NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
216,60 PLN
Wartość jednostki 16.08.2017
230,93 PLN
Wartość jednostki 16.08.2018
+6,62 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:3
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Mimo, że korekta na giełdach w I kwartale miała szeroki zasięg, rynki wschodzące odczuły ją zdecydowanie lżej. Gospodarki tych krajów rozwijają się, maleje dystans dzielący je od rynków dojrzałych, inflacja pozostaje stosunkowo niska. Za to Europa zachodnia wypadła blado nawet na tle innych rozwiniętych obszarów świata. Kulą u nogi okazała się Wielka Brytania - jeden z najsłabszych rynków akcji na całym świecie na początku roku. Notowaniom spółek na Wyspach wyraźnie ciążyła niepewność związana z brexitem.
W I kw. 2018 r. NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych stracił 5,58 proc. Rozbieżność w notowaniach spółek typu "value" (niedowartościowanych przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji rynkowej, zazwyczaj płacących dywidendy) i spółek typu "growth" (dynamicznie rozwijających się firm, reinwestujących zyski i niepłacących dywidend) na niekorzyść tych pierwszych utrzymuje się na historycznie wysokich poziomach. Pytanie czy to dobry moment, żeby się przerzucić ze spółek wzrostowych na wartościowe - narzuca się samo. Historyczne dane uczą, że w długim terminie to inwestycja w spółki wartościowe przynosi wyższe stopy zwrotu. Wspomniana dysproporcja jest dziś o dwa odchylenia standardowe poniżej długoterminowej średniej. W przeszłości tak duże rozbieżności między wynikami jednego i drugiego stylu często zapowiadały odwrócenie ról.
Kolejnym argumentem dla inwestorów gotowych podjąć ryzyko przejścia od spółek, które bardzo dynamicznie się rozwijają, do tych, które płacą dywidendy jest siła światowej gospodarki. W strefie euro wskaźnik PMI sugeruje, że przemysł rozwija się w tempie nieobserwowanym od ponad dekady. Banki - w tym gronie jest najwięcej spółek typu value - powinny zyskiwać dzięki wzrostowi akcji kredytowej, lepszej spłacalności kredytów i wzrostom dywidend. Z kolei w USA reforma podatkowa powinna mieć najbardziej pozytywny wpływ na spółki "wartościowe" (obniżenie PIT jest lepsze dla firm, które raportują zysk brutto, a nie dla tych, które ponoszą wysokie koszty rozwoju).
Rozwiń
Thumbnail
Bruno SpringaelGlobal HD, Sr Portfolio Manager

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyMoudy El Khodr, Nicolas Simar, Bruno Springael, Manu Vandenbulck

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.92 % (29.20zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Global High Dividend.
  • NN (L) Global High Dividend inwestuje w akcje spółek notowanych na światowych giełdach, które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend.
  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wysokodywidendowych działających w różnych krajach i sektorach.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO