<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Chcesz inwestować w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie? Wybierz NN Akcji i ciesz się portfelem starannie wyselekcjonowanych spółek.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Akcji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
311,36 PLN
Wartość jednostki 21.01.2019
310,53 PLN
Wartość jednostki 21.01.2020
-0,27 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

08.10.2019
Globalne rynki akcji w trzecim kwartale zachowały się płasko. Obawy inwestorów o spowolnienie gospodarcze były kompensowane oczekiwaniem na luźniejszą politykę pieniężną ze strony banków centralnych. W takim środowisku zniżkowały ropa naftowa i metale przemysłowe, a zyskiwały metale szlachetne i dolar amerykański. Scenariusz mocniejszego dolara i postępującego spowolnienia spowodował presję na rynkach wschodzących, których indeks wyrażony w dolarze zniżkował o 5% w kwartale.
Rynek polski zniżkował w o 4,8% w trzecim kwartale. Najmocniej traciły sektory cykliczne: sektor surowcowy (spadki miedzi i węgla koksowego na rynkach światowych) i sektor chemiczny. Największy sektor na GPW - sektor bankowy spadł o blisko 10% w obawie o wyrok TSUE ws. kredytów frankowych oraz po ogłoszeniu negatywnego dla banków wyroku w sprawie wcześniejszej spłaty kredytów konsumpcyjnych (konsument, który spłaca swój kredyt przed czasem, ma prawo do proporcjonalnej redukcji kosztów jego obsługi). Z ciężkich sektorów najlepiej zachowywał się sektor paliwowy, któremu sprzyjają wyższe marże rafineryjne oraz słabsza złotówka.
W trzecim kwartale fundusz zachowywał się lepiej od benchmarku. Wynikowi pomagało niedoważenie w krajowych spółkach energetycznych i surowcowych, oraz przeważenie w spółkach finansowych spoza Polski, natomiast negatywnie kontrybuowało przeważenie w sektorze telekomunikacyjnym. Rynek polski pozostaje poza kręgiem zainteresowania inwestorów zagranicznych. Niska dynamika wzrostu zysków w 2019 oraz ciągła niepewność co do sytuacji w polskim systemie bankowym (ciążąca kwestia kredytów frankowych) są głównymi tego powodami.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres GeograficznyPolska
Benchmark100% WIG
Początek działalności funduszu11.03.1998
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3,00%
ZarządzającyMarcin Szortyka

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące3.00 % (30.00zł)
Koszty transakcyjne0.23 % (2.33zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla kogo?

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
 • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

Cel i polityka

 • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
 • Zarządzając funduszem wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
 • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek o charakterystyce zbliżonej do indeksu szerokiego rynku WIG.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO