<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Nie zapomnij o uldze podatkowej za 2016
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Nie zapomnij o uldze podatkowej za 2016

11.04.2017

Osobom, które w 2016 roku dokonywały wpłat na IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego przysługuje ulga podatkowa za ten rok. Warto pamiętać o tym przy wypełnianiu zeznania podatkowego za 2016 rok.  

Komu przysługuje ulga?

Odliczenie podatkowe przysługuje podatnikom, którzy:

  • rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18,32%),
  • rozliczają się według podatku liniowego (19%),
  • korzystają z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jaką kwotę można odliczyć?

Maksymalna kwota jaka podlega odliczeniu  od podstawy opodatkowania w 2016 roku to 4.866,00 zł. To właśnie taką kwotę można było wpłacić na IKZE w 2016 roku. Co roku jest ona ustalana jako 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Gdzie sprawdzić jak kwota została faktycznie wpłacona?

  • Sprawdź potwierdzenie dokonanych wpłat na IKZE w 2016 roku, które powinieneś otrzymać na początku roku od NN Investment Partners TFI.
  • Sprawdź sumę wpłaconych w 2016 roku składek w nowym serwisie transakcyjnym NN Investment Partners TFI: www.nntfi24.pl  
  • Skontaktuj się z infolinią NN Investment Partners TFI. Konsultanci dostępni są pod następującymi numerami telefonu: 801 690 555 i 22 541 75 11.
  • Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.

Jak wypełnić zeznanie podatkowe?

Pamiętaj, że kwotę podlegającą odliczeniu należy wpisać w załączniku PIT/O w rubryce B/7.

Kwotę podlegającą odliczeniu powinieneś też uwzględnić w zaznaniu PIT-37 w rubryce D.

 

Nota prawna:

Niniejsza informacja nie stanowi formy doradztwa prawnego ani podatkowego i jest wyrazem wyłącznie ogólnego poglądu sporządzającego na podstawie własnej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w opisywanym stanie faktycznym osoba zamierzająca podjąć taką decyzję lub inne działania faktyczne lub prawne powinna zasięgnąć opinii doradcy prawnego lub podatkowego albo finansowego.

Przemysław Rodek

Przemysław Rodek

Ekspert ds. Analiz Rynkowych

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.