<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Globalnej Dywersyfikacji | Fundusze inwestycyjne | NN Investment Partners TFI S.A.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Globalnej Dywersyfikacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
111,09 PLN
Wartość jednostki 02.12.2021
101,43 PLN
Wartość jednostki 02.12.2022
-8,70 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszuMieszany
Kategoria jednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkWIBOR1Y+4%
Początek działalności funduszu19.06.2020
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,00%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Opłata za wyniki0,0%
Zasada pobierania opłaty za wynikiMaksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR1Y+4% w skali roku
ZarządzającyJan Kruk, Marcin Szortyka

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.69 % (26.90zł)
Koszty transakcyjne0.08 % (0.80zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla kogo?

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
 • Z uwagi na stosunkowo wysoki poziom ryzyka wynikający z inwestycji większości środków Subfunduszu w akcje, fundusz jest nieodpowiedni dla osób obawiających się usilnych wahań wartości swoich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, z możliwością utraty części zainwestowanych środków włącznie.
 • Fundusz może inwestować znaczącą część środków na rynkach globalnych, ryzyko walutowe jest stosunkowo wysokie.

Cel i polityka

 • Subfundusz o szeroko zdywersyfikowanym portfelu oparty na algorytmach kontroli ryzyka.
 • Może inwestować w akcje spółek zarówno z rynków rozwiniętych jak i wschodzących, a także w surowce.
 • Uzupełnieniem ryzykownej części portfela mogą być globalne obligacje korporacyjne oraz obligacje skarbowe z rynków wschodzących.
 • W przypadku znacznego wzrostu ryzyka na rynkach finansowych część aktywów może być ulokowana w instrumentach finansowych dających ekspozycję na złoto, waluty i obligacje skarbowe rynków rozwiniętych.
 • Subfundusz może realizować swoją strategię inwestując głównie za pośrednictwem tytułów uczestnictwa innych funduszy i ETF’ów.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO