<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Inwestujesz w IKE lub IKZE? Sprawdź nowe limity wpłat i dowiedź się ile maksymalnie możesz odpisać od podatku inwestując w IKZE w 2018 roku.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Nowe limity IKE i IKZE w 2018 roku

IKE 13 329zł oraz IKZE 5 331,60zł 

03.01.2018

Początek Nowego Roku to czas postanowień: siłownia dla lepszej sylwetki, zdrowe odżywianie, zerwanie z nałogami i wiele innych. Dla osób, które inwestują na swoją emeryturę, Nowy Rok to nowe limity wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne – IKE oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – IKZE oraz nowe kwoty ulg podatkowych.

 

Czym jest limit w IKE i IKZE i na jakiej zasadzie się go wylicza?

Roczny limit to maksymalna kwota, jaką można dopłacić na IKE i IKZE w danym roku kalendarzowym. Dla Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) nie może ona przekroczyć 3- krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W przypadku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), zgodnie z ustawą, limit wpłat w obecnym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 1,2– krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia brutto ustalonego w projekcie ustawy budżetowej. Zgodnie z obwieszczeniem MRPiPS z dnia 8 grudnia 2017 r, od 1 stycznia 2018 prognozowane wynagrodzenie wynosi 4 443,00 zł.

 

Ile w takim razie odłożymy na IKE i iKZE w 2018 roku?

Inwestując w ramach IKE,w bieżącym roku maksymalna kwota wpłaty wyniesie 13 329 zł (4443 mnożymy przez 3) , czyli o 540 zł więcej niż przed rokiem (w poprzednim roku było to 12 789 zł).

Osoby, które odkładają w ramach IKZE, w 2018 roku będą mogli odłożyć o 216 zł więcej, ponieważ nowy limit wyniesie 5 331,60 zł (4443 x 1,2 = 5 331,60).

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w dowolnych odstępach czasowych. Natomiast decydując się na regularną, comiesięczną wpłatę „rata” dla IKE wyniesie 1110, 75 zł, a dla IKZE 444,30 zł.

 

Rok 2018 a ulgi podatkowe

Osoby, które wybrały Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jako sposób na inwestowanie poza brakiem podatku Belki mogą dodatkowo obniżyć swój podatek dochodowy PIT.  

Kwota, którą można odpisać co roku jest inna, ponieważ wyliczana jest tak jak limity na podstawie przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej. Podatnicy, którzy inwestują w IKZE i wpłacą pełną kwotę w ramach rocznego limitu a jednocześnie znajdą się w drugim progu podatkowym (32%) w tym roku mogą odliczyć maksymalnie 1706.11. Dla inwestorów, którzy znajdą się w pierwszym progu podatkowym (18%) ulga wyniesie 959,69 zł.

 


 

Ile wynosi limit wpłat na IKZE w 2017

W 2017 roku na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego można odłożyć o 249,90 zł więcej niż przed rokiem. Tak jak w przypadku IKE, kwotą bazową do wyliczeń jest kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w 2017, czyli 4 263 zł.

Według ustawy o IKZE limit wpłat w obecnym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 1,2– krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia brutto ustalonego w projekcie ustawy budżetowej. Mnożąc 4 263 zł przez 1,2 otrzymujemy kwotę 5 115,60 zł – tyle możemy maksymalnie wpłacić na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2017 r. Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w dowolnych odstępach czasowych. Natomiast decydując się na regularną, comiesięczną wpłatę „rata” wyniesie tylko 426,30 zł.

 

Rok 2017 a ulgi podatkowe

Inwestowanie w produkty emerytalne IKE oraz IKZE oferuje kilka korzyści podatkowych. Osoby, które wybrały Indywidualne Konto Emerytalne zwolnione są z podatku Belki przy wypłacie środków – zakładając, że zrobią to w wieku 60 lat. Mogą to zrobić także wcześniej wypłacając całą zainwestowaną kwotę lub jej część, ale wówczas muszą się liczyć z zapłatą podatku Belki.

Osoby, które wybrały Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jako sposób na inwestowanie poza brakiem podatku Belki mogą dodatkowo obniżyć swój podatek dochodowy PIT.  Z IKZE można również dokonać wcześniejszej, całkowitej wypłaty, trzeba jednak mieć na uwadze obowiązek wyrównania odpisanego wcześniej podatku.

Kwota, którą można odpisać co roku jest inna, ponieważ wyliczana jest tak jak limity na podstawie przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej. Podatnicy, którzy inwestują w IKZE i wpłacą pełną kwotę w ramach rocznego limitu a jednocześnie znajdą się w drugim progu podatkowym 32% - w tym roku mogą odliczyć maksymalnie 1 637zł. Dla inwestorów, którzy znajdą się w pierwszym progu podatkowym (18%) ulga wyniesie 920,80 zł.

 

 

Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.