<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Waloryzacja emerytur w 2019. Jaką podwyżkę dostaną emeryci?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Waloryzacja emerytur w 2019. Jaką podwyżkę dostaną emeryci?

23.01.2019

W każdym kolejnym roku emeryci i renciści otrzymują podwyżkę świadczeń. Wprawdzie przeważnie nie są to wielkie kwoty, to nawet kilkadziesiąt złotych więcej może stanowić dla emeryta istotny dodatek. Aktualnie prognozowany wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na 2019 r. wynosi 3,26%. Oznacza to, że minimalna emerytura zostanie zwiększona o ok. 26 zł.

Mało, dlatego rząd wprowadził, poza procentową waloryzacją emerytur, waloryzację kwotową. Podwyżka emerytur obejmie zarówno tych pobierających świadczenia z ZUS jak i z KRUS. Warto pamiętać, że przy waloryzacji procentowej poziom podwyżek jest uzależniony od tego jakiej wysokości świadczenie pobieramy. Im emerytura jest wyższa, tym większa będzie podwyżka.

 

Waloryzacja rent i emerytur. Rząd zaakceptował projekt

Projekt, który został przyjęty przez rząd 11 grudnia, zakłada podniesienie świadczeń kwotowo-procentowo, a minimalna emerytura wzrośnie do 1100 zł i będzie wypłacana od marca 2019 r. To są dość duże zmiany w całym systemie emerytalnym. Procentowe podwyżki obejmą emerytów w lepszej sytuacji finansowej, ci z małymi emeryturami otrzymają podwyżki kwotowe.

Rząd ma obowiązek zapewnić obywatelom podstawowe, finansowe bezpieczeństwo – przede wszystkim najuboższym emerytom i rencistom. Właśnie z tego powodu od 1 marca 2019 r. zaproponowano zmianę w obowiązującym systemie i zasadach waloryzacji, polegające na:

 • podniesieniu najniższego świadczenia do:
  • 1100 zł – obejmie to najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne,
  • 825 zł – kwota dotyczy rencistów, którzy utracili częściowo zdolność do pracy,
 • zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł. Wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji, który prognozuje się że wyniesie 103,26 proc.

Wniosek jaki płynie z nowo zaproponowanych zmian jest taki, że świadczenia emerytalno-rentowe będą podwyższone w wyniku waloryzacji o 3,26%. Jednak jeśli emerytura jest bardzo niska i ten procent nie zapewni podwyżki o co najmniej 70 zł, zastosowana zostanie podwyżka kwotowa.

 

Chcesz mieć wyższą emeryturę niż twoi rodzice? Sprawdź nasz poradnik

 

Od czego zależna jest kwota emerytury?

Kwota pobieranego świadczenia, które wypłacane jest przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych to świadczenie, które pochodzi z I filara systemu emerytalnego. System zreformowano w 1999 r., a kwota emerytury lub renty wynika ze zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz składek zgromadzonych na koncie w ZUS. Jednym z najistotniejszych kryteriów decydujących o wysokości świadczenia jest wiek, w którym przechodzimy na emeryturę.

 

Waloryzacja rent i emerytur – co składa się na wskaźnik waloryzacji?

Wiemy już, że zaproponowany wskaźnik waloryzacji wynosi 3,26%. Jakie są jego elementy składowe? Minister Elżbieta Rafalska wskazuje na takie czynniki:

 • inflacja w gospodarstwach emeryckich – konieczna będzie analiza, która ustali jakie produkty potrzebują emeryci i ile będą te artykuły kosztowały po inflacji.
 • realna podwyżka wynagrodzeń, które szacuje się że będą wyższe o 3,3%.

 

Emerytury i renty w 2019 r. Jakie będą dodatki

 • dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie - 215,84 zł,
 • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 323,76 zł,
 • dodatek dla sieroty zupełnej - 405,67 zł,
 • dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego - 215,84 zł,
 • dodatek kompensacyjny - 32,38 zł,
 • świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 10,82 zł do 215,84 zł,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 10,82 zł do 215,84 zł,
 • świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 1029,80 zł,
 • ryczałt energetyczny 168,71 zł.

 

PSL zgłasza projekt emerytura bez podatku. Czy wejdzie w życie?

Emerytura bez podatku może jeszcze bardziej zrewolucjonizować obecny system emerytalny. To projekt, który bardzo wspomógłby emerytów finansowo. Jeśli Sejm przegłosowałby ten pomysł emerytury wzrosłyby nawet o kilkaset złotych.

Nie trzeba mówić jak wielki zastrzyk pieniędzy byłby to dla emerytów i rencistów. Istotną kwestią jest to, czy wytrzyma to budżet. Póki co jest pomysł, a projekt skierowano do prac w komisji. Przyszłość pokaże czy emerytury bez podatku zostaną wprowadzone.

 

Planowane: emerytura dla matek i 500+ dla emerytów

Polska wreszcie zajęła się sprawą emerytur dla matek. Skierowany w stronę rodziców projekt przeznaczony jest dla tych, którzy zdecydowali się z zrezygnować z pracy na rzecz wychowania dzieci. Wprowadzenie pomysłu przewidziane jest od 1 stycznia 2019 r. (choć minister Rafalska zapowiadała, że pierwsze wypłaty zobaczymy dopiero od 1 marca).

Kryterium przyznawania tzw. matczynej emerytury jest dość proste. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza świadczenie uzupełniające przeznaczone zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci i z tego powodu nie były w stanie utrzymać stałego zatrudnienia.

Niestety, póki co Rząd wycofał się z pomysłu 500+ dla emerytów. Jednak wprowadzony ma być program 50 zł waloryzacji dla najbiedniejszych.

Rząd zapowiada zmiany w systemie emerytalnym i je wprowadza. W 2018 r. roku mieliśmy wysoką waloryzację, w tym roku waloryzację procentową uszczelniono waloryzacją kwotową. Jednak nadal musimy mieć na uwadze fakt, że emerytury w Polsce nie są wysokie i warto otwarcie mówić o tym, że by zapewnić sobie godną przyszłość trzeba oszczędzać, mając na uwadze zmiany demograficzne czy niekorzystnie zmieniający się stosunek osób pracujących do niepracujących.

 

Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.