<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> PPK dla firm do 249 pracowników | Finanse po godzinach | NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

PPK dla firm do 249 pracowników

21.04.2020
Pracownicze Plany Kapitałowe – czyli nowy system oszczędzania – doczekały się kolejnego etapu wdrażania PPK do firm. Teraz przyszedł czas na przedsiębiorstwa średniej wielkości – zatrudniające od 50 do 249 pracowników. Drugi etap wprowadzania PPK rozpoczął się z początkiem roku, a czas na podpisanie umowy o zarządzanie programem kończy się 24 kwietnia br. Szacuje się, że ten etap dotyczy ok. 20 tysięcy przedsiębiorstw łącznie zatrudniających 2 miliony osób.
 

Etapy wdrażania PPK do firm

Pracownicze Plany Kapitałowe to system długoterminowego oszczędzania przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowy. Jego głównymi zaletami jest to, że jest to program powszechny oraz dobrowolny. PPK zostały stworzone z myślą o:
 • wzrost bezpieczeństwa finansowego Polaków;
 • przyspieszenie rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy;
 • pomnażanie prywatnych oszczędności, z których można korzystać na emeryturze. 
Wprowadzanie PPK podzielono na kilka etapów, które po kolei obejmują przedsiębiorstwa o różniej wielkości. Możliwość przystąpienia do programu następuje co pół roku dla różnych grup podmiotów zatrudniających.
I etap – ten etap rozpoczął się i zakończył w 2019 roku. Dotyczył on tych największych podmiotów, które zatrudniały co najmniej 250 osób.
II etap – druga tura wdrażania PPK trwa obecnie. Rozpoczęła się ona 1 stycznia bieżącego 2020 roku i dotyczy podmiotów, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników.
III etap – rozpoczęcie trzeciego etapu planowane jest na 1 lipca br. Ma on dotyczyć firm, które zatrudniają co najmniej 20 osób.
IV etap – ostatni etap wdrażania PPK zaplanowano na początek 2021 roku. W przyszłym roku do Pracowniczych Planów Kapitałowych będą przystępowały wszystkie pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych.
 

Drugi etap wdrażania PPK

Zgodnie z wyliczeniami Polskiego Funduszu Rozwoju na chwilę obecną dołączyło blisko 40 % z 3 milionów pracowników, którzy mają możliwość dołączenia do PPK. 2 etap ma objąć 20 tysięcy firm, zatrudniających łącznie 2 miliony osób. 
Drugi etap wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych to nie tylko wyzwanie dla przedsiębiorców, ale również dla instytucji finansowych. Dla TFI uczestniczenie w prowadzeniu PPK jest szansą na zdobycie nowych Klientów. Oferta musi być nie tylko atrakcyjna, ale również liczy się szybkość wdrażania usługi.
 
Z kolei do pracodawcy należy kilka istotnych zadań. Pierwszym z nich jest ustalenie, ile osób firma zatrudnia (pracownicy, za których odprowadzane są składki emerytalno-rentowe). Ważne jest, że w przypadku drugiego etapu, liczy się stan zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2019 roku. Kolejnym obowiązkiem, który spoczywa na pracodawcy jest przygotowanie budżetu, czyli oszacowanie kosztów związanych z wpłatami na rzecz pracowników przy uwzględnieniu potencjalnej liczby zainteresowanych. Następnie warto określić, kto będzie odpowiadał za wdrożenie PPK. Istotne jest przygotowanie zaplecza technicznego (kadrowo-płacowe, odpowiednie oprogramowanie), które będzie miało wpływ na sprawne działanie całego systemu obsługi PPK. Wybór instytucji finansowej musi być poprzedzony wyłonieniem reprezentacji spośród pracowników lub też uwzględnienie opinii związku zawodowego przy dokonywaniu wyboru. Następnie trzeba zapoznać się z ofertami różnych instytucji i wybrać tę najbardziej atrakcyjną.
 
Ważne terminy, o których pracodawca musi pamiętać w drugim etapie wdrażania PPK, to:
 • 24 marca – zawarcie porozumienia z reprezentacją pracowników lub związkiem zawodowym co do wyboru instytucji finansowej (w sytuacji, gdy takie porozumienie nie zostanie wypracowane decyzyjność ma podmiot zatrudniający);
 • 24 kwietnia 2020 r. - do tego dnia firmy mają czas na podpisanie umowy o zarządzanie PPK;
 • 11 maja 2020 r. - termin, do którego trzeba podpisać umowę o prowadzenie PPK.
 
Po zawarciu tych umów nastąpi czas na poinformowanie pracowników o wszystkim, co w związku z wdrażaniem PPK, ich dotyczy, czyli o uruchomieniu PPK, zasadach programu, prawach oraz obowiązkach spoczywających na pracownikach, a także o tym, jak zrezygnować z programu.
 

Zmiana terminów wdrażania PPK w ramach „Tarczy Antykryzysowej” w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2

W związku z pandemią związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 rząd postanowił przesunąć terminy na utworzenie PPK. Rozwiązanie to ma jest jednym z elementów „Tarczy Antykryzysowej” czyli pakietu, który z założenia ma dbać o interesy przedsiębiorców oraz obywateli (ochrona miejsc pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansowego). Zmiana terminów na ten moment dotyczy II etapu wdrażania PPK, czyli firm, które zatrudniają co najmniej 50 osób. Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK został przesunięty z 24 kwietnia br. na 27 października 2020 roku, a termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK został przesunięty z 11 maja br. na 10 listopada 2020 roku. 
 

Czym należy się kierować przy wyborze instytucji zarządzającej PPK?

Przed pracodawcami, których firma zatrudnia do 249 osób, stoi teraz ważne zadanie, czyli wybór instytucji zarządzającej. Lista instytucji finansowych oferujących PPK jest dostępna na stronie mojeppk.pl. Obecnie jest to 20 instytucji, spośród których pracodawcy mogą wybierać. Uogólniając są to Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Pracownicze Towarzystwa Emerytalne oraz Zakłady Ubezpieczeń.  Oczywiście każdemu z przedsiębiorców zależy na tym, aby oferta była jak najbardziej atrakcyjna, dlatego wybierając instytucję warto wziąć pod uwagę kilka kryteriów:
 • doświadczenie danej instytucji w obsłudze dużych przedsiębiorstw (pod kątem zarządzania funduszami, a także w ramach grupowych programów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych);
 • atrakcyjność oferty w tym np. dodatkowe produkty oferowane przez instytucję;
 • zakres wsparcia oferowanego przez instytucję (dostępne opcje kontaktu, opiekun firmy, portal do obsługi programu);
 • poziom satysfakcji ze świadczonych usług dawnych i obecnych klientów danej instytucji;
 • ocena przygotowana przez cenione agencje ratingowe.
 

Kolejne etapy wprowadzania PPK

W następnym etapie wdrażanie PPK będzie dotyczyło firm zatrudniających minimum 20 pracowników. Szacuje się, że będzie to ok. 58 tysięcy przedsiębiorstw, które łącznie zatrudniają ok. 1,7 mln osób. Terminy obowiązujące w przedostatnim etapie wprowadzania PPK to:
 • 27 października 2020 rok – do kiedy trzeba podpisać umowy o zarządzanie funduszami;
 • 10 listopada 2020 roku – do kiedy trzeba podpisać umowy o prowadzenie rachunków. 
 
Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.