<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Strategia inwestycyjna. Sprawdź czym jest i jak ją przygotować
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Gotowe czy własne strategie inwestowania?

20.07.2016

Świadomość Polaków w kwestii zarządzania pieniędzmi rośnie – coraz rzadziej żyjemy z miesiąca na miesiąc, starając się zachować pewne zabezpieczenie finansowe. Blisko 45% polskich gospodarstw domowych deklaruje, że posiada zabezpieczenie finansowe, przeznaczone na czarną godzinę. Zwyczajowo te wolne środki lądują na kontach bankowych, ale coraz częściej wybierane są fundusze inwestycyjne (źródło). Nie zawsze jednak te inwestycje są wybierane świadomie, w oparciu o dobry plan.

 

W inwestycjach masz dwa potencjalne scenariusze – albo wypracujesz zysk, albo poniesiesz stratę. Wieletak naprawdę zależy od Twoich umiejętności – od tego czy potrafisz obserwować rynek i wyciągać właściwe wnioski, a na ich podstawie reagować odpowiednio szybko. Świat finansów jest jednak na tyle nieprzewidywalny, że nawet najlepsze umiejętności nie zagwarantują Ci zysku – świat zna przecież przypadki, kiedy mylili się najwięksi. Jednak odpowiednie przygotowanie merytoryczne pozwoli wyraźnie zmniejszyć ryzyko poniesienia straty, ewentualnie – jej zminimalizowania.

Praktyka pokazuje, że doświadczeni inwestorzy polegają głównie na swojej intuicji, wiedzy i doświadczeniu, młodzi zaś – przede wszystkim na szczęściu. Czy jednak tę drugą metodę można nazwać rozsądną? Oczywiście, że nie! Tym bardziej, że wystarczy skorzystać z dostępnych na rynku metod i narzędzi wspomagających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych i zbudować dostosowany do swoich potrzeb portfel inwestycyjny, a także wybierając strategię inwestowania najtrafniej dopasowaną do Twoich potrzeb. Jak się do tego zabrać?

 

Czym jest strategia inwestycyjna?

Zacznę od liczb – według badania fundacji Kronenberga, w przeciągu 7 lat niemal pięciokrotnie zmniejszyła się liczba osób, które podejmując decyzje finansowe kierują się intuicją. W 2015 tylko co 10 respondent deklarował taki sposób działania, podczas gdy w 2008 roku było to… 49%! Widać zatem, że rola edukacyjna instytucji finansowych została spełniona należycie.

Dlatego, biorąc pod uwagę ten pozytywny trend, dzisiaj napiszę o tym, jak przygotować się do inwestowania, żeby zminimalizować ryzyko ewentualnej starty lub wyraźnie ją ograniczyć. Porozmawiamy o strategii inwestycyjnej, która według ogólnego pojęcia jest kierunkiem, drogowskazem działania. To Twoja indywidualna ścieżka inwestycyjna, która powinna Cię doprowadzić do realizacji celu nadrzędnego – wypracowania zysku. Aby osiągnąć ten cel, musisz wykonać szereg działań w odpowiedniej kolejności, od przygotowania, poprzez wdrożenie założonych aktywności, aż po właściwe prowadzenie inwestycji. Strategia umożliwia reakcję – w oparciu o racjonalnie zaplanowane schematy działania – na zachowania rynku i dobór takiego portfela inwestycyjnego, który będzie ukierunkowany na maksymalizację zysku z inwestycji lub też minimalizację strat.

Niezależnie od tego, czy opracujesz swoją własną strategię inwestowania, czy też wybierzesz ją spośród dostępnych na rynku gotowych strategii, warto dążyć do realizacji zaplanowanego wcześniej celu inwestycyjnego. Bez pochopnych i nieprzemyślanych decyzji. Ważne jest także, byś korzystając ze strategii (nieważne, czy własnej czy gotowej) był w 100% przekonany, że ją rozumiesz.

 

Jak działa strategia inwestycyjna?

Strategia inwestycyjna może być wdrażana zarówno przez inwestora, jak i osoby, które w jego imieniu zarządzają daną inwestycją. Niezależnie od tego, czy jest to Twój autorski program inwestowania, czy też wielokrotnie testowany przez innych inwestorów – mechanizm jego działania jest zawsze taki sam.

W każdej strategii zakłada się pewien punkt początkowy, w którym dokonuje się inwestycji środków finansowych. Na tym etapie warto wykonać zalecaną przez ekspertów koncepcję dywersyfikacji (zróżnicowania) portfela inwestycyjnego. Wszystko po to, żeby ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Dywersyfikacja zakłada bowiem inwestowanie w różnorodne aktywa – w tym również te bezpieczniejsze – aby zmniejszyć ryzyko poniesienia strat.

W określonych momentach swojej inwestycji możesz ponadto zdecydować o zmianach w portfelu inwestycyjnym, a tym samym zmianach w całej strategii. Takie momenty mają miejsce najczęściej wtedy, gdy na rynku zmienia się sytuacja. Oczywiście mogą to być zarówno zmiany pozytywne (np. znaczny wzrost cen akcji spółki, której walory posiadasz), jak i negatywne (np. wyraźny spadek cen posiadanych walorów). Obydwie te zmiany wymuszają reakcję, tyle że innym zakresem działań.

 

Jak stworzyć własną strategię?

Na wstępnie wspomniałem, że przystępując do procesu inwestowania możesz skorzystać zarówno z dostępnych na rynku strategii, jak i opracować własną, autorską. Przygotowanie własnej strategii będzie wymagało od Ciebie sporo zaangażowania i odpowiedzi na wiele kluczowych pytań:

  • Jaki jest Twój cel inwestycyjny? Po co to robisz, dlaczego inwestujesz i co chcesz osiągnąć dzięki inwestycji? Odpowiedź na to pytanie pozwoli wyznaczyć indywidualny kierunek działania.
  • Ile i w jakim okresie chcesz zarobić? To bardzo ważne, ponieważ stanowi pewien wskaźnik skuteczności Twoje strategii (czy jej wdrożenie może być skuteczne, czy wręcz przeciwnie).
  • Jaki jest dopuszczalny przez Ciebie poziom straty? Nie masz powodu, aby zakładać, że inwestycja przyniesie gwarantowany zysk. Mogą przydarzyć się również straty, dlatego zawczasu trzeba założyć ich dopuszczalny poziom – ten wskaźnik określa się procentowo. W dalszej kolejności odpowiedz sobie na pytania: co się stanie, gdy osiągniesz ten poziom straty? Wycofasz się, czy zmodyfikujesz aktywa w swoim portfelu inwestycyjnym, by odrobić straty? Jeżeli tak, to w co konkretnie zainwestujesz?
  • Jaki jest Twój indywidualny styl inwestowania? Czy uważasz się za agresywnego inwestora, nie boisz się ryzyka i liczysz na wysokie zyski? Czy może jesteś zrównoważonym graczem rynkowym? Jest jeszcze inna możliwość – masz konserwatywny styl inwestowania. Drobnymi krokami, mierzonymi w niewielkich, ale regularnych zyskach, zmierzasz prosto do celu? Twoja skłonność do ryzyka będzie miała ogromny wpływ na poczynania i decyzje inwestycyjne.
  • Jaki jest wybrany przez Ciebie horyzont inwestowania? Oczekujesz zysków w krótkim okresie, czy raczej nastawiasz się na długofalową inwestycję? Czy chcesz się zająć inwestowaniem na dłużej, czy tylko okazjonalnie?
  • Jaki jest Twój aktualny stan wiedzy na temat inwestowania oraz funkcjonowania rynku finansowego? Pozwoli Ci to zbudować strategię opartą na rzetelnej i systematycznie aktualizowanej wiedzy.

Jak widzisz, budowa własnej strategii wymaga odpowiedzi (lub poszukiwania odpowiedzi) na wiele pytań. Jeśli nie masz czasu lub możliwości, by wdrożyć się w problematykę inwestowania, powinieneś rozważyć wykorzystanie sprawdzonych i gotowych rozwiązań lub powierzyć prowadzenie inwestycji specjalistom.

 

Strategie własne nie są dla wszystkich!

Są sytuacje, kiedy błędnie ułożona strategia może spowodować stratę. Jeśli jesteś młodym, początkującym inwestorem, który nie zna dobrze rynku, powinieneś raczej skorzystać z gotowych strategii inwestycyjnych, opracowanych przez najlepszych specjalistów branżowych. Mowa tu zwłaszcza o zarządzających funduszami inwestycyjnymi bądź też doradcach z biur maklerskich. Mają oni swoje metody na dywersyfikację portfela, na zabezpieczenie inwestycji przed ryzykiem oraz gotowe programy działania w razie zmian na rynkach finansowych. Gotowe strategie inwestycyjne oferują również specjalistyczne portale branżowe, które nie tylko sprzedają inwestorowi gotową metodologię działania, ale i pewien zasób wiedzy o tym, jak tworzyć własne zasady inwestowania. Proponują też system alarmów i powiadomień, które w imieniu inwestora monitorują i weryfikują realizowaną strategię inwestowania.

Korzystając z takich rozwiązań nauczysz się podstaw inwestowania, odpowiedniej obserwacji rynku, nabierzesz niezbędnej wrażliwości inwestycyjnej oraz nauczysz się reakcji na zmiany rynkowe. Zbadasz wpływ tych zmian na zawartość Twojego portfela inwestycyjnego. Przy okazji możesz analizować, jakie decyzje specjalisty (wynikające z przygotowanej przez niego strategii) wpływają na efektywność Twoich inwestycji.

Z kolei doświadczeni i znający się na ekonomii inwestorzy mogą z powodzeniem realizować swoje strategie autorskie. Doświadczenie zdobyte podczas dokonywanych dotychczas inwestycji sprawia, że z dużym prawdopodobieństwem są oni w stanie przewidzieć skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Rozumieją, co oznaczają zachodzące na rynku zmiany i jaki mogą mieć wpływ na posiadane aktywa.

Strategia inwestycyjna to drogowskaz, który doprowadzi Cię do założonego celu inwestycyjnego. Na początku swojej przygody z inwestowaniem powinieneś wybierać gotowe i sprawdzone strategie, najbliższe Twoim indywidualnym potrzebom, a także upodobaniom. W takim przypadku zawsze należy zwracać uwagę na autora danej strategii, czy ma odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Z czasem zaś, w miarę nabywania doświadczenia, możesz próbować sił w tworzeniu własnych strategii i budować według nich autorski skład portfela. Każdorazowo zaś swoje decyzje powinieneś podpierać rzetelną wiedzą, wnikliwymi obserwacjami, umiejętnością analitycznego myślenia oraz sprawnym wyciąganiem wniosków.

Marcin Szortyka

Kamil Polny

Autor bloga Tata w pracy

O tacie w pracy być może już słyszeliście. Kamil jest 30-letnim mężczyzną, który doskonale zagospodarował niszę w polskim internecie i zaczął opowiadać o swoich perypetiach.

facebook Instagram