NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Ameryki Łacińskiej

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
64,82 PLN
Wartość jednostki 24.04.2017
69,83 PLN
Wartość jednostki 24.04.2018
+7,73 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:wysoki 6/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Podczas drugiego kwartału rynki wschodzące dotrzymywały kroku rynkom rozwiniętym. Dobre wyniki napędzane były spadającymi oczekiwaniami co do podwyżek stóp procentowych w USA, rosnącymi cenami surowców oraz korzystnymi warunkami politycznymi. Akcje brazylijskie skorzystały po zmianie władzy na bardziej przyjazny rynkowi rząd, który zapowiedział kilka korzystnych reform . Dobre dla rynku zmiany polityczne nastąpiły też w Peru. Z kolei w Meksyku nadal utrzymują się solidne dane ekonomiczne, które są jednak zagrożone osłabieniem waluty.
Podczas drugiego kwartału fundusz NN (L) Ameryki Łacińskiej uzyskał wynik równy +5,53%. Największy w tym udział miał wzrost rynku brazylijskiego oraz selekcja spółek w Chile, Meksyku i Brazylii. Nieco gorzej radziła sobie Kolumbia, nawet pomimo długo oczekiwanego porozumienia pokojowego z RAFC (kolumbijską organizacją partyzancką biorącą udział w wojnie domowej w tym kraju).
Perspektywy zysków spółek w regionie są niewielkie, a gospodarki wielu krajów borykają się z problemami po latach zaniedbań w kwestii reform pro-gospodarczych. Widoczna jest jednak zmiana polityczna - po wielu latach lewicowych rządów, obywatele decydują się głosować inaczej co prowadzi do zmiany władzy na bardziej przyjaznych rynkowi przywódców, co może pozytywnie wpływać na sentyment inwestorów (tegoroczny przykład Brazylii), zwłaszcza jeśli za deklaracjami pójdą odpowiednie czyny.
Rozwiń
Thumbnail
Eric ConradsSenior Investment Manager

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Wschodzące
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyEric Conrads

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweBrak
Opłaty bieżące2.98 % (29.80zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.07zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na bardzo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Latin America. Equity
  • NN (L) Latin America Equity inwestuje w akcje spółek mających siedzibę lub notowanych w krajach Ameryki Łacińskiej, jak również te, które posiadają dużą ekspozycję na ten region w związku z prowadzoną działalnością.
  • Portfel inwestycyjny jest budowany przede wszystkim na podstawie analizy poszczególnych spółek, krajów oraz sektorów.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek działających w różnych krajach i sektorach.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO