<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Czy inwestować w obligacje w 2023? Nasze prognozy
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Czy inwestować w obligacje w 2023? Nasze prognozy

 

Ubiegły rok minął pod znakiem wysokiej inflacji i podwyżek stóp procentowych niemal wszystkich głównych banków centralnych na świecie. To niekorzystnie wpływało na obligacje i fundusze obligacji. Co dalej?

 

  • Szczyt inflacji w Polsce jest tuż, a wzrost cen w głównych gospodarkach prawdopodobnie zaczął odpuszczać. To przybliża nas do końca cykli podwyżek stóp procentowych;
  • Coraz więcej inwestorów oczekuje luźniejszej polityki pieniężnej. A to wspiera wyceny obligacji;
  • 2023 r. nie będzie dla obligacji jednokierunkowy, ale wahania rynkowe mogą tworzyć okazje dla aktywnie zarządzanych funduszy dłużnych.

 

„Wyjątkowy” rok dla obligacji już za nami

Wielu klientów z zaskoczeniem przyjęło fakt, że inwestowanie w fundusze obligacji może wiązać się ze stratą, ale tak może się stać, gdy jesteśmy w cyklu szybkich podwyżek stóp procentowych i wyjdziemy z inwestycji w nieodpowiednim momencie.

Teraz szczyt inflacji w Polsce prawdopodobnie jest tuż przed nami. To oznacza, że cykl gwałtownych podwyżek stóp, które szkodziły notowaniom obligacji, najprawdopodobniej już się zakończył.

 

Poprawił się klimat dla obligacji

W portfelach funduszy pracują obligacje o znacznie wyższych rentownościach niż jeszcze rok temu. Ryzyko, że rynkowe stopy procentowe będą dalej rosnąć, wyraźnie zmalało. Jednocześnie nie należy spodziewać się szybkiego spadku rentowności. Choć gospodarka spowalnia, pierwsze obniżki stóp NBP możemy najwcześniej zobaczyć dopiero pod koniec tego roku.

To jest środowisko, które powinno wspierać notowania obligacji i funduszy, które w nie inwestują.

W tym roku rentowności obligacji będą podlegać wahaniom rynkowym, jednak pozostaną na podwyższonych poziomach. Tu przewagę nad kupnem obligacji będą mieli aktywni inwestorzy, na bieżąco analizujący rynek, gdyż będą mogli efektywniej wykorzystać te wahania.

 

 Argumenty za obligacjami                                  Argumenty przeciw obligacjom

Rentowności obligacji w portfelach funduszy są teraz wysokie i w najbliższym czasie powinny takie pozostać Może się okazać, że największe banki centralne na świecie są w błędzie, inflacja wymyka się spod kontroli i potrzebne są dalsze podwyżki stóp procentowych
Może się okazać, że największe banki centralne na świecie są w błędzie, inflacja wymyka się spod kontroli i potrzebne są dalsze podwyżki stóp procentowych Inwestorzy mogą być rozczarowani tempem spadku inflacji, co przełoży się na wahania cen obligacji, zwłaszcza tych o dłuższym terminie do wykupu
W cenach obligacji uwzględnionych jest już wiele negatywnych czynników. Pojawienie się pozytywnych, lub choćby słabnięcie tych negatywnych, powinno wspierać notowania. Lokalnym czynnikiem ryzyka jest rok wyborczy. Zbyt duże wydatki publiczne mogą oddalić wizję luzowania polityki pieniężnej NBP
Dodatkowych stóp zwrotu zarządzający funduszami mogą szukać na tych rynkach wschodzących, w których stopy procentowe przewyższają inflację  

 

Obligacje i fundusze obligacji. Co dalej?

  1. 2022 rok był jednym z najsłabszych okresów w historii globalnego i polskiego rynku obligacji. Rentowności rosły szybko i mocno (a więc ceny spadały).
  2. Jednak inflacja prawdopodobnie zbliża się do szczytu, a globalna gospodarka hamuje. Rentowności portfeli funduszy obligacji pracują teraz na historycznie wysokich poziomach.
  3. W takim klimacie dla obligacji warto rozważyć fundusze,  jako ważny element dobrze zdywersyfikowanego portfela.

 

Naszym zdaniem:

Spodziewając się zmienności warto zwrócić uwagę na fundusze obligacji z krótkim zalecanym minimalnym horyzontem inwestycyjnym.

Takie, które inwestują w krótkoterminowe obligacje skarbowe, zwłaszcza zmiennokuponowe.

Fundusze o elastycznej polityce mogą być uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela długoterminowego.

Dowiedz się więcej o naszych funduszach obligacji tutaj

 


 

Zacznij inwestować
z najlepszym TFI W POLSCE 

janek

Wojciech Kiermacz

Specjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.