<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Globalnej Dywersyfikacji | Fundusze inwestycyjne | NN Investment Partners TFI S.A.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Globalnej Dywersyfikacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
107,67 PLN
Wartość jednostki 18.03.2022
100,30 PLN
Wartość jednostki 20.03.2023
-6,84 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Klasa ryzyka:średnio niska 3/7

Klasa ryzyka

 • 1 - najniższa
 • 2 - niska
 • 3 - średnio niska
 • 4 - średnia
 • 5 - średnio wysoka
 • 6 - druga najwyższa
 • 7 - najwyższa

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszuMieszany
Kategoria jednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkWIBOR1Y+4%
Początek działalności funduszu19.06.2020
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,00%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Opłata za wyniki0,0%
Zasada pobierania opłaty za wynikiMaksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR1Y+4% w skali roku
ZarządzającyJan Kruk, Marcin Szortyka

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.69 % (26.90zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.10zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla kogo?

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
 • Z uwagi na stosunkowo wysoki poziom ryzyka wynikający z inwestycji większości środków Subfunduszu w akcje, fundusz jest nieodpowiedni dla osób obawiających się usilnych wahań wartości swoich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, z możliwością utraty części zainwestowanych środków włącznie.
 • Fundusz może inwestować znaczącą część środków na rynkach globalnych, ryzyko walutowe jest stosunkowo wysokie.

Cel i polityka

 • Subfundusz o szeroko zdywersyfikowanym portfelu oparty na algorytmach kontroli ryzyka.
 • Może inwestować w akcje spółek zarówno z rynków rozwiniętych jak i wschodzących, a także w surowce.
 • Uzupełnieniem ryzykownej części portfela mogą być globalne obligacje korporacyjne oraz obligacje skarbowe z rynków wschodzących.
 • W przypadku znacznego wzrostu ryzyka na rynkach finansowych część aktywów może być ulokowana w instrumentach finansowych dających ekspozycję na złoto, waluty i obligacje skarbowe rynków rozwiniętych.
 • Subfundusz może realizować swoją strategię inwestując głównie za pośrednictwem tytułów uczestnictwa innych funduszy i ETF’ów.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO