<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Progi podatkowe w 2019
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Progi podatkowe w 2019

17.05.2019

Innymi słowy progi podatkowe to stawki procentowe podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli chodzi o 2019 r., to tak jak w latach ubiegłych, będą nas obowiązywały dwa progi podatkowe 18% i 32%. To, w jakim progu podatkowym jesteśmy zależne jest od naszych zarobków. Jedna zasada jest pewna, im więcej zarabiamy, tym większym podatkiem zostaniemy obciążeni. Sprawdźmy zatem szczegółowo jak prezentują się progi podatkowe w 2019 r., co się z tym wiąże i jakie mamy możliwości odliczeniowe od podatku.

 

Czym są progi podatkowe?

Progi podatkowe można określić jako przedział w skali podatkowej. Co roku w Polsce ustalane są one odgórnie dla osób fizycznych. Zobowiązują one do ich stosowania w rozliczeniach podatku dochodowego za bieżący rok.

Jakim progiem podatkowym zostaniemy objęci zależne jest od naszych dochodów. Pamiętajmy, że kwalifikowani jesteśmy do odpowiednich progów nie na podstawie miesięcznych zarobków, nieistotne są także źródła dochodu oraz to czy wykonujemy pracę na etacie lub dorywczo. Znaczenie ma wyłącznie suma naszych wszystkich dochodów za cały rok.

Próg podatkowy wyliczany jest na podstawie wysokości dochodu, który jest przychodem po odjęciu składek na ZUS oraz kosztów uzyskania przychodu. Kosztem może być np. wynajem biura jeśli prowadzimy firmę. Oznacza to, że podstawą do wyliczenia progu podatkowego jest kwota zarobków „na rękę”.

 

Jakie progi podatkowe funkcjonują w Polsce?

Od kilku już lat w Polsce obowiązują dwa progi podatkowe 18% i 32%. Do każdego z tych progów podatkowych kwalifikowane są osoby fizyczne w zależności od rocznych dochodów. W każdym z progów obowiązuje inna wysokość kwoty wolnej od podatku, a także inne stawka podatkowa. Jeśli osoba fizyczna kwalifikuje się do progu 18% odprowadza podatek w wysokości 18%, jeśli przekroczy próg 32% zapłaci podatek w wysokości 32%.

Kwota graniczna wynosząca 85 528 zł dzieli skalę podatkową na dwa obszary. Wspominane już progi 18% i 32%. Wszyscy ci, których zarobki nie przekroczyły wymienionej kwoty odprowadzają niższy podatek. Po przekroczeniu kwoty granicznej zobligowani jesteśmy do odprowadzenia niemal dwukrotnie wyższego podatku. Co ciekawe, do pierwszego progu podatkowego kwalifikuje się aż 97% Polaków zatrudnionych w tej czy innej formie, a zaledwie 3% pracowników wykazuje dochody wyższe niż 7127 zł.

 

Jak prezentuje się skala podatkowa w 2019 r.?

Wiemy już, że w Polsce obowiązują dwa progi podatkowe, dla których stawki procentowe wynoszą:

 • 18% - dla osób z rocznym dochodem poniżej 85 528 zł,
 • 32% - dla osób, które wykazują dochód wyższy niż 85 528 zł.

Pamiętajmy jednak o bardzo ważnej kwestii. Stawka procentowa z drugiego progu dotyczy tylko dochodu, który przekracza kwotę graniczną (85 528 zł). Co oznacza, że jeśli wykazujemy dochód na poziomie 100 000 zł w skali roku to jedynie 14 472 zł zostanie objęte stawką w wysokości 32%, od pozostałej części dochodu należy odprowadzić niższy podatek (18%).

 

Czy istnieje sytuacja w której jesteśmy zwolnieni z podatku?

W sytuacji, kiedy nasze roczne zarobki nie przekroczyły 8000 zł jesteśmy zwolnieni z odprowadzania podatku. Natomiast jeśli nasze zarobki są wyższe niż 8000 kwota wolna od podatku odpowiednio maleje:

 • w przypadku, kiedy wykażemy dochód pomiędzy 8000,01 do 13 000 zł kwota wolna od podatku będzie wyliczana w skali malejącej i zmieści się w przedziale 8000 a 3091 zł,
 • jeśli nasze zarobki wynoszą od 13 000,01 do 85 528 zł kwota wolna wyniesie zawsze 3091 zł,
 • ci, którzy wykazują się dochodami na poziomie 85 528,01 – 127 000 zł będą musieli zastosować się do kwoty wolnej obliczanej w skali malejącej od 3091 do 0 zł,
 • dochody powyżej 127 000 zł powodują, że kwota wolna od podatku wynosi zawsze 0 zł.

 

Nie można też zapomnieć o kwocie zmniejszającej podatek. W 2019 r. nic się nie zmienia w sposobie jej wyliczania:

 • dla dochodów rocznych do 8000 zł wynosi 1440 zł,
 • jeśli zarobki mieszczą się w przedziale 8000 a 13 000 zł kwota wynosi 1440 zł pomniejszona o kwotę wyliczaną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł,
 • osoby, których dochód roczny wynosi od 13 000 do 85 528 zł kwota zmniejszająca podatek wynosi zawsze 556,02 zł,
 • jeśli zarobki wynoszą pomiędzy 85 528 a 127 000 zł wówczas należy użyć wzoru pomniejszającego kwotę 556,02 zł - 56 zł 02 gr × podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.

 

Co można odliczyć od podatku?

Ustawa regulująca PIT przewiduje odliczenia oraz szereg ulg. Warto o nich pamiętać i z nich korzystać. Jakie ulgi możemy w takim razie ująć w rozliczeniu rocznym:

 • ulga prorodzinna, na dzieci – to najpopularniejsza ulga wśród składających rozliczenie roczne. Jest ona nielimitowana liczbą dzieci, które posiada podatnik. Oznacza to, że kwota odliczenia lub zwrotu przysługuje na każde dziecko, które spełnia status ustawowy. Co ważne, możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od kwoty podatku do odprowadzenia, ale także realizowane są zwroty na wskazany rachunek lub w gotówce jeśli podatnik nie mógł podatku odliczyć np. z powodu zbyt niskiego wynagrodzenia. Do rozliczenia ulg należy wypełnić odpowiednie pola w deklaracjach PIT-36 lub PIT-37,
 • składki zdrowotne – podatek jaki wyliczyliśmy do odprowadzenia można zmniejszyć o opłacone w roku rozliczeniowym składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy, że tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne można odliczyć od podatku, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne, takie jak emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe odlicza się od dochodu,
 • ulga abolicyjna, za pracę za granicą – jeśli dochód generujemy poza granicami kraju, to nadal mamy obowiązek wykazywania zagranicznych dochodów w Polsce. Oznacza to, że podatek odprowadzany za granicą należy właściwie wykazać w deklaracji PIT-36 oraz w załączniku PIT/ZG. Natomiast jeśli chcemy skorzystać z ulgi abolicyjnej, to kwotę ulgi musimy wykazać w załączniku PIT/O.
 • IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) – powołując się na art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PIT każdy podatnik może odliczyć wpłaty na IKZE. Maksymalna wysokość wpłat jest ustalona odgórnie w przepisach o IKZE i wynosiła w 2018 r. 5 331,60 zł.
 • Ulgi na badania i rozwój – jeśli prowadzimy działalność gospodarczą i rozliczamy się na podstawie skali podatkowej lub podatku liniowego możemy odliczyć od podatku kwotę, którą przeznaczyliśmy na działania badawczo-rozwojowe. Odliczenie może wynosić 100%-150% kosztów poniesionych na wydatki, które kwalifikują się do ulgi.
 • ulga na leki i sprzęt rehabilitacyjny – podstawą obliczenia podatku jest dochód po odliczeniu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, a także wydatków, które ułatwiają wykonywanie czynności życiowych. Ulga obowiązuje zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby które mają na utrzymaniu takie osoby.
 • ulga na samochód – z tej ulgi mogą skorzystać osoby korzystające z samochodu osobowego, który jest własnością lub współwłasnością osoby lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną lub niepełnosprawne dziecko, przed 16. rokiem życia. Ulga jest w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
 • odliczenie darowizn – jest kilka rodzajów darowizn, które umożliwiają odliczenie wpłaconych kwot od podatku. Odliczeniu podlegają środki przeznaczone na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, a także na cele krwiodawstwa. Suma odliczeń jest limitowana do kwoty 6% uzyskanego w roku podatkowym dochodu. Odliczeniom podlegają także kwoty wpłacone na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych. Nie jest ono limitowane procentem uzyskanego dochodu.
 • ulga na internet – w rozliczeniu rocznym możemy skorzystać z odliczenia, które wynikać będzie z korzystania z internetu. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 zł rocznie. Pamiętajmy jednak, że odliczenie dotyczy osób prywatnych. Właściciele firm, którzy wykazują opłaty za internet jako koszt, nie mogą odliczać internetu w zeznaniu rocznym.

 

Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.