NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Odpowiedzialne inwestycje

Trzy składniki, które zmieniają świat na lepsze:
Odpowiedzialność, Równowaga, Wpływ

Odpowiedzialność

Sprawdzamy czy spółki, których akcje lub obligacje chcemy kupić nie szkodzą środowisku, nie wyzyskują pracowników, nie oddziałują negatywnie na społeczeństwo. Pierwsze elementy odpowiedzialnego inwestowania zostały przez nas wdrożone już w 2000 r.

Do zarządzanych przez nas portfeli nie mają szansy trafić m.in.:
Spółki tytoniowe Producenci futer Producenci broni Rozrywka dla dorosłych
Wszystkie fundusze w ofercie NN Investment Partners TFI spełniają tak opisane kryteria odpowiedzialnego inwestowania

Równowaga

Zrównoważony rozwój to taki, który nie oddziałuje negatywnie na przyszłe pokolenia. Do portfeli spółek zrównoważonego rozwoju, wybieramy tylko przedsiębiorstwa o najwyższych ocenach naszych ratingów ESG.

Pracujemy nad uruchomieniem funduszu spółek Europy Środkowej i Wschodniej, które rozwijają się w sposób zrównoważony.
To będzie portfel zarządzany z Warszawy i ruszy na początku 2019 r.

Wpływ

Żeby być najlepszym, nie wystarczy być przyzwoitym. Trzeba kształtować rzeczywistość. Fundusze wpływu to takie, z których jesteśmy szczególnie dumni. Inwestują w spółki realizujące cele zrównoważonego rozwoju wyznaczone przez ONZ

Wpływ na ludzi

 • Eliminacja ubóstwa
 • Zdrowe życie, promowanie dobrobytu
 • Lepsze odżywianie, zrównoważone rolnictwo

Wpływ na ziemię

 • Dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
 • Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi

Wpływ na dobrobyt

 • Zapewnienie edukacji, promowanie uczenia się przez całe życie
 • Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami
 • Równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości
Już 20 listopada w naszej ofercie pojawi się NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania oparty na funduszu NN (L) Global Equity Impact Opportunities. Wejdzie w skład parasola NN SFIO.
Szacujemy, że działalność spółki, w którą zainwestowaliśmy, umożliwia ograniczenie emisji CO2 o 76 mln ton.
Adrie Heinsbroek
Szef zespołu odpowiedzialnych inwestycji
NN Investments Partners

Co oznacza ESG

ESG to skrót od angielskich słów Environmental, Social i Governance (Środowisko, Społeczeństwo, Ład Korporacyjny), określających trzy bardzo wrażliwe obszary działalności przedsiębiorstw

 • E to takie kwestie, jak stopień zanieczyszczania wody i powietrza, efektywność energetyczna firmy, zarządzanie odpadami.
 • S to satysfakcja klientów, ale również wpływ firmy na lokalną społeczność, partnerów biznesowych i dostawców, różnorodność wśród pracowników (płeć, wiek, pochodzenie), nie tylko bezpieczne, ale i przyjazne warunki pracy.
 • G to z kolei tak drażliwe zagadnienia, jak korupcja, datki na politykę, niezależność zarządu i rady nadzorczej, poziom wynagrodzenia kierownictwa oraz jakość audytu.

Fundusze Społecznie Odpowiedzialne