<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Profil zaufany a podpis elektroniczny - co je różni i do czego się przydają
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Profil zaufany a podpis elektroniczny - co je różni i do czego się przydają

08.07.2020
Już od kilku lat w Polsce funkcjonuje profil zaufany oraz kwalifikowany podpis elektroniczny. Każdy, kto nie lubi tracić czasu na stanie w urzędach, powinien korzystać z takiego rozwiązania. Zwłaszcza w czasach epidemii koronawirusa może to być znaczne ułatwienie. Dodatkowo jest to bezpieczna opcja, która pozwala na załatwianie wielu spraw z różnych dziedzin. Czym się różni profil zaufany od podpisu elektronicznego? Co wybrać?
 

Profil zaufany i podpis elektroniczny – wyjaśnienie definicji

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, będąca pomostem między obywatelami a jednostkami administracji publicznej/instytucjami publicznymi. Jedną z usług oferowanych przez ePUAP jest profil zaufany.

Profil zaufany (eGO) to podpis, który potwierdza tożsamość danej osoby – jest on przypisany do jej numeru PESEL. Produkt ten umożliwia załatwianie wielu spraw online przez składanie wniosków do różnych urzędów. Nie wymaga użycia podpisu kwalifikowanego. Uruchomienie profilu zaufanego odbywa się w kilku krokach:

  1. Założenie konta na portalu „profil zaufany”.
  2. Złożenie wniosku z prośbą o potwierdzenie profilu zaufanego.
  3. a. Osobiste potwierdzenie złożenia wniosku w jednym z Punktów Potwierdzających (np.    ZUS, urząd skarbowy, banki). Potwierdzenie to wymaga okazania dokumentu tożsamości. Od dnia elektronicznego złożenia wniosku osobiste potwierdzenie musi nastąpić w ciągu 14 dni.

b. Potwierdzenie złożenia wniosku bez konieczności wychodzenia z domu – podpisanie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej na stronie banku, który taką usługę zakładania profilu zaufanego oferuje.

Na profilu zaufanym zawarte są informację takie jak dane osobowe (imię, nazwisko), adres e-mail, numer PESEL oraz login (identyfikator użytkownika). Posiadanie profilu zaufanego pozwala na załatwienie wielu spraw tkj. np. sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (np. umówienie wizyty w placówce ZUS, sprawdzenie salda składek, złożenie wniosków), sprawy w urzędzie skarbowym (np. złożenie deklaracji podatkowych, zarejestrowanie kasy fiskalnej, złożenie wniosku z prośbą o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami). Warto wiedzieć, że dostęp do jednego konta znajdującego się na platformie ePUAP może mieć kilka osób (wszystkie jednak muszą być zarejestrowane w ePUAP). Pozwala to na składanie również takich wniosków, które wymagają więcej niż jednego podpisu.

Podpis elektroniczny to produkt komercyjny, który ma taką wartość jak własnoręczny podpis. Dane, które identyfikują daną osobę, występują w postaci elektronicznej. Istnieje również kwalifikowany podpis elektroniczny czyli bardziej zaawansowana wersja podpisu elektronicznego. Kwalifikowany podpis elektroniczny to produkt komercyjny i wymaga uiszczenia opłaty. Dostępny jest u certyfikowanych dostawców, których lista jest dostępna na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji. Wysokość opłaty uzależniona jest od tego czy wybieramy podpis ważny przez rok czy przez 2 lata, a także od rodzaju urządzenia, na którym możemy składać taki podpis elektroniczny. Zakup kwalifikowanego podpisu elektronicznego wymaga wykonania kilku kroków:

  1. Podpisania tzw. umowy subskrypcyjnej.
  2. Osobistego potwierdzenia tożsamości na podstawie okazania dokumentu tożsamości w centrum certyfikacji.
  3. Zainstalowania oprogramowania.

Kwalifikowany podpis elektroniczny pozwala na załatwienie wielu spraw, nie tylko tych urzędowych. Za pośrednictwem podpisu elektronicznego możemy podpisać dokumenty takie jak: faktury, umowy handlowe, zarejestrowanie działalności gospodarczej, e-deklaracje podatkowe, pisma procesowe i wszystkie sprawy urzędowe, które można załatwić również za pośrednictwem profilu zaufanego.

 

Różnice między profilem zaufanym a podpisem elektronicznym

Profil zaufany i podpis elektroniczny to podpisy elektroniczne, które potwierdzają tożsamość. Produkty te pozwalają na załatwienie różnych spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, o każdej porze. Rozwiązanie to pozwala na oszczędzanie czasu, ale również zapewnia bezpieczeństwo w okresach, w których mamy do czynienia np. z koronawirusem.

Zasadniczą różnicą między profilem zaufanym a podpisem elektronicznym jest ich zasięg. Profil zaufany ogranicza się do załatwiania spraw urzędowych czyli na platformach urzędowych. Jest to produkt niekomercyjny oraz bezpłatny. Zakładany jest na 3 lata, później natomiast można go bezpłatnie przedłużyć. Kwalifikowany podpis elektroniczny – oprócz spraw urzędowych – pozwala również na podpisywanie dokumentów tkj. PDF czy dokumentów tworzonych w WORD, a także e-maili. Jest to produkt komercyjny oraz płatny. Jego ważność trwa 1 rok lub 2 lat, po tym czasie oczywiście można przedłużyć jego ważność, jednak wymaga to uiszczenia dodatkowej opłaty. 

Profil zaufany i podpis elektroniczny to produkty, które chociaż nieco się od siebie różnią, mają wiele podobieństw. Bardziej przystępną usługą – bo bezpłatną – jest profil zaufany (zakładany na 3 lata z możliwością przedłużenia), jednak kwalifikowany podpis elektroniczny pozwala na załatwienie większej ilości spraw, nie tylko tych urzędowych. Jego posiadanie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, a ważność wynosi 1 rok lub 2 lata. Niezależnie od tego, na który produkt się zdecydujemy, warto mieć takie potwierdzenie tożsamości, które pozwala na oszczędność czasu i dostęp do załatwiania spraw przez całą dobę, a nie tylko w godzinach pracy urzędów i instytucji państwowych. Zarówno profil zaufany, jak i podpis elektroniczny to produkty, które w Polsce dostępne są już od kilku lat, mimo to ich wartość szczególnie doceniamy w czasie epidemii koronawirusa. Wychodząc naprzeciw przyszłym wydarzeniom zadbajmy o to, żebyśmy i my mieli dostęp do możliwości elektronicznego załatwiania spraw.

Miłosz Pałka

Miłosz Pałka

Digital Product Manager

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.