<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Chcesz inwestować w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie? Wybierz NN Akcji i ciesz się portfelem starannie wyselekcjonowanych spółek.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Akcji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
304,24 PLN
Wartość jednostki 12.12.2018
297,66 PLN
Wartość jednostki 12.12.2019
-2,16 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

09.08.2019
Drugi kwartał przyniósł kontynuację wzrostów z pierwszego kwartału, jednak ze znacznie większą zmiennością. Obaw o światowe spowolnienie gospodarcze i eskalację wojen handlowych doprowadziły do nerwowości na rynkach na przełomie maja – czerwca. Obawom wkrótce ustąpiła nadzieja, że w obliczu nadchodzącego spowolnienia banki centralne będą agresywnie luzować politykę monetarną, co dało paliwo do dalszych wzrostów indeksów. W skali kwartału indeks S&P zyskał blisko 4%, a DAX blisko 8%. Szeroki indeks rynków wschodzących był płaski. Rynek polski zachowywał się podobnie do rynków wschodzących. Surowce przemysłowe (ropa, miedź) były pod presją, natomiast mocno zyskiwała ruda żelaza (ponad 20%) na ograniczeniach podażowych.
Rynek polski był mocno zróżnicowany w skali kwartału. Najmocniejszy był sektor telekomunikacyjny, który zyskał 26% na informacjach o pierwszych podwyżkach cen w branży. Mocny był także sektor bankowy i informatyczny. Na drugim biegunie znajdowały się sektory odzieżowy, chemiczny i górniczy (dwa ostatnie sektory są mocno powiązane z cyklem gospodarczym).
W drugim kwartale fundusz zachowywał się lepiej od benchmarku. Wynikowi pomagało niedoważenie w spółkach energetycznych i paliwowych, natomiast negatywnie wpływało niedoważenie w spółkach konsumenckich. Rynek polski pozostaje poza kręgiem zainteresowania inwestorów zagranicznych. Niska dynamika wzrostu zysków w 2019 oraz ciągła niepewność co do sytuacji w polskim systemie bankowym (ciążąca kwestia kredytów frankowych) są głównymi tego powodami.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres GeograficznyPolska
Benchmark100% WIG
Początek działalności funduszu11.03.1998
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3,50%
ZarządzającyMarcin Szortyka

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące3.50 % (35.00zł)
Koszty transakcyjne0.23 % (2.33zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla kogo?

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
 • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

Cel i polityka

 • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
 • Zarządzając funduszem wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
 • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek o charakterystyce zbliżonej do indeksu szerokiego rynku WIG.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO