<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Spółki z Europy Zachodniej w zasięgu Twoich inwestycji? Wybierz NN Investment Partners TFI i zostań naszym partnerem w inwestycjach.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
154,92 PLN
Wartość jednostki 23.01.2019
181,98 PLN
Wartość jednostki 23.01.2020
+17,47 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:3
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

23.12.2019
Trzeci kwartał był kolejnym udanym okresem dla akcji europejskich i w konsekwencji również dla funduszu NN (L) Europejskiego Spółek Dywidendowych, który osiągnął 2,49 proc. stopy zwrotu. Jego zysk od początku roku do końca września to prawie 18 proc. Do osiągnięcia wyniku najbardziej przyczyniła się trafna selekcja spółek z sektorów cyklicznych – szeroko rozumianego przemysłu i surowców. Znakomity wynik inwestycyjny został osiągnięty wbrew zwalniającej światowej gospodarce. Wzrost zatrudnienia zaczął hamować, podobnie jak tempo wzrostu wydatków konsumpcyjnych. Nastroje konsumentów też są coraz słabsze
Trzymiesięczne stopy zwrotu nie do końca oddają huśtawkę bujającą rynkami. Inwestorzy zaczęli lipiec z pozytywnym nastawieniem, wiara w banki centralne i ich zdolność do powstrzymania spowolnienia gospodarczego dzięki polityce monetarnej była silna. Ta percepcja zmieniła się w sierpniu, gdy Donald Trump, prezydent USA, doprowadził do kolejnej eskalacji konfliktu handlowego. Do tego doszły rosnące obawy o brexit bez porozumienia. Niepewność polityczną podkręcały również protesty w Honk Kongu. We wrześniu inwestorzy znów zaczęli liczyć na zawarcie porozumienia handlowego między dwiema największymi gospodarkami świata, a Europejski Bank Centralny obniżył stopę depozytową do minus 0,5 proc. i zdecydował się przeznaczyć 20 mld euro miesięcznie na pobudzanie gospodarki eurolandu.
Ostatecznie światowe akcje zamknęły kwartał ponad 4-proc. wzrostem, choć w obrębie poszczególnych sektorów mogliśmy zaobserwować spore rozbieżności. Najlepiej wypadły spółki finansowe, napędzane wzrostem rentowności obligacji skarbowych we wrześniu (w lipcu i sierpniu oprocentowanie papierów dłużnych spadało, czyli ceny rosły). Spółki energetyczne skorzystały na gwałtownym wzroście cen ropy po atakach na saudyjskie zakłady wydobywcze. Słabiej, ale i tak na plus, wypadły sektory powiązane z konsumentem, którego morale zaczynają słabnąć – opieka medyczna, usługi komunikacyjne i artykuły podstawowej potrzeby.
Wpływ wojny celnej między Ameryką a Chinami na przedsiębiorstwa już widać – zyski spółek giełdowych są pod presją. W 2019 r. prawdopodobnie wzrosną o 2-3 proc. Szacowany na 2020 r. wzrost o 10 proc. wydaje się zdecydowanie na wyrost, biorąc pod uwagę hamującą gospodarkę. Widzimy tu raczej pole do zaskoczenia in minus niż in plus. Pierwsze oznaki spadku marż korporacji związane ze spowolnieniem gospodarczym już widać. W strefie euro już spadają, a w USA znajdują się na szczycie. Dlatego wzrost zysków spółek na poziomie 2-4 proc. wydaje nam się znacznie bardziej prawdopodobny. W miarę eskalacji wojny handlowej rośnie ryzyko, że konflikt osłabi nastroje przedsiębiorców i doprowadzi do spadku nakładów inwestycyjnych. Gospodarka utknęła pomiędzy niepewnościami politycznymi wpływającymi na zaufanie przedsiębiorstw, a łagodną polityką pieniężną. To, czy spowolnienie przekształci się w recesję będzie zależeć od siły konsumenta, którego wciąż wspiera solidny rynek pracy. Dalsze poluzowanie polityki pieniężnej jest prawdopodobne i mogłoby pomóc w zapobieganiu recesji. Złagodzenie polityki fiskalnej dałoby jeszcze lepsze efekty, ale na razie wydaje się mniej prawdopodobne. Dużym znakiem zapytania pozostaje brexit.
Rozwiń
Thumbnail
Nicolas SimarHead of Equity Value

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Rozwinięte
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyManu Vandenbulck, Bruno Springael, Nicolas Simar

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.91 % (29.10zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.01zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) European High Dividend.
  • NN (L) European High Dividend inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w Europie (z wykluczeniem Europy Wschodniej), które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend.
  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend wynikających z dobrej kondycji spółek.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wysokodywidendowych działających w różnych krajach i sektorach.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO