<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Prognozy dla funduszy inwestycyjnych na 2017 rok
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Prognozy ekspertów NN Investment Partners na 2017: Doświadczymy powrotu inflacji.

15.12.2016

Obecnie żyjemy w niepewnych czasach, co oznacza, że nie brakuje nam ciekawych okazji inwestycyjnych. Premie za ryzyko nadal są odpowiednie, podczas gdy inwestorzy trzymają się wyboru ostrożnych i płynnych inwestycji. Może to działać jak poduszka bezpieczeństwa na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń, jak na przykład wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich.

 

Najprawdopodobniej 2017 rok przyniesie jeszcze kilka okresów podwyższonej zmienności, co oznacza konieczność stosowania odpowiedniego podejścia inwestycyjnego.

8 najistotniejszych faktów na rok 2017, które zdaniem analityków NN Investment Partners będą miały wpływ na rynki finansowe na świecie.

 

  1. Dominującym czynnikiem, który będzie wpływał na rynki finansowe w 2017 roku będzie ryzyko polityczne: napięty grafik wyborczy w Europie, początek negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz wdrażanie w życie obietnic wyborczych przez administrację Donalda Trumpa.
  2. Niepewności polityczne i strategiczne w połączeniu ze spadkiem tempa wzrostu gospodarczego najczęściej mają negatywny wpływ na rynki finansowe. Obecnie nie ma to miejsca - od drugiego kwartału tego roku widzimy przyspieszenie światowej gospodarki.
  3. Oczekujemy wzrostu nominalnego PKB na rynkach rozwiniętych z poziomu 2,1% w tym roku, do 3,3% w 2017. Dodatkowo na korzyść będzie wpływał wzrost cen po okresie, w którym kształtowały się one poniżej kosztów produkcji, napędzany przez bodźce fiskalne.
  4. Obecna poprawa na rynkach wschodzących jest zagrożona odpływami kapitałowymi – rentowności obligacji rynków rozwiniętych rosną, dolar amerykański zyskuje na sile, a polityka w USA będzie prawdopodobnie bardziej protekcjonistyczna. Nie należy się więc spodziewać wyższych wzrostów rynków wschodzących.
  5. Przewidujemy utrzymanie trendu obecnie napędzającego rynki akcyjne, którym jest powrót inflacji. Proces wspierany będzie przez wyższe rentowności obligacji, bardziej zrównoważone podejście polityczne, bardziej stromą krzywą dochodowości, poprawę zysków spółek, oraz wzrost cen ropy i surowców.
  6. Głównymi siłami napędzającymi wzrost zysków w 2017 będą ceny ropy, rentowność obligacji i waluty. Na globalny wzrost zysków ponownie pozytywnie wpłynie sektor energetyczny, wyższe rentowności obligacji napędzą rotację sektorową, a silniejszy dolar poprawi wzrost zysków poza Stanami Zjednoczonymi.
  7. Sektory cykliczne nadal będą radziły sobie lepiej od sektorów niecyklicznych. Preferowanym rynkiem jest Japonia, a sektorami: finansowy i surowcowy.
  8. Analitycy NN Investment Partners twierdzą, że obligacje rządowe rynków rozwiniętych osiągnęły już swój dołek. Polityka monetarna jest bowiem wspierana przez politykę fiskalną, podczas gdy wzrost gospodarczy ulega poprawie, a FED normalizuje swoje podejście. Jednocześnie można oczekiwać utrzymywania na niskim poziomie rentowności obligacji niemieckich i strefy euro.

 

Więcej informacji znajdziecie w raporcie NN Investment Partners dostępnym w angielskiej wersji językowej.

Przemysław Rodek

Przemysław Rodek

Ekspert ds. Analiz Rynkowych

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.