NN TFI Investment Partners
Notowania
 

....

NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
65,53 PLN
Wartość jednostki 15.12.2017
58,32 PLN
Wartość jednostki 17.12.2018
-11,00 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

20 listopada subfundusz NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania zastąpił NN (L) Ameryki Łacińskiej. Nowa strategia opiera się na inwestowaniu w akcje spółek realizujących Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals).
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania to subfundusz dla osób, które swoimi pieniędzmi chcą kształtować rzeczywistość, nie rezygnując przy tym z zysków z inwestycji. Osiąganie satysfakcjonujących stóp zwrotu jest dla zarządzających portfelem równie istotne, co profil firm, których walory trafiają do funduszu.
Pierwszy komentarz do wyników NN (L) Globalnego Odpowiedzialnego Inwestowania opublikujemy po IV kwartale 2018 r.
Historyczne stopy zwrotu do dnia 20.11.2018 r. przedstawione na wykresie zostały osiągnięte przez NN (L) Ameryki Łacińskiej.
Rozwiń
Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu20.11.2018 (do dnia 19.11.2018 fundusz działał pod nazwą NN (L) Ameryki Łacińskiej)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyHuub van der Riet, Willem Schramade

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.96 % (29.60zł)
Koszty transakcyjne0.02 % (0.20zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy deklarują długoterminowy horyzont inwestycyjny (co najmniej 5 lat).
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Global Equity Impact Opportunities.
  • NN (L) Global Equity Impact Opportunities zasadniczo ma ekspozycję na akcje spółek, które oferują atrakcyjne zyski finansowe przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na społeczeństwo i środowisko naturalne.
  • Zarządzający funduszem zagranicznym inwestują w spółki mające siedzibę, notowane lub będące przedmiotem obrotu na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących.
  • Portfel inwestycyjny stanowić będzie od 35 do 60 starannie wybranych spółek.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO