NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN FIO Akcji 2

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
382,91 PLN
Wartość jednostki 12.07.2018
401,75 PLN
Wartość jednostki 12.07.2019
+4,92 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki
Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Pierwszy kwartał przyniósł mocną poprawę sentymentu na rynkach światowych. Najmocniejsze zwyżki należały do parkietów zachodnich, które zaliczyły dwucyfrowe wzrosty. Mocne były także surowce przemysłowe - ropa naftowa zwyżkowała o ponad 30%, miedź o 12% a ruda żelaza o 24%. Poprawa nastrojów miała miejsce przy wciąż pogarszających się danych makroekonomicznych (np. wskaźniki PMI w strefie euro poniżej poziomu 50), co sugeruje, że inwestorzy zaczęli bardziej dyskontować przyszłe działania stymulacyjnych ze strony banków centralnych bądź Chin, niż koncentrować się na bieżących danych. Rynek polski zachowywał się istotnie gorzej od rynków zagranicznych, głównie za sprawą słabości „ciężkich” sektorów z WIG20.
W pierwszym kwartale najlepiej zachowywały się spółki z branży gier komputerowych, chemiczne, deweloperskie i budowlane. Najsłabsze był sektor paliwowy, oddający część wzrostów z zeszłego roku oraz spółki energetyczne, które zachowywały się słabo z powodu niepewności regulacyjnych dotyczących zamrożenia cen prądu. Gorzej od rynku zachowywał się także największy sektor na GPW - sektor bankowy. Brak oczekiwań na podwyżki stóp w najbliższym czasie oraz niepewność co do ustawy frankowej ciążyły sektorowi.
Patrząc na prognozowane w najbliższych kwartałach dynamiki zysków, nie widzimy istotnie odbiegających od siebie trendów między Polską a rynkami rozwiniętymi (w miarę płaskie zyski r/r w najbliższych dwóch - trzech kwartałach). Z tego powodu nie wykluczalibyśmy „nadgonienia” przez rynek polski zagranicznych odpowiedników w dalszej części roku.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje minimum 70% zgromadzonych aktywów w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Pozostałą część aktywów stanowią dłużne instrumenty finansowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Zarządzając funduszem wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek o charakterystyce zbliżonej do indeksu szerokiego rynku WIG.

Pozostale fundusze Akcji

Tutaj wpisz zawartość