<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Investment Partners najlepszym TFI według Analiz Online | Finanse po Godzinach
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Investment Partners najlepszym TFI według Analiz Online

23.02.2022

NN Investment Partners TFI otrzymało nagrodę „Alfa” dla najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce. Tytuł przyznała firma Analizy Online od ponad 20 lat badająca polski rynek finansowy. Co roku nagroda trafia do firmy z najlepszą ofertą funduszy inwestycyjnych w 3 głównych segmentach: funduszy polskich akcji, obligacji oraz funduszy mieszanych. To już drugi raz podczas ostatnich 9 edycji nagród Alfa, kiedy NN Investment Partners TFI otrzymało takie wyróżnienie.

 

Poza tytułem „najlepszego TFI”, dwie główne nagrody Alfa zdobyły fundusze NN Obligacji i NN Zrównoważony. Ponadto, nominowane były jeszcze NN (L) Konserwatywny Plus, NN Krótkoterminowych Obligacji i NN Średnich i Małych Spółek.

 

Czym są nagrody Alfa?

Nagrody Alfa są przyznawane polskim funduszom inwestycyjnym z najwyższą relacją zysku do ryzyka (tzw. efektywnością). Eksperci z Analiz Online posiłkują się wskaźnikiem Information Ratio, którym mierzą jak fundusz wypada pod kątem wyników i ich zmienności na tle średniej dla swojej grupy konkurentów. Nie chodzi więc wyłącznie o stopę zwrotu, ale i o to w jaki sposób została wypracowana.

 

Nagroda ALFA 2021 dla najlepszego TFI na rynku

 

Eksperci analizują 9 popularnych grup funduszy inwestycyjnych z 3 segmentów: funduszy polski akcji, obligacji i funduszy mieszanych. Nagrody przyznawane są strategiom, które spełniają kilka warunków:

  • są dostępne dla szerokiego grona klientów,
  • mają charakter otwarty (FIO lub SFIO),
  • działają co najmniej 5 pełnych lat kalendarzowych w przypadku funduszy akcji i mieszanych lub co najmniej 3 lata w przypadku funduszy dłużnych,
  • średni poziom ich aktywów netto w danym roku jest odpowiednio wysoki i wynosi co najmniej ok. 100 mln zł.

 

Podczas ostatnich 9 edycji nagród Alfa:

  • NN Investment Partners TFI zdobyło tytuł najlepszego towarzystwa funduszy dwukrotnie, a 3 razy było nominowane do tego wyróżnienia.
  • Zarówno NN Obligacji, jak i NN Zrównoważony trzykrotnie otrzymały główną nagrodę, a każdy z nich 4 razy był nominowany.

 

Małgorzata Barska, prezes NN Investment Partners TFI:

Alfy są dla nas szczególnie ważne, bo to nagrody za najwyższą jakość zarządzania funduszami. Kolejna nagroda z rzędu dla NN Obligacji i dwie nominacje dla innych naszych funduszy dłużnych, to olbrzymie wyróżnienie zwłaszcza w tak trudnym dla obligacji roku. Bardzo mnie cieszy Alfa dla NN Zrównoważonego, bo to wyraz uznania dla całego naszego zespołu inwestycji, a także pierwsza od kilku lat nominacja dla NN Średnich i Małych Spółek. Zwieńczeniem tego wszystkiego jest Alfa dla najlepszego TFI, którą dostaliśmy za wysoką jakość zarządzania we wszystkich głównych segmentach funduszy branych pod uwagę. Słowa najwyższego uznania należą się całemu zespołowi inwestycyjnemu – zarządzającym, analitykom, traderom, a także osobom z zespołu ryzyka i oczywiście wszystkim pozostałym pracownikom.  Jestem dumna z naszej firmy.

Nota prawna

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie http://www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie http://www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

janek

Wojciech Kiermacz

Specjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.