NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Akcji Środkowoeuropejskich

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
186,73 PLN
Wartość jednostki 16.08.2017
135,14 PLN
Wartość jednostki 16.08.2018
-27,63 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:wysoki 6/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Zachowanie rynków Europy Środkowowschodniej było w dalszym ciągu zróżnicowane w drugim kwartale. Negatywnym wyróżnikiem był rynek turecki, który zniżkował o 16%. Wypowiedzi prezydenta Erdogana obudziły obawy inwestorów o niezależność banku centralnego i stabilność makroekonomiczną państwa. Pozostałe rynki zachowywały się w sposób zbliżony - Rumunia zniżkowała o 6,8%, Węgry o 3,0%, Czechy o 5,3%. Polska zniżkowała o 4,2%. Ostatecznie, w drugim kwartale jednostka funduszu straciła 10,0% (wynik o 40 punktów bazowych lepszy od benchmarku brutto). Największy wpływ na wynik miał spadek rynku tureckiego i osłabienie liry do złotówki.
Pod względem geograficznym w portfelu przeważamy Austrię i Polskę, a największym niedoważeniem pozostaje Turcja. Sektorowo, największym niedoważeniem są spółki surowcowe i przemysłowe, a największym przeważeniem spółki energetyczne
Krajem o największym ryzyku makroekonomicznym pozostaje Turcja, gdzie jesteśmy niedoważeni. . Niskie i spadające obroty sugerują zmniejszone zainteresowanie rynkiem polskim. O ile wyceny dla szerokiego rynku rzędu P/E 11x na rok 2019 wygląda bardzo atrakcyjnie, o tyle brak jest katalizatora do ruchu wzrostowego. Takim katalizatorem mógłby być powrót sentymentu na rykach wschodzących i napływ środków zagranicznych, bądź odbicie w zyskach spółek, którego spodziewamy się w okolicach czwartego kwartału br.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyEuropa Środkowa i Wschodnia
Benchmark40% CECE Composite Index Total Return (CECENTRE) + 45% BIST Dividend + 15% ATX Net Total Return (ATXNTR)
Początek działalności funduszu07.07.2008
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3,50%
ZarządzającyMarcin Szortyka

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące3.51 % (35.10zł)
Koszty transakcyjne0.32 % (3.18zł)
Koszty dodatkoweBrak
Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące3.51 % (35.10zł)
Koszty transakcyjne0.32 % (3.18zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych oraz innych walutach regionu CEE, ryzyko walutowe jest wysokie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w akcje spółek dających ekspozycję  na Europę Środkową (przez co rozumie się przede wszystkim kraje takie jak: Polska, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Ukraina, Rosja, Grecja, Turcja, Litwa, Łotwa, Estonia).
  • Zarządzając funduszem wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • Zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wzrostowych z regionu CEE.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO