leasing konsumencki samochodu

Najpopularniejszym przedmiotem leasingu konsumenckiego jest samochód. Najczęściej z tej formy leasingu korzystają przedsiębiorcy, dla których jest ona wygodniejsza i bardziej opłacalna niż np. kredyt. Leasingowanego pojazdu nie trzeba przerejestrowywać. W dowodzie rejestracyjnym leasingowanego auta widnieje leasingodawca. Zmiana właściciela, również w dokumentach, następuje po spłacie wszystkich rat i wykupieniu pojazdu na własność. Istotną informacją jest również to, że leasingobiorca ma pierwszeństwo do wykupu pojazdu, z którego korzystał, a jego cena jest na poziomie 1 lub kilku procent jego ceny początkowej.

 

Zalety leasingu konsumenckiego

Leasing konsumencki wciąż nie jest popularny wśród klientów indywidualnych, a ma on naprawdę wiele zalet. Przede wszystkim jest powszechnie dostępny – może z niego skorzystać zarówno firma, jak i osoba fizyczna. Leasingobiorca dodatkowo ma możliwość korzystania z dostępnych rabatów np. u partnerów danej firmy leasingowej (sprzęty, usługi, ubezpieczenie). Dzieje się tak, ponieważ leasingodawcy bardzo często nawiązują stałą współpracę z producentami lub też dealerami samochodów i w ten sposób sami uzyskują atrakcyjne zniżki.

Formalności w przypadku leasingu są mocno ograniczone. Do przejęcia czegoś w leasing, przy uproszczonej procedurze, potrzebne są jedynie: dokument potwierdzający tożsamość leasingobiorcy, czyli np. dowód osobisty oraz zaświadczenie o uzyskiwanych zarobkach. Pełna procedura przejęcia przedmiotu w leasing wymaga jedynie odrobiny więcej zachodu. Na początku trzeba złożyć wniosek o leasing, do którego trzeba dołączyć:

 • ksero dwóch dokumentów tożsamości,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu/zarobkach,
 • wyciąg ze swojego konta bankowego,

W leasing można przejąć zarówno nowe, jak i używane przedmioty czy pojazdy. Mamy więc elastyczność przy wyborze przedmiotu, który chcemy przejąć w leasing.

 

Wady leasingu konsumenckiego

Oprócz wielu zalet leasing konsumencki ma oczywiście również wady. Najistotniejszą z nich jest to, że leasingowany przedmiot nie jest naszą własnością. Co ma również inne następstwa – np. w przypadku kradzieży czy uszkodzenia całkowitego pojazdu czy innego przedmiotu – umowa leasingowa wygasa, a my nie otrzymujemy nic. W przypadku opóźnień w spłacie rat czy upadku firmy leasingowej użytkowany przez nas przedmiot zostaje odebrany, a my nie odzyskujemy żadnej części pieniędzy z dotychczas opłaconych rat. Podczas przejęcia przedmiotu w leasing konieczne jest także wykupienie dodatkowych ubezpieczeń co generuje wyższe koszty. Warto również wiedzieć, że dane dotyczące leasingu nie widnieją w historii kredytowej, ponieważ ubezpieczenie leasingowe danego przedmiotu nie jest zapisane na nas, tylko na firmę leasingową (co może być niekiedy zaletą, a niekiedy wadą). Warunki użytkowania danego przedmiotu są narzucane przez właściciela. W przypadku samochodów może to wiązać się np. ze wskazanym miejscem, w którym możemy serwisować auto lub też z ubezpieczeniem, które musimy wykupić we wskazanej ubezpieczalni. Istotnym ograniczeniem jest konieczność posiadania zgody na wyjazd zagraniczny, różnego rodzaju modyfikacje czy użyczenie przedmiotu leasingu innej osobie (chyba że jest to najbliższy członek rodziny). Umowa leasingowa trwa min. 2 lata, a wcześniejsza spłata wynikających z niej zobowiązań jest kosztowna i utrudniona.

 

Porady dla przyszłych leasingobiorców

Jeżeli planujesz przejąć dowolny przedmiot w leasing pamiętaj:

 • aby dokładnie przejrzeć umowę, która powinna spełniać przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Warto tutaj sprawdzić czy w umowie jest wzmianka o konieczności zakupu danego przedmiotu – jeśli tak umowa dotyczy kredytu konsumenckiego, a nie leasingu;
 • aby uwzględnić konieczność opłaty wstępnej. Jej wysokość jest wynikiem negocjacji pomiędzy stronami umowy, jednak najczęściej wynosi ona ok. 10% wartości danego przedmiotu. Niekiedy nie warto mocno walczyć o obniżenie tej opłaty, ponieważ im niższa opłata wstępna, tym dłuższa procedura leasingowa i konieczność dostarczenia większej liczy dokumentów;
 • że im wyższa opłata wstępna tym niższe są raty leasingowe;
 • że umowa leasingowa, chociaż ma wiele zalet, jest dość skomplikowana, bo biorą w niej udział 3 podmioty: leasingodawca, leasingobiorca oraz zbywca przedmiotu przekazywanego w leasing;
 • aby dokładnie przejrzeć umowę pod kontem kary umownej, która może zostać na Ciebie nałożona. Jeżeli jest ona mocno niekorzystna dla Ciebie to jest to niezgodne z prawem;
 • że z leasingu możesz również skorzystać jako osoba fizyczna, nie ma konieczności posiadania swojej firmy.

 

Podsumowanie

Leasing konsumencki to forma finansowania zdecydowanie popularniejsza wśród przedsiębiorców niż wśród osób fizycznych, chociaż przeznaczona jest dla obydwu podmiotów. Główną jego zasadą jest używanie, a nie posiadanie, co dla niektórych może być plusem. Często nie jesteśmy przekonani czy np. przez najbliższych 10 lat chcemy np. jeździć danym samochodem. Może się okazać, że po kilku latach zmieni nam się sytuacja, potrzeby czy chociażby gust i zechcemy zmienić pojazd na inny lub nowszy. W takim właśnie przypadku leasing daje więcej możliwości i jest bardziej elastyczny niż kredyt. Posiadając kredyt najczęściej musielibyśmy sprzedać obecny samochód, aby zakupić inny. W przypadku leasingu wystarczy zmiana w umowie. Dodatkowo leasing, w porównaniu z kredytem zaciągniętym w banku, jest atrakcyjniejszy pod kątem finansowym. Raty są niższe, co pozwala na posiadanie upragnionego przedmiotu bez nadmiernego nadszarpnięcia budżetu firmowego czy domowego.

Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.