<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Chcesz inwestować w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie? Wybierz NN Akcji i ciesz się portfelem starannie wyselekcjonowanych spółek.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Akcji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
309,43 PLN
Wartość jednostki 21.02.2020
326,40 PLN
Wartość jednostki 23.02.2021
+5,48 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:wysoki 6/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

10.02.2020
W czwartym kwartale inwestorom na światowych rynkach akcji, zarówno rozwiniętych, jak i wschodzących, towarzyszyły doskonałe nastroje. USA i Chiny nawiązały wstępne porozumienie handlowe, a Donald Trump zrezygnował z wprowadzenia dodatkowych ceł na import z Państwa Środka. Jednocześnie banki centralne z Rezerwą Federalną na czele prowadziły łagodną politykę pieniężną wspierającą wyjście gospodarki ze spowolnienia. Wprawdzie Fed nie obniża już stóp procentowych, ale w dalszym ciągu zasila rynek gotówką m.in. skupując amerykańskie papiery dłużne. Powszechny optymizm zapanował również na rynku surowców przemysłowych – drożały m.in. ropa naftowa i miedź.
W Polsce – podobnie jak w całym 2019 r. – średnie i małe spółki poradziły sobie wyraźnie lepiej niż duże. Zakładamy, że ten trend ma szansę utrzymać się również w pierwszych miesiącach 2020 r. Do globalnych funduszy inwestujących na rynkach wschodzących zaczęły płynąć pieniądze. Nawet niewielki odsetek tego kapitału może tchnąć trochę życia w polskie spółki, szczególnie te średnie – duże państwowe przedsiębiorstwa są uwikłane w nierentowne projekty inwestycyjne, a małe są zbyt niepłynne dla globalnych funduszy.
W czwartym kwartale nasz flagowy fundusz akcji polskich NN Akcji osiągnął 1,2 proc. zysku (jednostka uczestnictwa kategorii A), a w całym 2019 r. 1 proc. NN Akcji okazał się lepszy niż szeroki rynek polskich akcji (indeks WIG) przede wszystkim dzięki trzem decyzjom inwestycyjnym. Po pierwsze unikaliśmy spółek finansowych i energetycznych, po drugie postawiliśmy na spółki telekomunikacyjne, po trzecie zamieniliśmy w portfelu polskie spółki wydobywcze na zagraniczne. W mniejszym zakresie pomógł również trafny wybór spółek konsumenckich.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres GeograficznyPolska
Benchmark100% WIG
Początek działalności funduszu11.03.1998
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyMarcin Szortyka

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.70 % (27.00zł)
Koszty transakcyjne0.21 % (2.10zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla kogo?

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
 • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

Cel i polityka

 • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
 • Zarządzając funduszem wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
 • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek o charakterystyce zbliżonej do indeksu szerokiego rynku WIG.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO