<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Flash Rynkowy #146: Dezinflacja, rynki akcji i obligacji oraz pytanie 8 mln Polek i Polaków | NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Flash Rynkowy #146

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

Transkrypcja:

Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Flash Rynkowy.

W naszych podcastach mówimy o tym, co dzieje się na rynkach finansowych i jaki to ma wpływ na inwestycje, w tym na fundusze z naszej oferty. Dlatego to jest informacja reklamowa. Szczegóły na końcu flesza.

A o czym dziś?

  • Zobaczymy jak w nowy rok weszły rynki akcji i obligacji i dlaczego styczniowy entuzjazm przygasł w lutym?
  • Jakie aktywa powinny zachowywać się dobrze w okresie dezinflacji?
  • No i powiem o ważnej decyzji przed jaką stoi ok. 8 mln Polek i Polaków. Od 1 marca znów zostaną zapisani do pracowniczych planów kapitałowych. Czy warto tam zostać?

Zapraszam na podcast.

Dezinflacja.

Pięknie brzmiący termin nadwyraz często używany w tym roku przez specjalistów z branży finansowej. W prostych słowach chodzi o to, że inflacja, czyli poziom cen w gospodarce, dalej rośnie, ale już w coraz mniejszym stopniu. Taki właśnie okres dezinflacji obserwujemy od kilku miesięcy w Stanach Zjednoczonych i strefie euro. W Polsce prawdopodobnie jesteśmy właśnie w okolicy szczytu inflacji i są argumenty za tym, że jej tempo w kolejnych miesiącach będzie spadać.
 

Dezinflację rynki przywitały z otwartymi ramionami – bo oznacza ona, że banki centralne prawdopodobnie niedługo przestaną podnosić stopy procentowe. A podwyżki stóp procentowych działały jak zimny prysznic na rozgrzane rynki akcji i obligacji. To głównie dlatego w styczniu na rynkach dominowała głęboka zieleń.

 

Ale w lutym przyszło ochłodzenie. Rosły rentowności obligacji (to źle dla ich cen) i spadały główne indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych. Lepiej zachowywały się z to rynki akcji w Europie, choć polski WIG został w tyle za resztą.

 

O co więc chodzi?

Entuzjazm nieco przygasł, bo dane z gospodarek wskazują na to, że ta dezinflacja wcale nie musi nastąpić szybko, że może być znacznie dłużej rozciągnięta w czasie, co oznaczałoby że dłużej żylibyśmy w środowisku wysokiej inflacji i stóp procentowych. Rynek pracy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo mocny, bezrobocie już dawno nie było tam tak niskie. Na największym rynku świata szybciej od oczekiwań rośnie inflacja bazowa (czyli ta nieuwzględniająca cen energii i żywności), a także dochody i wydatki gospodarstw domowych. To sygnał dla amerykańskiego banku centralnego, żeby nie spieszyć się z zakończeniem cyklu podwyżek stóp procentowych.

 

Co z tego wynika dla inwestorów i inwestorek?

Teoretycznie w okresie dezinflacji lepiej powinny zachowywać się obligacje i fundusze obligacji. Bo mamy wciąż wysokie stopy procentowe, a więc i rentowności obligacji. A w perspektywie roku możliwe są pierwsze obniżki stóp procentowych, co wspierałoby wyniki inwestycji w fundusze obligacji. Ale aktualna sytuacja na rynkach pokazuje, że rzeczywistość nie jest aż tak prosta, i należy przygotować siebie i portfele na zmienność. Wybierając fundusz dłużny zwróćmy uwagę na jego politykę inwestycyjną i skład portfela. Jeśli zależy nam na jak najmniejszej zmienności to w orbicie zainteresowań powinny być fundusze dłużne krótkoterminowe, czyli takie, które mają niską wrażliwość na zmiany stóp procentowych. Z kolei fundusze obligacji długoterminowych mają potencjał do wypracowania wyższych stóp zwrotu w środowisku dezinflacji, ale wiąże się z nimi większe ryzyko tego, że po drodze zmienność notowań może być istotna.

 

Zmieniamy temat.

Od 1 marca ok. 8 mln Polek i Polaków zostało ponownie zapisanych do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ten automatyczny zapis odbywa się po raz pierwszy od czasu gdy uruchomiono PPK w 2019 roku. I będzie powtarzany co 4 lata. Wielu z nas ma więc teraz ważną decyzję do podjęcia – zostać w PPK czy się wypisać.

 

Dla przypomnienia. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program długoterminowego oszczędzania skierowany do pracowników firmy dużych i małych. Program jest współfinansowany. Standardowo uczestnicy odprowadzają równowartość 2% wynagrodzenia brutto. Pracodawcy dokładają równowartość 1,5% ich wynagrodzenia. A państwo zasila konto kwotą powitalną w wysokości 250 zł i 240 zł co roku. W praktyce do każdej złotówki drugą dokłada pracodawca i państwo. Wpłaty trafiają na prywatne konta pracowników, z którego są inwestowane na rynkach akcji czy obligacji w Polsce i zagranicą poprzez tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

 

W PPK zastosowano cenne wnioski płynące z ponad stuletniej historii rynków kapitałowych na świecie. Inwestowanie przynosi dobre rezultaty, jeśli regularnie inwestuje się stałe kwoty w zdywersyfikowany portfel. Jeśli przed nami wiele lat inwestowania, to warto rozważyć większy udział akcji czy funduszy akcji w portfelu. One wiążą się z większym ryzykiem, ale dają szansę na wyższe stopy zwrotu.

 

Wraz ze zbliżającym się momentem wypłaty środków ryzyko portfela powinno być ograniczane, a coraz więcej miejsca w portfelu powinny stanowić obligacje czy inne instrumenty o niższym poziomie ryzyka, jak np. fundusze obligacji. I tak właśnie działają fundusze zdefiniowanej daty w PPK. Ich ryzyko spada wraz z czasem. Dzięki temu uczestnicy nie muszą sami podejmować decyzji o ograniczaniu stopniowo udziału akcji w portfelu. Robią to za nich zarządzający funduszami w ramach PPK.

 

Wokół PPK narosło kilka mitów, które skutecznie zniechęcają wiele osób do pozostania w planie. Jednym z nich jest kwestia prywatności gromadzonych środków. Otóż środki w PPK są prywatne i jest to zagwarantowane w ustawie o PPK. Z pieniędzy można skorzystać w każdej chwili, a po 60. roku życia wypłacać je na preferencyjnych warunkach. Co bardzo ważne, pieniądze w PPK są w pełni dziedziczone i to bez podatku od spadków.

 

PPK często są utożsamiane z otwartymi funduszami emerytalnymi, ale tak naprawdę to dwa zupełnie różne programy. OFE jest częścią systemu emerytalnego i elementem składki do ZUS. PPK z kolei jest prywatnym programem długoterminowego oszczędzania. W przeciwieństwie do OFE, w PPK masz stały dostęp do zgromadzonych pieniędzy.

 

Przemyśl dobrze czy chcesz się wypisać z PPK.

Weź pod uwagę, że:

  • emerytury z ZUS są coraz niższe.
  • dzisiejsi 65-latkowie żyją średnio jeszcze ponad 16 lat (dane GUS).
  • potrzebujesz około miliona złotych oszczędności, żeby przez 16 lat wypłacać sobie dodatkowe 5000 zł miesięcznie.

W najlepszych systemach emerytalnych na świecie, takich jak kanadyjski, holenderski czy duński, pracownicze programy podobne do PPK odgrywają ważną rolę i są istotnym źródłem dochodu osób starszych.

To tyle na dziś. Do usłyszenia.


Ten podcast przygotowało NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Upowszechniamy go w celach informacyjnych, ale również reklamy lub promocji świadczonych przez nas usług. Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Podcasty tworzymy dokładając najwyższej staranności. Zawieramy w nich nasze opinie i oceny, które są wyrazem wiedzy popartej informacjami ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych, uznanych przez nas za kompetentne i wiarygodne.

Jednak nie gwarantujemy, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku  wszelkich decyzji podjętych na podstawie wysłuchanych informacji.

Nasze podcasty nie stanowią oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie zwalniają słuchaczy z konieczności dokonania własnej oceny. Podcasty nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

16.01.2023