<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ranking sprzedaży funduszy inwestycyjnych 2020 | Finanse po Godzinach
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ranking sprzedaży funduszy inwestycyjnych 2020

11.01.2021

Trzy fundusze inwestycyjne NN Investment Partners TFI znalazły się wśród 10 najpopularniejszych funduszy otwartych (FIO, SFIO) w Polsce w 2020 r. pod względem wyników sprzedaży

 

NN Krótkoterminowych Obligacji był najpopularniejszym funduszem inwestycyjnym w 2020 r. w Polsce biorąc pod uwagę wyniki sprzedaży. Napłynęło do niego 1,56 mld zł netto. Wysoki bilans sprzedaży odnotowały również dwa inne fundusze dłużne z oferty NN Investment Partners TFI – NN Obligacji i NN (L) Obligacji Plus. Do naszych trzech strategii dłużnych napłynęło w sumie ponad 3 mld zł netto. Wszystkie znalazły się w zestawieniu 10 funduszy inwestycyjnych otwartych z najwyższym bilansem sprzedaży.

 

Top 10 funduszy pod względem sprzedaży netto w 2020 r.*

Fundusz

Bilans sprzedaży (mln zł)

NN Krótkoterminowych Obligacji

1 562,1

PKO Obligacji Długoterminowych

1 271,1

NN Obligacji

830,4

BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania

721,2

NN (L) Obligacji Plus

674,8

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020

646,6

Pekao Obligacji Samorządowych

575,6

Santander Prestiż Obligacji Skarbowych

529,1

PKO Obligacji Samorządowych

511,2

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

498,0

*dotyczy funduszy FIO i SFIO

Źródło: analizy.pl

 

Artykuł o funduszach z najwyższą sprzedażą w 2020 r. można przeczytać w serwisie analizy.pl

 

Pamiętny marzec na rynku funduszy inwestycyjnych

W 2020 r. sprzedaż netto całego rynku funduszy inwestycyjnych wyniosła ok. 200 milionów złotych. O tyle klienci funduszy więcej wpłacili do nich niż wypłacili. Na pierwszy rzut oka kwota nie robi wrażenia, ale trzeba pamiętać, że tylko w marcu 2020 r., w czasie zawirowań rynkowych spowodowanych wybuchem pandemii COVID-19, z polskich funduszy inwestycyjnych wypłacono ponad 20 miliardów złotych netto. Pod względem sprzedaży był to najsłabszy miesiąc w prawie 30-letniej historii polskiego rynku. W sumie w marcu i kwietniu 2020 r. bilans sprzedaży funduszy zanurkował do ponad
-23 mld zł.

 

Szybka odbudowa aktywów funduszy

Później jednak sytuacja zaczęła się odwracać – światowe giełdy błyskawicznie się podniosły, a Rada Polityki Pieniężnej ścięła stopę referencyjną z 1,5% do 0,1%. W efekcie spadło oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych, co przy ok. 3-proc. inflacji sprawiło, że klienci detaliczni i instytucjonalni (między innymi firmy szukające sposobów na ulokowanie nadwyżek finansowych) z większym zainteresowaniem zaczęli patrzeć w kierunku funduszy inwestycyjnych. Największym beneficjentem sytuacji rynkowej okazały się fundusze dłużne – od maja do grudnia wpłynęło do nich ok. 17 mld zł z prawie 22 mld zł netto dla całego rynku. Klienci wpłacali środki zarówno do funduszy obligacji skarbowych, korporacyjnych jak i takich o strategiach dłużnych uniwersalnych.

 

Fundusze PPK cichym zwycięzcą 2020 roku

Najwięcej środków, obok funduszy dłużnych, pozyskały w ubiegłym roku fundusze zdefiniowanej daty tworzone na potrzeby pracowniczych planów kapitałowych (PPK) – w sumie ponad 2 mld zł napływów netto. Charakterystyka planu, a więc regularne comiesięczne wpłaty od pracowników i pracodawców, pozwala zakładać, że PPK będą dalej pozytywnie wpływać na sprzedażowy obraz całego rynku funduszy. Na koniec 2020 r. w funduszach PPK było zgromadzone ponad 2,3 mld zł aktywów netto.

 

Fundusze akcji nie zachęciły klientów

Pomimo dynamicznych wzrostów na rynkach akcji całego świata, w tym w Polsce, nowy kapitał w przeważającej mierze odpływał z funduszy akcji. W sumie w całym roku przewaga umorzeń nad wpłatami wyniosła w tym segmencie ponad 2,9 mld zł. Z drugiej zaś strony 2020 rok był najlepszy pod względem sprzedaży funduszy surowców, które pozyskały w sumie ponad 0,6 mld zł netto.

 

NN Investment Partners TFI na czele rankingu sprzedaży funduszy inwestycyjnych

Wysokie napływy do funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności dłużnych, sprawiły, że NN Investment Partners TFI znalazło się na czele rankingu TFI z bilansem sprzedaży na poziomie 3,34 mld zł netto. Dzięki temu na koniec 2020 roku aktywa zgromadzone w funduszach NN IP TFI wyniosły 21,27 mld zł. W pięć lat przeskoczyliśmy z 6. na 2. miejsce pod względem wielkości środków zgromadzonych w funduszach.

 

W sumie na koniec 2020 r. w polskich funduszach inwestycyjnych było ulokowane prawie 281 mld zł (dane serwisu analizy.pl). To o przeszło 10 mld zł więcej niż rok wcześniej. Główna w tym zasługa dobrych wyników inwestycyjnych funduszy, które skorzystały na hossie zarówno na rynkach akcji, surowców, jak i obligacji.

janek

Wojciech Kiermacz

Specjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.