NN TFI Investment Partners
Notowania
 

....

NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
57,03 PLN
Wartość jednostki 15.06.2018
66,96 PLN
Wartość jednostki 17.06.2019
+17,41 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:wysoki 6/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Gwałtowny wzrost zmienności na rynkach akcji w ostatnim kwartale 2018 r. odcisnął swoje piętno na stopie zwrotu NN (L) Global Equity Impact Opportunities - funduszu źródłowego dla NN (L) Globalnego Odpowiedzialnego Inwestowania. Strategia odnotowała 11,3 proc. straty, co przełożyło się na wynik za cały 2018 r. na poziomie minus 6,5 proc. Co za radykalna zmiana w porównaniu z 2017 r., gdy fundusz zarobił 18 proc.
Ostatnie trzy miesiące ubiegłego roku obfitowały w wydarzenia istotne z punktu widzenia inwestorów wrażliwych na społeczną odpowiedzialność biznesu i ochronę środowiska. Parlament Europejski zagłosował za wprowadzeniem zakazu wykorzystywania i sprzedaży niektórych plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku takich, jak talerze, sztućce, słomki, mieszadełka do napojów i patyczki higieniczne. Tego typu rzeczy stanowią ponad 70 proc. odpadów zanieczyszczających oceany, morza, jeziora, rzeki. Zakaz zacznie obowiązywać od 2021 r.
Parlament Europejski zajął się również kwestiami niedopałków papierosów i zagubionego sprzętu rybackiego (sieci itp.) Niedopałki zawierają filtr z oktanem celulozy, będącym formą plastiku, w rezultacie rozkładają się dopiero po 12 latach. Z kolei sprzęt porzucony przez rybaków stanowi aż 27 proc. odpadów zalegających na nadmorskich plażach.
Ponadto Holandia zapowiedziała wyemitowanie zielonych obligacji. Byłyby to pierwsze tego typu papiery dłużne kraju o ratingu AAA. W Kalifornii Google (a konkretnej należąca do Alphabet spółka Waymo) dostał zgodę na przetestowanie pojazdów autonomicznych bez kierowcy rezerwowego na przednim siedzeniu. Pozwolenie obejmuje ulice miast i autostrady.
Rozwiń
Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu20.11.2018 (do dnia 19.11.2018 fundusz działał pod nazwą NN (L) Ameryki Łacińskiej)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyHuub van der Riet, Willem Schramade

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.92 % (29.20zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.14zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy deklarują długoterminowy horyzont inwestycyjny (co najmniej 5 lat).
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Global Equity Impact Opportunities.
  • NN (L) Global Equity Impact Opportunities zasadniczo ma ekspozycję na akcje spółek, które oferują atrakcyjne zyski finansowe przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na społeczeństwo i środowisko naturalne.
  • Zarządzający funduszem zagranicznym inwestują w spółki mające siedzibę, notowane lub będące przedmiotem obrotu na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących.
  • Portfel inwestycyjny stanowić będzie od 35 do 60 starannie wybranych spółek.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO