<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Odpowiadamy na Wasze pytania o PPK | Finanse po godzinach | NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Odpowiadamy na Wasze pytania o PPK

05.02.2020

Do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) popłynęły już pierwsze wpłaty, a wraz z nimi pojawiły się pierwsze pytania oszczędzających. Najczęstsze z nich dotyczą wpłat rocznych i dopłat powitalnych, czasu upływającego między przelewem pensji a wpłatą składek do PPK, a także dostępu do NNTFI24.PL  

 

Wpłata powitalna

Warunkiem uzyskania prawa do wpłaty powitalnej (250 zł) jest uczestnictwo w PPK przez trzy pełne miesiące. Dlatego osoby, których pierwsze wpłaty popłynęły do PPK przy okazji wypłaty pensji grudniowej, nie dostały jeszcze wpłaty powitalnej.

Z Ustawy o PPK nie wynika, żeby wspomniany trzymiesięczny okres musiał być ciągły. To oznacza, że można np. po dwóch miesiącach zrezygnować z PPK, a następnie – po jakimś czasie, np. upływie  pół roku - ponownie się zapisać i po kolejnym miesiącu nabyć uprawnienie do otrzymania wpłaty powitalnej.  Czas liczony jest od momentu pierwszego zapisania pracownika do programu.

Wpłata powitalna zostanie wypłacona uczestnikowi PPK bezpośrednio na jego rachunek PPK w terminie 30 dni od końca kwartału, w którym upłynie wspomniany trzymiesięczny okres.

 

Dopłata roczna

240 zł dopłaty rocznej przysługuje uczestnikom PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe do PPK w danym roku kalendarzowym były równe co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (w 2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2 250 zł). W praktyce, dla oszczędzających, których wpłaty popłynęły do PPK już w 2019 r., oznacza to konieczność zasilenia rachunku uczestnika PPK kwotą co najmniej 472,50 zł w całym 2019 r.  

Innymi słowy, jeżeli w 2019 r. wpłaty do PPK  - zarówno od uczestnika, jak i od pracodawcy – były niższe niż 472,50 zł, to w 2020 r. dopłaty rocznej nie będzie. Zostanie ona przekazana na rachunek PPK dopiero do 31 marca 2021 r. i zewidencjonowana na tym rachunku do 15 kwietnia 2021 r. Pod warunkiem, że w całym 2020 r. wartość wpłat na rachunek PPK będzie wyższa niż 546 zł, zgodnie ze wzorem: minimalne wynagrodzenie w 2020 r. (2 600 zł) x 6 x 3,5 proc.

 

Przydział jednostek uczestnictwa subfunduszy NN Emerytura SFIO

Pojawiły się też pytania od uczestników PPK o to, dlaczego między dniem, w którym ich pracodawca przelewa pieniądze do funduszu, a dniem, w którym faktycznie widać je na rachunku PPK – mija kilka dni.

Co do zasady przydział jednostek uczestnictwa następuje w terminie D+1 licząc od dnia, w którym do funduszu dotrze przelew a do TFI – tzw. plik składkowy. Opóźnienia mogą więc wynikać z dwóch powodów. Po pierwsze, przelew od pracodawcy do funduszu przechodzi nie tego samego dnia, tylko dzień później. Tak się może stać, jeżeli zostanie zlecony po południu lub wieczorem. Po drugie, pracodawca nie wyśle pliku składkowego (zawierającego informacje o uczestnikach PPK) w tym samym momencie, w którym zlecił przelew. A przydział jednostek następuje, kiedy spełnione są oba warunki – przelew plus plik składkowy. 

 

PPK w aplikacji mobilnej już wkrótce

To, że PPK nie są widoczne w aplikacji mobilnej NNTFI24 nie jest błędem! Tej funkcjonalności na urządzenia mobilne jeszcze nie ma. Pracujemy nad jej uruchomieniem, powinno to nastąpić jeszcze w pierwszym kwartale 2020 r. Monitorowanie PPK jest już możliwe w serwisie transakcyjnym NNTFI24.PL dostępnym na komputerach.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących PPK zapraszamy do korzystania ze specjalnej infolinii PPK czynnej w dni powszednie, od godz. 9:00 do godz. 17:00 (również po angielsku), pod numerami:

+48 801 650 100

+48 22 541 75 33

Uczestnicy PPK mogą się też z nami kontaktować za pośrednictwem e-maila, pod adresem: kontakt@nntfi.pl.

Tomasz Smal

Artur Pazderski

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.