<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Co wiesz o polskim systemie emerytalnym? Quiz
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Sprawdź, co wiesz o polskim systemie emerytalnym

02.05.2016

Nieznajomość prawa szkodzi w każdym wypadku, ale jeśli chodzi o emerytury, każdy z nas powinien być szczególnie uważny – ostatecznie chodzi o spokojny byt po zakończeniu pracy zawodowej. Zastanawiałeś się kiedyś, jak dobrze znasz polski system emerytalny i na jakie kwoty możesz liczyć? Czy wiesz, co oznacza II filar oraz czym jest IKE? Sprawdź – po wykonaniu krótkiego testu nie tylko zorientujesz się, ile wiesz na temat emerytur, ale również uzupełnisz swoją wiedzę. Powodzenia!

1. Polski system emerytalny jest zbudowany z tzw. trzech filarów. Który z tych filarów jest dla ubezpieczonych całkowicie dobrowolny, zaś środki w nim gromadzone są inwestowane z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów?
2. Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka. Jej aktualna wysokość wynosi:
3. Repartycyjny system emerytalny to system, w którym:
4. Składki odprowadzane i ewidencjonowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) są waloryzowane (podwyższane), by nie traciły na wartości. Z kolei środki przekazywane do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) są:
5. IKE można najprościej określić jako pewien rodzaj planu emerytalnego działającego w ramach III filaru systemu emerytalnego, pozwalającego na gromadzenie i inwestowanie środków finansowych z przeznaczeniem na okres emerytury. Od wypracowanych w ten sposób zysków:
6. Wysokość wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE):
7. Fundusz inwestujący w instrumenty rynku pieniężnego, np. bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne, to tzw. fundusz:
8. Możliwość odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania, a tym samym obniżenia podatku dochodowego, występuje w:
9. Jedną z kluczowych zasad inwestowania, która pozwala znacząco zmniejszyć ryzyko ewentualnych strat, jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Polega ona na:
10. W ramach ZUS-owskiego systemu emerytalnego możemy wyróżnić tzw. „stare” i „nowe” zasady. „Nowe” zasady systemu emerytalnego – w ramach których emerytura jest wypłacana po osiągnięciu wieku emerytalnego, a jej wysokość zależy od sumy odprowadzanych w przeszłości składek – dotyczą osób urodzonych: