<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Polecenie zapłaty: na czym to polega i jak działa w praktyce?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Polecenie zapłaty

na czym to polega i jak działa w praktyce?

10.07.2019

Polecenie zapłaty, jak sama nazwa wskazuje, to zlecenie przelewu w celu opłacenia np. rachunków za energię elektryczną czy cieplną, abonament telewizyjny, usługi telekomunikacyjne czy internetowe. Większość z nas wie, że istnieje możliwość ustawienia takiej usługi, ale mimo to nie korzysta z tego rozwiązania. Czym dokładnie jest polecenie zapłaty? Jakie ma zalety i czy warto je zastosować w swoim gospodarstwie domowym lub w przedsiębiorstwie?

 

Polecenie zapłaty – ogólne informacje

Polecenie zapłaty nie jest nowym, a mimo to, duża grupa osób nigdy z niego nie korzystała. Głównym założeniem polecenia zapłaty jest zautomatyzowanie płatności. Ustawienie polecenia zapłaty wiążę się z upoważnieniem banku do przekazywania środków na inne konta kontrahentów, wskazane przez płatnika. Takie rozwiązanie to nie tylko oszczędność czasu, ale duże ułatwienie. W efekcie nie trzeba pamiętać o jednorazowym zleceniu przelewów, których w każdym miesiącu może być naprawdę dużo. Najczęściej polecenie zapłaty wykorzystywane jest w celu uregulowania płatności za prąd, gaz, wywóz śmieci, usługi internetowe, telefon, telewizję kablową, ubezpieczenie, a nawet inwestycje związane z emeryturą. Często również polecenie zapłaty jest używane do ściągania należności w celu pokrycia raty zaciągniętego kredytu lub innych pożyczek. Warto wiedzieć, że chociaż lista firm obsługujących polecenia zapłaty stale się wydłuża, to niestety pozostawia ona jeszcze wiele do życzenia. Obecnie z tej możliwości korzystają niektórzy dostawcy usług internetowych oraz telewizji, wybrane zakłady energetyczne, gazownicze oraz komunalne, a takżeprywatne firmy.

 

Zalety polecenia zapłaty

W dzisiejszym, zabieganym świecie niejednokrotnie można zapomnieć o ważnych sprawach, a w tym o opłaceniu rachunków na czas. W konsekwencji konieczne jest ustawianie sobie przypomnień lub też odnotowywanie ważnych terminów np. w kalendarzu. Polecenie zapłaty odciąża od konieczności pamiętania o wszystkich terminach zapłaty za rachunki czy faktury. To wygodne, a zarazem bezpieczne rozwiązanie, które umożliwia w szybki sposób uregulowanie płatności – niezależnie od ich wysokości czy też częstotliwości. Wystarczy włączyć taką usługę w banku, a wszystkie zobowiązania finansowe zostaną opłacone na czas. Terminowe opłacanie należności to ochrona przed ewentualnym zawieszeniem świadczenia usług lub też naliczeniem karnych odsetek. Co ważne, to bank czuwa nad terminowym opłacaniem Twoich zobowiązań, ale nie pozbawia Cię to kontroli nad całym tym procesem – nadal otrzymujesz wszystkie faktury i możesz monitorować wysokość rachunków. Dodatkowo masz możliwość odwołania polecenia zapłaty. W przypadku, gdy np. na koncie nie posiadasz potrzebnej ilości środków masz prawo odwołać wykonaną płatność w terminie 56 dni, bez podania przyczyny. Kwota ta zostanie zwrócona na Twój rachunek, natomiast u kontrahenta powstanie wierzytelność, którą oczywiście będziesz musiał zwrócić.

Polecenie zapłaty jest ułatwieniem nie tylko dla płatnika, ale również dla kontrahenta, który nie musi ponaglać swojego klienta i przypominać mu o upływie terminu płatności. Usługa ta gwarantuje kontrahentowi otrzymanie należnej płatności w terminie. Ciekawostką jest, że korzystając z polecenia zapłaty możesz opłacać nie tylko swoje rachunki, ale również osób trzecich (np. rodziców lub dzieci), nawet jeżeli nie jesteś klientem danej firmy. W tym celu niezbędne jest podanie indywidualnego numeru płatnika w treści zgody na rozliczenia poleceniem zapłaty.

 

Polecenie zapłaty a prywatne plany emerytalne IKE i IKZE

Polecenie zapłaty znajduje zastosowanie w przypadku prywatnych planów emerytalnych: IKE oraz IKZE, dostępnych w NN Investment Partners TFI.IKE oraz IKZE to produkty należące do III filara emerytalnego. Pozwalają one na zwiększenie dochodów otrzymywanych w wieku emerytalnym, a dzięki zastosowaniu ulg podatkowych (zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych) są dobrym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy. Otwarcie rachunków IKE lub IKZE wiąże się z regularnym inwestowaniem, do czego można wykorzystać właśnie polecenie zapłaty. W przypadku IKE i IKZE minimalna kwota, którą musimy wpłacić przy otwieraniu rachunku, wynosi 50 zł, natomiast maksymalny limit roczny na 2019 rok dla IKE wynosi 14 295 zł, a dla IKZE – 5 718 zł.

 

Czym różni się polecenie zapłaty od przelewu stałego?

Polecenia zapłaty nie należy mylić z przelewem stałym. Między tymi dwoma terminami istnieje znaczna różnica. Polecenie zapłaty ma zastosowanie nie tylko w przypadku, gdy kwota, którą mamy do opłacenia, jest za każdym razem taka sama. Polecenie zapłaty upoważnia bank do przekazywania kwoty, jaką określi dany kontrahent. W skrócie, jeżeli np. w jednym miesiącu nasz rachunek za energię elektryczną będzie wynosił 100 zł, a w następnym 150 zł, to w pierwszym miesiącu z naszego konta zostanie pobrana kwota 100 zł, a w następnym 150 zł. Dla odmiany, w przypadku przelewu stałego, odbiorca otrzyma z naszego konta tylko taką kwotę, którą wyznaczyliśmy ustawiając zlecenie przelewu stałego. Polecenie zapłaty umożliwia więc opłacanie rachunków, których kwota zmienia się w każdym miesiącu. Co więcej, w przypadku polecenia zapłaty, które chcesz odwołać - na wniosek złożony w Twoim banku - natychmiastowo otrzymasz zwrot środków wraz z ew. odsetkami. W przypadku zlecenia stałego nie ma takiej możliwości, co oznacza, że w razie np. błędnej – zbyt wysokiej – płatności, nadpłacone środki najprawdopodobniej otrzymasz dopiero przy następnej płatności.

 

Jak uruchomić polecenie zapłaty?

Przed uruchomieniem polecenia zapłaty należy sprawdzić czy kontrahent, wobec którego mamy jakieś zobowiązania finansowe, obsługuje taką usługę. Jeżeli tak to pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza (osobiście w banku lub też drogą elektroniczną, jeżeli nasz bank umożliwia taką formę) będącego zgodą na automatyczne pobieranie płatności z naszego konta. Taki formularz trafi do banku kontrahenta, po czym kontrahent zostanie poinformowany o uruchomieniu usługi. W zależności od polityki banku każde polecenie zapłaty może wiązać się z dodatkową płatnością za usługę. Najczęściej jednak nie jest to wysoka kwota (kilka złotych), a może się okazać, że akurat w Twoim banku ta usługa jest bezpłatna. W przypadku odwołania polecenia zapłaty bank również może naliczyć dodatkową opłatę.

 

Uproszczenie procesu aktywacji polecenia zapłaty

Od 1 czerwca br. obowiązują zmiany w procesie aktywacji polecenia zapłaty, które mają na celu uproszczenie całego schematu. Pierwszą zmianą jest udzielenie zgody wierzycielowi. Wcześniej konieczne było złożenie podpisu, którego wzór był identyczny z tym złożonym w Twoim banku. W efekcie aktywacja przedłużała się, bo dość często dochodziło do składania błędnych podpisów (innych niż złożone w banku). Obecnie weryfikacja podpisu jest opcjonalna. Już samo udzielenie zgody, ze wskazaniem numeru rachunku oraz unikatowego identyfikatora odbiorcy, uprawnia wierzyciela do obciążenia Twojego rachunku.

Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.