<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Stabilnie, globalnie i z pomysłem – nowe wydanie funduszu NN IP TFI | Finanse po Godzinach
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Stabilnie, globalnie i z pomysłem – nowe wydanie funduszu NN IP TFI

19.10.2021

19 października NN Investment Partners TFI zmieniło nazwę funduszu NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji na NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji. Zmiana z pozoru niewielka, tak naprawdę oznacza zupełnie nowy „silnik” funduszu, bo weszły również w życie zmiany w jego polityce inwestycyjnej. Od teraz ma bazować na dwóch sprawdzonych strategiach – NN Krótkoterminowych Obligacji i NN Globalnej Dywersyfikacji. 

Wysoka inflacja i niskie stopy procentowe to ból głowy dla tych, którzy szukają rozsądnych sposobów na budowę kapitału. Historia pokazuje, że w takich warunkach wyniki popularnych w Polsce funduszy obligacji skarbowych i uniwersalnych były pod presją. Lepiej za to radziły sobie akcje czy surowce. Jednak w przypadku takich klas aktywów mamy do czynienia nie tylko z potencjalnie wyższym zwrotem, ale i ryzykiem.

 

Ale ryzyko można utrzymywać w ryzach i to jest zadanie funduszu NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji. Fundusz dąży do utrzymania stałego, umiarkowanego poziomu ryzyka na poziomie 3 z 7 w skali zmienności SRRI. Równocześnie nowa strategia umożliwia korzystanie z potencjału globalnych rynków akcji, obligacji, a także surowców czy nieruchomości.

 

Naszym celem było stworzenie takiego funduszu, który dałby inwestorom większe szanse na walkę z inflacją niż obecnie dają tradycyjne fundusze obligacji przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka rozumianego jako poziom wahań cen jednostki uczestnictwa (3 z 7 w skali zmienności SRRI). Co ważne, NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji to fundusz prawdziwie globalny. Taki, który pozwala korzystać z potencjału między innymi rynku surowców, nieruchomości, a także spółek odpowiedzialnych, tj. realizujących cele zrównoważonego rozwoju ONZ – komentuje Radosław Sosna, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu

 

Jak działa NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji?

W zależności od tego, jaka „pogoda” (zmienność) jest na rynkach kapitałowych NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji aktywnie zmienia alokację swoich aktywów pomiędzy dwoma sprawdzonymi strategiami – renomowanym funduszem NN Krótkoterminowych Obligacji oraz NN Globalnej Dywersyfikacji (inwestując w ten fundusz lub replikując jego strategię wykorzystując inne instrumenty).

 

 

NN Krótkoterminowych Obligacji to jeden z największych funduszy dłużnych w Polsce, aktywnie szukający wyniku na wymagającym rynku obligacji skarbowych i korporacyjnych. Jakość funduszu docenił serwis Analizy Online przyznając mu maksymalną ocenę 5 gwiazdek.

 

NN Globalnej Dywersyfikacji to fundusz, który daje ekspozycję na 11 klas aktywów (w szczególności za pośrednictwem innych funduszy czy instrumentów pochodnych). Wśród nich są akcje rynków rozwiniętych i wschodzących, akcje spółek odpowiedzialnych, globalne obligacje korporacyjne, nieruchomości, szeroki rynek surowców. W momentach szczególnie dużej zmienności w portfelu pojawia się ekspozycja na złoto i obligacje Stanów Zjednoczonych. Fundusz elastycznie dostosowuje się do wahań na rynkach, zmieniając udziały poszczególnych klas aktywów. NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji, w szczególności w pierwszym okresie funkcjonowania, będzie replikował strategię funduszu NN Globalnej Dywersyfikacji za pomocą innych funduszy, ETF-ów, instrumentów pochodnych czy inwestycji bezpośrednich.

 

Niska zmienność na rynkach zazwyczaj szła w parze z dobrym okresem dla takich klas aktywów jak akcje. W takiej sytuacji NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji będzie miał wyższą ekspozycję na potencjalnie bardziej zyskowne aktywa poprzez fundusz NN Globalnej Dywersyfikacji lub replikując jego strategię.

Z kolei, gdy na rynkach zmienność rośnie, NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji stopniowo przechodzi do defensywy. Udział funduszu NN Krótkoterminowych Obligacji wzrasta nawet do 70% portfela. Spada też udział akcji w części NN Globalnej Dywersyfikacji.

Warto wiedzieć

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji dla funduszu jest 1-roczna stawka WIBOR powiększona o 2 pkt. proc. Stała opłata za zarządzanie funduszem wynosi 1,32% w skali roku. Fundusz aktualnie nie pobiera wynagrodzenia za osiągnięty wynik, ale wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o taką możliwość (maks. 20% od wyniku powyżej wzorca).

Dotychczasowi klienci subfunduszu NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji nie muszą podejmować jakichkolwiek działań w związku ze zmianą strategii i nazwy na NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji. Numer rachunku do nabyć jednostek uczestnictwa pozostaje bez zmian.

janek

Wojciech Kiermacz

Specjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.