<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Fundusze inwestycyjne - NN Investments Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Fundusze inwestycyjne

Dowiedz się jakie produkty znajdują się na rynku i wybierz najbardziej pasujące do Twojego stylu oszczędzania pod kątem możliwych do osiągnięcia zysków i akceptowalnego poziomu ryzyka.

Zainwestuj

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez klientów środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. Klient może wybierać spośród różnych funduszy w zależności od poziomu akceptowanego ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu.

Dlaczego warto zainwestować w fundusze inwestycyjne?

Inwestując w fundusze inwestycyjne klienci powierzają zarządzanie swoimi środkami wykwalifikowanym specjalistom. Każdy subfundusz ma swojego zarządzającego, który na bieżąco podejmuje decyzje, które papiery wartościowe mają stanowić część danego funduszu. Nie każdy może stać się zarządzającym. Taka praca wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia.

Kategorie funduszy

W ramach NN Investment Partners możesz wybierać spośród 5 kategorii funduszy. W każdej kategorii dostępna jest zróżnicowana grupa subfunduszy, pozwalająca zbudować dobrze zdywersyfikowany portfel.

Fundusze akcji

To fundusze inwestycyjne o największym ryzyku, ale jednocześnie to one w dłuższym terminie powinny przynieść Ci największe zyski. Inwestując w te fundusze musisz się liczyć ze znacznymi wahaniami ich notowań, które mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent rocznie.

Thumbnail

Marcin Szortyka

Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Zobacz fundusze akcji
Nazwa funduszuRyzyko
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących5Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania6Przejdź do funduszuWięcej
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania6Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Spółek Dywidendowych USA6Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Japonia6Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych6Przejdź do funduszuWięcej
NN Średnich i Małych Spółek6Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych6Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji)5Przejdź do funduszuWięcej
NN Akcji6Przejdź do funduszuWięcej
Thumbnail

Marcin Szortyka

Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Fundusze obligacji

W ramach dostępnych funduszy obligacji masz możliwość wyboru inwestycji zarówno w polskie obligacje skarbowe, krajowe obligacje korporacyjne, jak i zagraniczne płynne obligacje korporacyjne oraz obligacje rządowe krajów rynków wschodzących.

Thumbnail

Tomasz Rabęda

Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Zobacz fundusze obligacji
Nazwa funduszuRyzyko
NN (L) Obligacji Plus2Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)5Przejdź do funduszuWięcej
NN Obligacji3Przejdź do funduszuWięcej
ING Pakiet Ostrożny2-
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego4Przejdź do funduszuWięcej
Thumbnail

Tomasz Rabęda

Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Fundusze krótkoterminowe dłużne

Fundusze krótkoterminowe dłużne są najmniej ryzykownymi funduszami w naszej ofercie. Ich inwestycje koncentrują się na bonach skarbowych oraz obligacjach skarbowych.

Thumbnail

Tomasz Rabęda

Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Zobacz fundusze krótkoterminowe dłużne
Nazwa funduszuRyzyko
NN (L) Konserwatywny Plus2Przejdź do funduszuWięcej
NN Krótkoterminowych Obligacji2Przejdź do funduszuWięcej
NN Konserwatywny2Przejdź do funduszuWięcej
Thumbnail

Tomasz Rabęda

Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Fundusze mieszane

To kompromis pomiędzy zmiennymi funduszami akcji, a stabilnymi funduszami obligacji. Inwestycje rozłożone na część akcyjną i część lokacyjną umożliwiają korzystanie z dobrej koniunktury gospodarczej i ograniczają ryzyko straty w okresie bessy

Thumbnail

Marcin Szortyka

Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Zobacz fundusze mieszane
Nazwa funduszuRyzyko
ING Pakiet Umiarkowany4-
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (dawniej NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji)3Przejdź do funduszuWięcej
ING Pakiet Dynamiczny5-
NN Zrównoważony5Przejdź do funduszuWięcej
NN Stabilnego Wzrostu4Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Obligacji Korporacyjnych3Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Multi Factor5Przejdź do funduszuWięcej
Thumbnail

Marcin Szortyka

Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Fundusze cyklu życia

To unikalne rozwiązanie na polskim rynku, którego zadaniem jest najpierw koncentrowanie się na pomnażaniu kapitału, a w miarę zbliżania się do celu na zapewnianiu większego bezpieczeństwa inwestycji. To Twój inwestycyjny GPS, gdzie wystarczy, że wybierzesz datę do kiedy chcesz oszczędzać, sprawdź szczegóły!

Thumbnail

Jan Kruk

Zarządzający i Analityk Akcji

Zobacz fundusze cyklu zycia
Nazwa funduszuRyzyko
NN Perspektywa 20404Przejdź do funduszuWięcej
NN Perspektywa 20554Przejdź do funduszuWięcej
NN Perspektywa 20203Przejdź do funduszuWięcej
NN Perspektywa 20504Przejdź do funduszuWięcej
NN Perspektywa 20454Przejdź do funduszuWięcej
NN Perspektywa 20253Przejdź do funduszuWięcej
NN Perspektywa 20304Przejdź do funduszuWięcej
NN Perspektywa 20354Przejdź do funduszuWięcej
Thumbnail

Jan Kruk

Zarządzający i Analityk Akcji

Najczęściej zadawane pytania

 • Czym jest jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego?

  Cena jednostki uczestnictwa danego funduszu (lub subfunduszu) określana jest przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na podstawie rynkowych cen wszystkich składników portfela funduszu. Do rozliczeń z Klientami jest zawsze używana cena jednostki z następnego dnia roboczego po dniu, w którym zlecenie odkupienia lub konwersji/zamiany złożone przez Uczestnika zostało przekazane przez Dystrybutora do realizacji przez Agenta Transferowego. W przypadku zlecenia nabycia do rozliczenia zostanie użyta cena jednostki uczestnictwa z następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty Uczestnika na rachunku bankowym funduszu (lub subfunduszu).

 • Jak wybrać właściwy fundusz z całej oferty NN Investment Partners TFI?
  To prostsze niż Ci się wydaje. Sprawdź sam w przygotowanym przez nas poradniku - nntfi.pl/jak-inwestowac/jak-wybrac-fundusz.
 • Czy regularne wpłaty do funduszy NN Investment Partners TFI są konieczne?

  Regularne wpłaty do funduszy nie są konieczne. Po rejestracji i pierwszej wpłacie w serwisie NN TFI24 kolejne wpłaty możesz realizować w dowolnym czasie i na dowolne fundusze. Możesz wpłacać duże kwoty jednorazowo lub w częściach. Zalecamy jednak regularne inwestycje, zwłaszcza w fundusze akcji, co pozwoli uniknąć dużej zmienności Twoich oszczędności.

 • Czy w fundusze NN można inwestować małe kwoty?

  Serwis NN TFI24 daje Ci możliwość inwestowania tak jak lubisz i tak jak potrzebujesz. Minimalna wielkość pierwszej wpłaty po rejestracji do dowolnego funduszu wynosi 200 złotych, ale kolejne możesz realizować już od zaledwie 50 złotych.

 • Jakie zyski można osiągnąć inwestując w fundusze NN Investment Partners TFI?

  Fundusze inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia zysków, ale w NN TFI24 masz dostęp do ponad 30 funduszy, które różnią się między sobą skalą ryzyka, a także możliwymi zyskami. W ofercie funduszy NN Investment Partners TFI znajdziesz zarówno rozwiązania bezpieczne, zrównoważone jak i agresywne. Dodatkowe informacje o funduszach NN uzyskasz w Kartach Funduszy, a także zwracając się do jednego z Naszych Dystrybutorów, który chętnie pomoże dobrać Ci fundusze NN odpowiednie do Twoich potrzeb i celów