NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Fundusze inwestycyjne

Dowiedz się jakie produkty znajdują się na rynku i wybierz najbardziej pasujące do Twojego stylu oszczędzania pod kątem możliwych do osiągnięcia zysków i akceptowalnego poziomu ryzyka.

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez klientów środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. Klient może wybierać spośród różnych funduszy w zależności od poziomu akceptowanego ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu.

Dlaczego warto zainwestować w fundusze inwestycyjne?

Inwestując w fundusze inwestycyjne klienci powierzają zarządzanie swoimi środkami wykwalifikowanym specjalistom. Każdy subfundusz ma swojego zarządzającego, który na bieżąco podejmuje decyzje, które papiery wartościowe mają stanowić część danego funduszu. Nie każdy może stać się zarządzającym. Taka praca wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia.

 

Kategorie funduszy

W ramach NN Investment Partners możesz wybierać spośród 5 kategorii funduszy. W każdej kategorii dostępna jest zróżnicowana grupa subfunduszy, pozwalająca zbudować dobrze zdewersyfikowany portfel.

Fundusze akcji

To fundusze inwestycyjne o największym ryzyku, ale jednocześnie to one w dłuższym terminie powinny przynieść Ci największe zyski. Inwestując w te fundusze musisz się liczyć ze znacznymi wahaniami ich notowań, które mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent rocznie.

 

Marcin Szortyka

Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi, 14 lat w branży

Fundusze obligacji

W ramach dostępnych funduszy obligacji masz możliwość wyboru inwestycji zarówno w polskie obligacje skarbowe, krajowe obligacje korporacyjne, jak i zagraniczne płynne obligacje korporacyjne oraz obligacje rządowe krajów rynków wschodzących.

 

Jarosław Karpiński, CFA

Starszy Zarządzający Funduszami, 22 lat w branży

Fundusze gotówkowe

Fundusze gotówkowe są najbezpieczniejszymi funduszami w naszej ofercie. Ich inwestycje koncentrują się na krótkoterminowych bonach skarbowych oraz obligacjach skarbowych. To doskonała alternatywa dla lokat bankowych, które w czasie dużych wahań na rynkach finansowych będą bezpieczną przystanią dla Twoich pieniędzy.

Wojciech Górny

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (licencja nr 238), Dyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi, 15 lat w branży

Fundusze mieszane

To kompromis pomiędzy zmiennymi funduszami akcji, a stabilnymi funduszami obligacji. Inwestycje rozłożone na część akcyjną i część lokacyjną umożliwiają korzystanie z dobrej koniunktury gospodarczej i ograniczają ryzyko straty w okresie bessy

 

Marcin Szortyka

Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi, 14 lat w branży

Fundusze cyklu życia

To unikalne rozwiązanie na polskim rynku, którego zadaniem jest najpierw koncentrowanie się na pomnażaniu kapitału, a w miarę zbliżania się do celu na zapewnianiu większego bezpieczeństwa inwestycji. To Twój inwestycyjny GPS, gdzie wystarczy, że wybierzesz datę do kiedy chcesz oszczędzać, sprawdź szczegóły!

Radosław Sosna

Młodszy Zarządzający Funduszami. 7 lat w branży

Konfigurator funduszy inwestycyjnych

W naszej ofercie jest ponad 30 różnych funduszy. Aby pomóc inwestorom w poznaniu tej oferty przygotowaliśmy konfigurator, który po określeniu poziomu ryzyka i horyzontu inwestycyjnego wskaże odpowiadające im grupy oferowanych przez nasze TFI funduszy.

Poziom ryzyka / zysku

Wybierz interesujący Cię poziom ryzyka funduszu inwestycyjnego. Pamiętaj, im wyższe ryzyko tym wyższy potencjalny zysk lub potencjalna strata.

Minimalny horyzont inwestycyjny

Wybierz interesujący Cię horyzont czasowy inwestycji. Pamiętaj, im krótszy horyzont czasowy tym oczekiwana stopa zwrotu z reguły jest niższa.

Najczęściej zadawane pytania

 • Czym jest jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego?

  Cena jednostki uczestnictwa danego funduszu (lub subfunduszu) określana jest przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na podstawie rynkowych cen wszystkich składników portfela funduszu. Do rozliczeń z Klientami jest zawsze używana cena jednostki z następnego dnia roboczego po dniu, w którym zlecenie odkupienia lub konwersji/zamiany złożone przez Uczestnika zostało przekazane przez Dystrybutora do realizacji przez Agenta Transferowego. W przypadku zlecenia nabycia do rozliczenia zostanie użyta cena jednostki uczestnictwa z następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty Uczestnika na rachunku bankowym funduszu (lub subfunduszu).

 • Jak wybrać właściwy fundusz z całej oferty NN Investment Partners TFI?
  To prostsze niż Ci się wydaje. Sprawdź sam w przygotowanym przez nas poradniku - nntfi.pl/jak-inwestowac/jak-wybrac-fundusz.
 • Czy regularne wpłaty do funduszy NN Investment Partners TFI są konieczne?

  Regularne wpłaty do funduszy nie są konieczne. Po rejestracji i pierwszej wpłacie w serwisie NN TFI24 kolejne wpłaty możesz realizować w dowolnym czasie i na dowolne fundusze. Możesz wpłacać duże kwoty jednorazowo lub w częściach. Zalecamy jednak regularne inwestycje, zwłaszcza w fundusze akcji, co pozwoli uniknąć dużej zmienności Twoich oszczędności.

 • Czy w fundusze NN można inwestować małe kwoty?

  Serwis NN TFI24 daje Ci możliwość inwestowania tak jak lubisz i tak jak potrzebujesz. Minimalna wielkość pierwszej wpłaty po rejestracji do dowolnego funduszu wynosi 200 złotych, ale kolejne możesz realizować już od zaledwie 50 złotych.

 • Jakie zyski można osiągnąć inwestując w fundusze NN Investment Partners TFI?

  Fundusze inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia zysków, ale w NN TFI24 masz dostęp do ponad 30 funduszy, które różnią się między sobą skalą ryzyka, a także możliwymi zyskami. W ofercie funduszy NN Investment Partners TFI znajdziesz zarówno rozwiązania bezpieczne, zrównoważone jak i agresywne. Dodatkowe informacje o funduszach NN uzyskasz w Kartach Funduszy, a także zwracając się do jednego z Naszych Dystrybutorów, który chętnie pomoże dobrać Ci fundusze NN odpowiednie do Twoich potrzeb i celów