<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #118: O naszym nowym funduszu, eksporcie ukraińskiego zboża i stratach sektora surowców | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #118

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • naszym nowym produkcie, który w dłuższym horyzoncie będzie dawał szanse na generowanie dodatnich, realnych stóp zwrotu,

  • tym, dlaczego uznaliśmy, że to dobry moment na poszerzenie naszej oferty funduszy,

  • tym, że w ostatnim czasie ruszył alternatywny (dla Morza Czarnego) kanał eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Bałtyckie,

  • tym, dlaczego sektor surowców odnotował największą tygodniową stratę od trzech miesięcy. .

Transkrypcja:

Dzień dobry. Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flash rynkowy.

 

Dzisiejsze nagranie zacznę od spełnienia obietnicy, która pojawiła się na końcu zeszłotygodniowego komentarza i dotyczyła naszego nowego produktu, który w dłuższym horyzoncie będzie dawał szanse na generowanie dodatnich, realnych stóp zwrotu. Mowa o NN (L) Obligacji Korporacyjnych, który uzupełnia naszą bogatą ofertę rozwiązań dłużnych o aktywnie zarządzany fundusz obligacji korporacyjnych. 17 czerwca bieżącego roku subfundusz NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji zmienił nazwę na NN (L) Obligacji Korporacyjnych. Zmianie uległa również polityka inwestycyjna – nowy fundusz skupia się na lokowaniu swoich aktywów w skrupulatnie dobrane, krajowe obligacje korporacyjne. Resztę jego portfela stanowić będą zagraniczne obligacje przedsiębiorstw (wysokodochodowe, jak i o ratingu inwestycyjnym), a także krajowe obligacje skarbowe.


W ciągu ostatnich miesięcy rentowność portfela polskich obligacji korporacyjnych oraz komunalnych wyraźnie wzrosła i stanowi obecnie swoisty bufor bezpieczeństwa przed trudnymi czasami w gospodarce oraz sektorze przedsiębiorstw. Uznaliśmy to za dobry moment na poszerzenie oferty o fundusz skupiający się na tych właśnie instrumentach. To będzie pierwsza nasza strategia z tak dużym udziałem krajowych obligacji przedsiębiorstw. Dotychczas były one raczej uzupełnieniem portfeli innych naszych lokalnie zarządzanych produktów. Choć w krótkim terminie obligacje korporacyjne nie gwarantują pokonania inflacji, to w nieco dłuższym horyzoncie będą mogły stworzyć szansę do generowania dodatnich, realnych stóp zwrotu. Patrząc z kolei przez pryzmat potencjalnego zysku i ryzyka, to to rozwiązanie wpasuje się gdzieś pomiędzy fundusz NN Krótkoterminowych Obligacji, a NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego.

„Po wprowadzeniu zmian w polityce inwestycyjnej subfunduszu, będziemy inwestować na polskim i globalnych rynkach obligacji korporacyjnych. To będzie strategia zarządzana aktywnie – zarówno w części polskiej, jak i zagranicznej. W części polskiej będziemy stawiać przede wszystkim na emitentów o mocnych fundamentach – z branży bankowej, finansowej oraz przemysłu. Uzupełnieniem portfela będą polskie obligacje skarbowe lub gwarantowane przez Skarb Państwa, np. BGK lub PFR” – komentuje Paweł Gołębiewski, Zarządzający Funduszami Dłużnymi w NN Investment Partners TFI.


Modelowo dominującą część portfela funduszu - ok. 60 proc. - stanowić będą krajowe obligacje przedsiębiorstw. Te w zdecydowanej większości oparte są na zmiennej stopie procentowej, co w środowisku wysokiej stawki WIBOR pozytywnie wpływa na rentowność portfela i jednocześnie zwiększa jego stabilność wyceny w przypadku zmian stóp procentowych NBP. Zależy nam na wysokiej płynności funduszu, dlatego dużą część jego lokat stanowić będzie dług zagraniczny. Ta część ekspozycji budowana będzie poprzez aktywne zarządzanie starannie wyselekcjonowanymi funduszami ETF. Ponadto, za wysoką płynność portfela funduszu odpowiadać będą także papiery skarbowe. Docelowo całość powinna przekładać się na wyższą rentowność niż w funduszach dłużnych krótkoterminowych.

SRRI

czyli syntetyczny wskaźnik opisujący profil zysku i ryzyka, nowego funduszu wyniesie 3 (na skali od 1 do 7). Dodatkowo, podobnie, jak w pozostałych naszych produktach dłużnych, również i w NN (L) Obligacji Korporacyjnych włączymy autorską metodologię analizy ESG do procesu inwestycyjnego, z której korzystamy od 2018 roku. Będziemy chcieli w pełni wykorzystać kompetencje zespołu analitycznego w ocenie ryzyka kredytowego spółek emitujących obligacje, również pod kątem czynników pozafinansowych. Na koniec chciałem powrócić do tematu związanego z eksportem i wyzwaniami logistycznymi dotyczącymi ukraińskich towarów oraz produktów rolnych.
 

Ukraiński eksport zbóż

W poprzednim podcaście wspominałem, że Ukraina z powodu rosyjskiej agresji straciła nawet 90 proc. morskiego obrotu towarowego. Okazuje się, że w ostatnim czasie ruszył alternatywny (dla Morza Czarnego) kanał eksportu zbóż przez Morze Bałtyckie. Wywóz ziarna odbywa się teraz koleją oraz transportem drogowym i rzecznym do sąsiadujących państw Unii Europejskiej. W bieżącym miesiącu do Holandii, która jest ważnym odbiorcą ukraińskich nasion, dotarł pierwszy transport przez Polskę. Nowy szlak eksportowy, to kolejny krok w kierunku rozładowania zatorów w ukraińskich magazynach oraz ominięcia rosyjskich blokad, które windują ceny towarów oraz produktów rolnych. Nie zmienia to jednak faktu, ze ukraiński eksport zbóż jest wciąż znacznie niższy niż przed wojną i napędza obawy o falę głodu na świecie. Przy tej okazji warto wspomnieć o tym, że sektor surowców (pomiędzy 13 a 17 czerwca) odnotował największą tygodniową stratę od trzech miesięcy (straty wystąpiły we wszystkich kategoriach towarów, za wyjątkiem zbożowego). Była to reakcja na jastrzębie działania banków centralnych, które mają ograniczyć dynamikę rosnącej inflacji. Część inwestorów zaczęła obawiać się, że zaostrzenie polityki monetarnej będzie miało negatywne przełożenie na globalny wzrost gospodarczy, a to z kolei doprowadzi do zmniejszenia popytu na surowce.

 

To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.

27.06.2022