NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN FIO Akcji 2

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
393,27 PLN
Wartość jednostki 23.05.2018
376,01 PLN
Wartość jednostki 23.05.2019
-4,39 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki
Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W drugim kwartale WIG zniżkował o 4,2 proc., co daje spadek od początku roku już o 12,2 proc. W tym czasie mieliśmy do czynienia z bardzo mocną wyprzedażą w segmencie spółek małych - sWIG80 stracił 10,5 proc. i średnich - mWIG40 w dół o 7,4 proc. Wyprzedaż przyspieszyła zwłaszcza w czerwcu - miesiącu w którym fundusze akcji zanotowały wielomilionowe odpływy. Złoty, podobnie jak akcje, znalazł się pod presją.
Z indeksów sektorowych najbardziej ucierpiało budownictwo - spadek o 20 proc., spółki chemiczne - minus 13 proc. i telekomunikacyjne minus 12 proc. Spółkom budowlanym ciążą rosnące koszty usług budowlanych, spółkom chemicznym rosnące koszty wsadu (gaz), natomiast spółkom telekomunikacyjnym ciągła presja konkurencyjna. Jedynym sektorem, który zanotował zwyżkę był sektor paliwowy, który największy spadek zaliczył w pierwszym kwartale. Z racji swojej wagi polskiemu indeksowi najbardziej ciążyły spółki finansowe - WIG Banki stracił 8 proc. w kwartale, energetyczne 4,6 proc. w dół i odzieżowe - minus 5,8 proc.
W drugim kwartale fundusz stracił 5 proc. Trafna selekcja w sektorze konsumenckim została skonsumowana przez alokację sektorową w sektorze finansowym i energetycznym. Po spadku w drugim kwartale wycenowe dyskonto rynku polskiego do historycznych średnich oraz rynków wschodzących powiększyło się jeszcze bardziej. Niskie i spadające obroty sugerują zmniejszone zainteresowanie polskimi akcjami. O ile wycena dla szerokiego rynku rzędu P/E 11 (wskaźnik cena do zysku) na rok 2019 wygląda bardzo atrakcyjnie, o tyle brakuje katalizatora do ruchu wzrostowego. Takim katalizatorem mógłby być powrót pozytywnego nastawienia do rykach wschodzących i napływ środków zagranicznych, bądź odbicie w zyskach spółek, którego spodziewamy się w okolicach czwartego kwartału br.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje minimum 70% zgromadzonych aktywów w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Pozostałą część aktywów stanowią dłużne instrumenty finansowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Zarządzając funduszem wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek o charakterystyce zbliżonej do indeksu szerokiego rynku WIG.

Pozostale fundusze Akcji

Tutaj wpisz zawartość