NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
163,02 PLN
Wartość jednostki 11.08.2017
170,44 PLN
Wartość jednostki 13.08.2018
+4,55 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:3
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Po bardzo dobrym 2017 r. dla akcji, I kwartał nowego roku podziałał na inwestorów jak zimny prysznic. MSCI Europe Net Index liczony w euro stracił ponad 4 proc. Wzrost zmienności wywołały - po pierwsze, słabsze od oczekiwań dane gospodarcze płynące ze strefy euro, a po drugie, obawy o wojnę handlową między USA a resztą świata. To wszystko tłumiło apetyt na ryzyko. Jeżeli chodzi o ten pierwszy czynnik, to rzeczywiście dane gospodarcze nie spełniły oczekiwań ekspertów - analityków i ekonomistów. Nie ulega jednak wątpliwości, że oczekiwania te były naprawdę wyśrubowane, a wzrost gospodarczy na Starym Kontynencie pozostaje solidny, wspierany wydatkami konsumentów, przedsiębiorstw i rządów.
Co do drugiego czynnika - gdyby protekcjonistyczna retoryka polityków miała doprowadzić do prawdziwej wojny handlowej, to akcje rzeczywiście odczułyby ją negatywnie. Ograniczenia w globalnym handlu mogłyby spowolnić wzrost gospodarczy, pogorszyć rentowność spółek i doprowadzić do wzrostu inflacji. Mimo, że korekta na giełdach w I kwartale miała szeroki zasięg, rynki wschodzące odczuły ją zdecydowanie lżej. Gospodarki tych krajów rozwijają się, maleje dystans dzielący je od rynków dojrzałych, inflacja pozostaje stosunkowo niska. Za to Europa zachodnia wypadła blado nawet na tle innych rozwiniętych obszarów świata. Kulą u nogi okazała się Wielka Brytania - jeden z najsłabszych rynków akcji na całym świecie na początku roku. Notowaniom spółek na Wyspach wyraźnie ciążyła niepewność związana z brexitem.
W rezultacie, w pierwszych trzech miesiącach roku, NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych stracił 4,20 proc. Mimo większych wahań na rynkach akcji w porównaniu z ubiegłym rokiem, perspektywy wzrostu gospodarczego i poprawy zysków spółek pozostają dobre. Jesteśmy przekonani, że akcje europejskie są atrakcyjnie wycenione w porównaniu z amerykańskimi. Jeżeli chodzi o poszczególne sektory, to przedsiębiorstwa cykliczne, których działalność jest wyraźnie powiązana z cyklem koniunktury gospodarczej, nie są już tak tanie, jak jeszcze do niedawna były. Dlatego w tym obszarze trzeba pozostać selektywnym. W tym kontekście z uwagą przyglądamy się przedstawicielom branży finansowej. Banki są teraz dobrze dokapitalizowane, udzielają więcej kredytów i poprawiają rentowność biznesu mimo, że ich akcje nie są już niedowartościowane. Na przeciwległym biegunie - spółek, które zaczynają wyglądać atrakcyjnie z punktu widzenia wycen - są firmy produkujące dobra konsumpcyjne podstawowej potrzeby.
Rozwiń
Thumbnail
Manu VandenbulckSenior Portfolio Manager Equity Value

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Rozwinięte
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyManu Vandenbulck, Bruno Springael, Nicolas Simar

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.93 % (29.30zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.01zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) European High Dividend.
  • NN (L) European High Dividend inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w Europie (z wykluczeniem Europy Wschodniej), które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend.
  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend wynikających z dobrej kondycji spółek.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wysokodywidendowych działających w różnych krajach i sektorach.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO