<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Investment Partners TFI oferuje szeroki zakres usług także dla klientów instytucjonalnych. Zostań naszym partnerem i skorzystaj z indywidualnie dopasowanej strategii inwestycyjnej.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Zarządzanie Portfelem

Oferta zarządzania portfelem polega na inwestowaniu w instrumenty finansowe na podstawie indywidualnie ustalonej z Klientem strategii. Usługa jest oferowana WYŁĄCZNIE Klientom Instytucjonalnym. Minimalny poziom aktywów wymagany do stworzenia strategii to 10 mln zł.

Wybór konkretnej strategii opiera się o przeprowadzoną z Klientem ankietę, dzięki której analizujemy szczegółowo jego potrzeby, cele inwestycyjne, oczekiwania co do stóp zwrotu, planowany okres inwestycji, wymagany poziom płynności oraz skłonność do ryzyka.

Przykładowe strategie

Portfel Akcyjny

Celem inwestycyjnym portfela Akcyjnego Agresywnego jest wzrost jego wartości poprzez inwestowanie w starannie wyselekcjonowane akcje spółek. Często do portfela trafiają akcje małych i średnich spółek o dużym spodziewanym potencjale wzrostu.

Portfele Zrównoważone

Celem inwestycyjnym Portfeli Zrównoważonych jest wzrost ich wartości poprzez inwestowanie w starannie wyselekcjonowane akcje spółek oraz instrumenty dłużne (głównie obligacje i bony skarbowe). Udział akcji i instrumentów dłużnych dopasowany jest do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Dwie najbardziej popularne strategie zrównoważone to:

  • Portfel Zrównoważony 50/50 - średnio 50% środków lokowane jest w akcje, a 50% w instrumenty dłużne. Poziom ryzyka inwestycyjnego: stosunkowo wysokie.

  • Portfel Zrównoważony 25/75 - średnio 25% środków lokowane jest w akcje, a 75% w instrumenty dłużne. Poziom ryzyka inwestycyjnego: średnie.

Portfel Dłużny

Celem inwestycyjnym Portfela Dłużnego jest wzrost jego wartości poprzez lokowanie do 100% środków w instrumenty dłużne.

Poziom ryzyka inwestycyjnego: niskie.

 

W celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji na temat  usługi Zarządzanie Portfelem zapraszamy do kontaktu.

Kontakt: biuro@nntfi.pl