<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #124: Wyniki funduszy inwestycyjnych w lipcu, możliwy powrót recesji i czy to koniec bessy na rynkach akcji i obligacji? | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #124

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

 
Transkrypcja:

Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy.

A w nim:

  • Jakie były wyniki funduszy inwestycyjnych w lipcu?
  • Czy to koniec bessy na rynkach akcji i obligacji?
  • Czy wysoka inflacja zmieniła to, w jaki sposób odkładamy pieniądze i dlaczego nie?

 

Jakie były wyniki funduszy inwestycyjnych w lipcu?

Świat bierze oddech. Mówię o tym inwestycyjnym świecie. O ile pierwsza połowa roku upłynęła pod dyktando spadków na akcjach i obligacjach, o tyle w lipcu na rynki wróciła zieleń. Zresztą popatrzmy na wyniki funduszy inwestycyjnych. Jak wynika z raportu firmy Analizy Online, zdecydowana większość wypracowała w lipcu zysk. Na czele zestawienia znalazły się fundusze akcji amerykańskich i globalnych rynków rozwiniętych. Wysoko plasują się również fundusze długoterminowych papierów dłużnych. Zarówno te inwestujące głównie w obligacje skarbowe, jak i takie o uniwersalnej strategii dały zarobić w lipcu średnio po 4-5%.

 

Dobrze radziły sobie fundusze dłużne o bardziej konserwatywnej strategii, czyli takie inwestujące w obligacje o krótszych terminach zapadalności. Lipiec był z kolei słabszym miesiącem dla funduszy inwestujących w metale szlachetne – w przeciwieństwie jednak do funduszy inwestujących w wiele różnych surowców i towarów, których wyniki wspierały wzrosty cen gazu i żywności.

 

Inwestorzy spodziewają się recesji

No dobrze, to co stoi za lipcowymi wzrostami na rynkach akcji i obligacji? Wróćmy do naszego podcastu sprzed kilku tygodni. Wtedy opowiadałem o „tańcu” inflacji z recesją. O tym, że inwestorzy na wielu rynkach świata jakoś nie mogą się zdecydować, w co bardziej wierzą. Czy w to, że inflacja jeszcze zaskoczy i pozostanie bardzo wysoka na długo. Czy w to, że będziemy powoli zamykać cykl gospodarczy i na scenę wejdzie mocne wyhamowanie wzrostu gospodarczego lub nawet dawno niewidziana recesja. Ta niepewność źle wpływała, szczególnie w czerwcu, na notowania większości instrumentów finansowych.

 

Ale teraz wydaje się, że większość uczestników rynków obstawia raczej ten drugi scenariusz mocnego wyhamowania. Zwolennicy tej teorii wskazują chociażby na dane dotyczące amerykańskiego PKB. Wynika z nich, że w drugim kwartale amerykańska gospodarka, w ujęciu zannualizowanym, zaliczyła spadek. Podobnie jak w pierwszym kwartale. A to już, trzymając się podręcznikowych definicji, techniczna recesja.

 

Europa pod presją

Jeszcze bardziej do tego scenariusza przekonani są inwestorzy patrząc na Europę. Według lipcowej ankiety Bank of America, prawie 9 na 10 zarządzających funduszami obstawia, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy Stary Kontynent będzie w recesji. To duża zmiana w porównaniu do tej samej ankiety w czerwcu, gdy za takim obrotem spraw opowiedziała się połowa ankietowanych. Do inflacji, która już zdążyła nadszarpnąć siłę nabywczą konsumentów, dochodzi również kryzys energetyczny. Jeśli Moskwa zakręci kurki z gazem, Europa może mieć problem ze znalezieniem alternatywnych źródeł dostaw. Szczególnie w zimie. Do tego dochodzą susze, które utrudniają handel europejskimi rzekami. Do tego dochodzi niepewność polityczna, szczególnie we Włoszech, gdzie rozpadła się koalicja rządząca.

 

Czy to koniec bessy na rynkach akcji i obligacji?

No to dlaczego na rynkach akcji się zieleni, skoro inwestorzy spodziewają się ochłodzenia? Po pierwsze, należy zachować szczególną ostrożność. Lipcowe odbicie mogło mieć charakter techniczny – rynkom mogła po prostu należeć się chwila oddechu w dłuższym trendzie spadkowym. Z drugiej strony, wyceny globalnych akcji nie są wygórowane. Przynajmniej patrząc na wieloletnie średnie. Dołóżmy do tego mimo wszystko mocny sezon wyników amerykańskich spółek i dobrą kondycję tamtejszego rynku pracy. W efekcie nie brakuje zwolenników teorii, że najgorsze na globalnych rynkach akcji, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych, już było.

 

Naprawdę jednak trudno jest teraz nakreślić zachowanie rynków akcji na najbliższe miesiące. Dlatego szczególnie ważna jest dywersyfikacja portfela akcji.

 

Co dalej z rynkiem obligacji?

Jeśli chodzi o rynek obligacji, tu sprawa wydaje się bardziej klarowna. W scenariuszu recesyjnym instrumenty oparte na obligacjach skarbowych powinny zachowywać się dobrze. Mówił o tym w ostatnim tygodniu Paweł. Jeśli na skutek wyhamowania wzrostu gospodarczego i inflacji, banki centralne wstrzymają się z podwyżkami stóp lub nawet zaczną myśleć o ich obniżkach w przyszłym roku, wtedy będzie to korzystne środowisko dla wzrostu notowań obligacji i funduszy, które w nie inwestują.

 

Trzeba mieć jednak na uwadze, że celem numer jeden banków centralnych jest okiełznanie inflacji. Jeśli ta będzie uporczywa i nie będzie pomału wyhamowywać, banki centralne pozostaną jastrzębie i będą podwyższać stopy procentowe. To niekorzystne środowisko dla obligacji, o czym inwestorzy mieli okazję się przekonać w ostatnich kilkunastu miesiącach.

 

Czy wysoka inflacja zmieniła to, w jaki sposób odkładamy pieniądze?

Zmieniamy temat. Powstało mnóstwo badań dotyczących tego, jak oszczędzamy my, Polacy. Dotychczas wnioski były podobne. Najbardziej popularną metodą odkładania pieniędzy było gromadzenie gotówki, trzymanie środków zwykłym rachunku lub ewentualnie korzystanie z lokaty lub kont oszczędnościowych.

 

Wydawać by się mogło, że dwucyfrowa inflacja zmieni myślenie Polek i Polaków w tej kwestii. Nic bardziej mylnego. Jak wynika z badania „Oszczędzanie w obliczu wysokiej inflacji” przygotowanego miesiąc temu na zlecenie Millennium Banku, większość naszych oszczędności zjada aktualnie inflacja, bo trzymane są „pod poduszką” lub na ROR-ze. Prawie połowa ankietowanych zaznaczyła taką odpowiedź. Mniej niż co dziesiąta osoba wskazała, że pieniądze odkłada w funduszach inwestycyjnych lub na prywatnych kontach emerytalnych. Jeszcze mniej inwestuje bezpośrednio w akcje czy obligacje.

 

Polaków krótki horyzont

Dlaczego tak kurczowo trzymamy się gotówki i zwykłych kont oszczędnościowych, nawet pomimo wysokiej inflacji? Powodów jest dużo, ale jednym z nich jest tzw. krótki horyzont, jak to się nieładnie mówi w branży finansowej. Bo czy horyzont może być krótki lub długi? W każdym razie chodzi o to, że jeżeli już odkładamy pieniądze, to na jakiś nieprzewidziany, nagły wydatek (tak wskazała ponad połowa ankietowanych) albo na remont mieszkania lub wakacje (co czwarty badany). Wygląda na to, że mało który z ankietowanych myśli dalej niż rok czy dwa lata w przód. Przynajmniej, jeśli w grę wchodzą pieniądze. Na emeryturę odkłada tylko jeden na dziesięciu badanych.

 

Między innymi dlatego decydujemy się na pozbawione ryzyka konta oszczędnościowe i gotówkę. Nie mamy długoterminowych celów lub nie wiemy jakich narzędzi użyć, żeby je zrealizować. A tak naprawdę to nie jest skomplikowane. Jeśli chcesz odkładać pieniądze z myślą o emeryturze, pomyśl o indywidualnych kontach emerytalnych – IKE lub IKZE. Jeśli Twój pracodawca oferuje program pracowniczy – PPE czy PPK – nie rezygnuj z tej możliwości. Im szybciej zaczniesz racjonalnie inwestować pieniądze, tym lepiej. Jeśli zdecydujesz się odkładać z myślą o emeryturze w wieku 40 lat i  przeznaczysz na to 500 zł miesięcznie, to zakładając średnioroczny zysk na poziomie 5% po 25 latach, będziesz mieć zgromadzone prawie 300 tys. zł. Ale jeśli taką decyzję podejmiesz w wieku 30 lat, 10 lat wcześniej, wtedy zgromadzisz prawie dwa razy więcej. Po prostu zadziała magia procentu składanego. Nie odkładajmy więc najważniejszych finansowych decyzji na potem i twórzmy długoterminowe plany.

 

To tyle na dziś, do usłyszenia za tydzień.

08.08.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.