<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

....

NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
59,95 PLN
Wartość jednostki 23.01.2019
77,15 PLN
Wartość jednostki 23.01.2020
+28,69 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:wysoki 6/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

23.12.2019
Trzeci kwartał przyniósł wyhamowanie dynamicznych zwyżek wyceny jednostki uczestnictwa funduszu NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania. Od lipca do września urosła ona o 1,57 proc., a od początku roku aż o 20 proc. Przyjęcie przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (UN Sustainable Development Goals) pobudziło przedstawicieli spółek do poszukiwania rozwiązań na globalne problemy takie, jak zmiany klimatyczne czy niedobory wody. NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania i inne fundusze o analogicznej strategii inwestycyjnej w ofercie NN Investment Partners wzmacniają ten trend i jednocześnie pozwalają inwestorom na nim zarobić.
Mimo rosnącego nacisku na analizę ESG, uwzględniającą oddziaływanie spółek na środowisko, społeczeństwo oraz jakość ich ładu korporacyjnego, wśród inwestorów cały czas pokutuje przekonanie, że stopy zwrotu z inwestycji społecznie odpowiedzialnych są niższe niż z inwestycji dokonywanych jedynie w oparciu o kryteria finansowe. Nie zgadzamy się z tym poglądem.
Notowania akcji firm pozytywnie oddziałujących na otoczenie charakteryzują się mniejszymi wahaniami. To dlatego, że tego typu przedsiębiorstwa są mniej narażone na szoki związane z utrata reputacji, nowymi podatkami środowiskowymi i in. Dlatego staramy się walczyć z tymi błędnymi wyobrażeniami wybierając do portfela wysokiej jakości, innowacyjne spółki nastawione na osiąganie zysków w długim terminie. Tak jak dotychczas, będziemy się angażować w działalność naszych spółek portfelowych, żeby mieć pewność, że pozytywnie wpływają na przyszłe pokolenia przez realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, a ich model biznesowy pozostaje atrakcyjny.
Rozwiń
Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu20.11.2018 (do dnia 19.11.2018 fundusz działał pod nazwą NN (L) Ameryki Łacińskiej)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyHuub van der Riet, Willem Schramade

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.92 % (29.20zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.14zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy deklarują długoterminowy horyzont inwestycyjny (co najmniej 5 lat).
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Global Equity Impact Opportunities.
  • NN (L) Global Equity Impact Opportunities zasadniczo ma ekspozycję na akcje spółek, które oferują atrakcyjne zyski finansowe przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na społeczeństwo i środowisko naturalne.
  • Zarządzający funduszem zagranicznym inwestują w spółki mające siedzibę, notowane lub będące przedmiotem obrotu na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących.
  • Portfel inwestycyjny stanowić będzie od 35 do 60 starannie wybranych spółek.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO