<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Rząd przyjął projekt noweli o PPK - co się zmienia?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Rząd przyjął projekt noweli o PPK - co się zmienia?

21.06.2019

19 listopada 2018 roku Prezydent podpisał ustawę o PPK (Pracowniczych Planach Kapitałowych). Rada Ministrów po zaledwie pół roku funkcjonowania ustawy postanowiła ją znowelizować. W projekcie zmian przewidziano zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych, a także uproszczenie samego systemu, dzięki pobieraniu opłat za wynik po osiągnięciu określonej stopy zwrotu.

Ustawa ostatecznie weszła w życia 16 maja 2019 roku. Uzasadnieniem zniesienia limitu 30-krotności średniego wynagrodzenia przy wpłatach do PPK, które ponosi pracodawca, jest z jednej strony uproszczenie obowiązków administracyjnych po stronie pracodawcy, a z drugiej możliwość gromadzenia większej ilości oszczędności w systemie przez pracowników.

Ustawodawca obawiał się, że stosowanie dotychczasowego limitu wpłat będzie skutkować częstymi wpłatami w niewłaściwej wysokości lub nadpłatami. Dotyczyło to przede wszystkim sytuacji, w której dochodziłoby do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

 

PPK również dla pracowników na urlopach wychowawczych

Co jeszcze wprowadza nowelizacja? Poszerzono zakres PPK, to znaczy że będzie on obejmował także osoby przebywające na urlopach wychowawczych, a także te pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Takie rozwiązanie to udogodnienie dla przedsiębiorców, którzy nie będą zmuszeni do podpisywania umów o prowadzenie PPK w różnych terminach, w przypadku powrotów osób przebywających na urlopach macierzyńskich.

Udostępniony zostanie także system teleinformatyczny, dzięki któremu uczestnicy PPK będą mieli ułatwiony dostęp do informacji. Jeśli udostępnienie systemu teleinformatycznego nie będzie możliwe informacje o PPK będą przekazywane na wniosek uczestnika w formie papierowej.

 

Czym są PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe są programem, w którym możemy dodatkowo i dobrowolnie oszczędzać na emeryturę. Program skierowany jest do ok. 11,5 miliona zatrudnionych Polaków. Oszczędności, które gromadzimy w ramach PPK możemy wypłacać po przejściu na emeryturę. Środki, które tam gromadzimy są naszą, prywatną własnością. Od 2019 r. pierwsi uczestnicy programu już będą mogli oszczędzać w PPK. Zależnie od wielkości firmy Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane etapami do 2021 r.

Dobrowolny system PPK, umożliwiający gromadzenie oszczędności na emeryturę, przeznaczony jest dla wszystkich zatrudnionych płacących składki w ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia. Pracownicy w przedziale wiekowym od 18. do 55. roku życia zostaną zapisani do PPK automatycznie. Natomiast osoby zatrudnione, które mają więcej niż 55 lat mogą przystąpić do programu na własny wniosek. Program nie jest jednak przewidziany dla samozatrudnionych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Na PPK składają się następujące elementy:

  • dobrowolność – możemy w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie,
  • niski koszt uczestnictwa,
  • jest przyjazny pracownikom – przystąpienie do PPK nie wymaga od nas żadnych czynności.

 

By system zadziałał w przedsiębiorstwie przewidziano zawieranie dwóch rodzajów umów. Są to:

  • umowa o zarządzanie PPK – dokument podpisywany jest pomiędzy zatrudniającą firmą a instytucją finansową,
  • umowa o prowadzenie PPK – umowa zostaje zawarta między pracodawcą a instytucją finansową w imieniu i na rzecz wszystkich osób zatrudnionych u pracodawcy.

 

Instytucjami finansowymi są:

  • fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
  • fundusz emerytalny, zarządzany przez PTE (Powszechne Towarzystwo Emerytalne) lub przez pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń.

Podstawowa wpłata do PPK wynosi 2% wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu oraz 1,5% wynagrodzenia, które jest podstawą wymiaru składek na te same ubezpieczenia od pracodawcy. Pracownicy oraz pracodawcy mogą zwiększyć wysokość wpłat do 4%. Co oznacza, że w sumie na konta pracowników uczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych może potencjalnie trafić 8% ich pensji brutto.

 

Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.