NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
170,16 PLN
Wartość jednostki 11.12.2017
152,30 PLN
Wartość jednostki 11.12.2018
-10,50 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:3
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Trzeci kwartał europejskie akcje mogą zaliczyć do udanych. Indeks MSCI Europe Net Index urósł o 1,3 proc., dzięki czemu jego stopa zwrotu od początku roku wynosi 0,8 proc. Zresztą nie tylko na Starym Kontynencie ceny akcji poszły w górę – zwyżki dominowały na wielu rynkach, z wyjątkiem krajów rozwijających się i niektórych rozwiniętych gospodarek azjatyckich.
Presja na notowania aktywów z rynków wschodzących wynika przede wszystkim z polityki handlowej prowadzonej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obawy o jej wpływ na wzrost gospodarczy Chin ograniczają apetyt inwestorów na ryzyko. Te obawy na razie nie rozlewają się na drugą stronę „konfliktu handlowego”, czyli USA. Galopująca gospodarka amerykańska wywindowała indeksy na Wall Street do nowych, historycznych szczytów. Na tle Ameryki, Europa wypadła blado głównie ze względu na politykę fiskalną rządu Włoch, który w budżecie na przyszły rok założył deficyt na poziomie 2,4 proc. PKB. Co oczywiste, najgorzej zareagowały na to włoskie aktywa, zarówno akcje jak i obligacje.
Ryzyko radykalnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tzw. „no-deal Brexit”, negatywnie wpłynęło na akcje notowane w Wielkiej Brytanii. W III kw. NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych zyskał 2,76 proc., a jego fundusz źródłowy NN (L) European High Dividend okazał się lepszy niż benchmark – indeks MSCI Europe Net Index – o 1,22 pkt proc. Dobry wynik zawdzięczamy trafnemu wyborowi spółek z sektorów ochrony zdrowia i dóbr konsumpcyjnych podstawowej potrzeby.
Polityka pozostaje zagrożeniem dla akcji ze strefy euro. Rozwój wydarzeń we Włoszech oraz Brexit to na pewno tematy, którym trzeba się bacznie przyglądać. Jednocześnie warunki makroekonomiczne pozostają wspierające dla akcji. Przedsiębiorstwa notowane na giełdach wypracowują solidne wyniki finansowe, a wyceny ich akcji można uznać za atrakcyjne.
Rozwiń
Thumbnail
Manu VandenbulckSenior Portfolio Manager Equity Value

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Rozwinięte
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyManu Vandenbulck, Bruno Springael, Nicolas Simar

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.93 % (29.30zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.01zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) European High Dividend.
  • NN (L) European High Dividend inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w Europie (z wykluczeniem Europy Wschodniej), które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend.
  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend wynikających z dobrej kondycji spółek.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wysokodywidendowych działających w różnych krajach i sektorach.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO