NN (L) Ameryki Łacińskiej

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
56,85 PLN
Wartość jednostki 20.04.2016
64,08 PLN
Wartość jednostki 20.04.2017
+12,72 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:wysoki 6/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na bardzo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Ivo Luiten

  Ivo Luiten, CFA

  Lead Portfolio Manager

   

  Rynki wschodzące pomimo trudności związanych z wygraną Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich przetrwały ostatni kwartał 2016 roku, Niemniej jednak cały rok okazał się dla regionu wyjątkowo zyskowny. Pogorszenie z ostatnich miesięcy pojawiło się po tym jak jasne okazało się zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Rynki finansowe zaczęły uwzględniać w swoich wycenach ekspansję budżetową i pro wzrostową politykę nowego prezydenta USA.

  Fundusz w czwartym kwartale 2016 podobnie jak benchmark stracił 1,47% obniżając nieco roczny wynik do poziomu 24,07%. Najlepiej radziły sobie Chile i Peru, najgorzej, ze względu na „efekty Trumpa” Meksyk.

  Po roku z tak dobrym wynikiem nasuwa się pytanie, czy utrzyma się on w roku 2017. Z jednej strony, widoczne są pozytywne sygnały napływające z regionu. Głównym czynnikiem napędzającym rynki finansowe i walutowe były zmiany na arenie politycznej. Inwestorzy skupiali się głównie na Brazylii, ale dostrzegliśmy również pozytywne zmiany w Peru i Argentynie. Nadal wierzymy, że polityczne trendy zapoczątkowane w poprzednim roku utrzymają się, prowadząc do dalszych dobrych wyników. Z drugiej strony, kraje Ameryki Łacińskiej, takie jak Brazylia wymagają bardziej drastycznych reform, których wdrożenie jest kluczowe dla stabilizacji tych gospodarek.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO