<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Inwestujesz w IKE lub IKZE? Sprawdź nowe limity wpłat i dowiedź się ile maksymalnie możesz odpisać od podatku inwestując w IKZE w 2020 roku.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Nowe limity IKE i IKZE w 2020 roku

IKE 15 681 zł oraz IKZE 6 272,40 zł 

02.01.2020

Początek Nowego Roku to czas postanowień: siłownia dla lepszej sylwetki, zdrowe odżywianie, zerwanie z nałogami i wiele innych. Dla osób, które inwestują na swoją emeryturę, Nowy Rok to nowe limity wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne – IKE oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – IKZE oraz nowe kwoty ulg podatkowych.

 

Czym jest limit w IKE i IKZE i na jakiej zasadzie się go wylicza?

Roczny limit to maksymalna kwota, jaką można dopłacić na IKE i IKZE w danym roku kalendarzowym. Dla Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) nie może ona przekroczyć 3- krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W przypadku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), zgodnie z ustawą, limit wpłat w obecnym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 1,2– krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia brutto ustalonego w projekcie ustawy budżetowej. Zgodnie z obwieszczeniem MRPiPS z dnia 28 listopada 2019 r, od 1 stycznia 2020 prognozowane wynagrodzenie wynosi 5227 zł.

 

Ile w takim razie odłożymy na IKE i iKZE w 2020 roku?

Inwestując w ramach IKE, w bieżącym roku maksymalna kwota wpłaty wyniesie 15 681 zł (5227 mnożymy przez 3) , czyli o 1 386 zł więcej niż przed rokiem (w poprzednim roku było to 14 295 zł).

Osoby, które odkładają w ramach IKZE, w 2020 roku będą mogli odłożyć o 554,40 zł więcej, ponieważ nowy limit wyniesie 6 272,40 zł (5227 x 1,2 = 6 272,40).

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w dowolnych odstępach czasowych. Natomiast decydując się na regularną, comiesięczną wpłatę „rata” dla IKE wyniesie 1306,75 zł, a dla IKZE 522,70 zł.

 

Rok 2020 a ulgi podatkowe

Osoby, które wybrały Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jako sposób na inwestowanie poza brakiem podatku Belki mogą dodatkowo obniżyć swój podatek dochodowy PIT.  

Kwota, którą można odpisać co roku jest inna, ponieważ wyliczana jest tak jak limity na podstawie przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej. Podatnicy, którzy inwestują w IKZE i wpłacą pełną kwotę w ramach rocznego limitu a jednocześnie znajdą się w drugim progu podatkowym (32%) w tym roku mogą odliczyć maksymalnie 2 007,17 zł.

Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.