NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN FIO Akcji 2

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
430,82 PLN
Wartość jednostki 11.08.2017
398,41 PLN
Wartość jednostki 13.08.2018
-7,52 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki
Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

NN SFIO Akcji 2 zanotował w pierwszym kwartale zysk +3,7% i był on spowodowany dobrym zachowaniem rynków akcji w Polsce i rynkach rozwijających się. Początki roku były jednak trudne. Nie wystąpił efekt stycznia i akcje mocno spadły – na świecie o ok 6% a w Polsce o ok. 5%). W lutym spadki wyhamowały a marzec przyniósł silne wzrosty ok +7% na świecie i prawie +8% w Polsce. Cały trzeci kwartał ceny akcji na świecie zamknęły na niewielkim minusie (-0,3%), jednak rynki wschodzące (w tym Polska) zanotowały wzrosty, średnio o ok. 5,5%.
W tym czasie polski złoty umocnił się do USD o ponad 5%, co oznacza, że dla inwestorów zagranicznych (inwestujących w USD) polskie akcje należały do znakomitych inwestycji, ze stopą zwrotu ok. +11%. Wydaje się, że najciekawszym spostrzeżeniem może być to, że w pierwszym kwartale, rynki wschodzące zachowywały się znacząco lepiej niż rynki rozwinięte, co nie miało miejsca od trzech lat. Duży wpływ na to miały odbijające, po ogromnych spadkach z poprzednich lat, ceny surowców. Wydaje się, że mogą być one istotnym czynnikiem determinującym sytuację na rynkach w tym roku.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje minimum 70% zgromadzonych aktywów w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Pozostałą część aktywów stanowią dłużne instrumenty finansowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Zarządzając funduszem wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek o charakterystyce zbliżonej do indeksu szerokiego rynku WIG.

Pozostale fundusze Akcji

Tutaj wpisz zawartość