NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
227,10 PLN
Wartość jednostki 11.12.2017
216,10 PLN
Wartość jednostki 11.12.2018
-4,84 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:3
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Trzeci kwartał był udany na giełdach krajów rozwiniętych. Indeks MSCI DM World zyskał 5,5 proc., a jego stopa zwrotu od początku roku, liczona w euro, wzrosła do 9 proc. Presja na notowania aktywów z rynków wschodzących wynika przede wszystkim z polityki handlowej prowadzonej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obawy o jej wpływ na wzrost gospodarczy Chin ograniczają apetyt inwestorów na ryzyko.
Te obawy na razie nie rozlewają się na drugą stronę „konfliktu handlowego”, czyli USA. Galopująca gospodarka amerykańska wywindowała indeksy na Wall Street do nowych, historycznych szczytów. Nastroje konsumentów za oceanem są najlepsze od 2000 r., a liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych najniższa od… 1969 r. Pensje rosną w najszybszym tempie od 2009 r., dzięki czemu sprzedaż detaliczna wzrosła o 7 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Na tle Ameryki, Europa wypadła blado głównie ze względu na politykę fiskalną nowego rządu Włoch.
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych zarobił 4,60 proc. w III kw. Jego fundusz źródłowy – NN (L) Global High Dividend – wypracował wynik zbliżony do benchmarku, którym jest indeks MSCI World Net Index. Bardzo dobrze zadziałała selekcja spółek z sektora IT, przede wszystkim przeważenie względem benchmarku akcji Qualcomm i Cisco oraz niedoważenie w niepłacącym dywidend Facebooku. Za to niekorzystne okazało się niedoważenie w Amazonie, który również nie płaci dywidend.
powinny zaraportować solidne wyniki finansowe za III kw., które potwierdzą ich dobrą kondycję. Jednocześnie inflacja w strefie euro przyspieszyła, co sprawia, że Europejski Bank Centralny raczej nie będzie skłonny odejść od obranego kursu stopniowego zaostrzania polityki pieniężnej. Inwestorzy zwlekają jednak z decyzją o zakupie akcji europejskich ze względu na czynniki ryzyka natury politycznej z Brexitem i włoskim budżetem na czele.
ropy naftowej. Zakładamy, że rentowność tego sektora wzrośnie – przedsiębiorstwa będą generować wystarczające przepływy pieniężne do utrzymania przyjętej polityki dywidendowej. Przeważenie w sektorze energetycznym jest również sposobem na zabezpieczenie się przed negatywnymi konsekwencjami ryzyka geopolitycznego. Wśród branż defensywnych warto zwrócić uwagę na dobra konsumpcyjne podstawowej potrzeby, których wyceny nie są wygórowane, a zyski rosną w stabilnym tempie.
Rozwiń
Thumbnail
Bruno SpringaelGlobal HD, Sr Portfolio Manager

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyMoudy El Khodr, Nicolas Simar, Bruno Springael, Manu Vandenbulck

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.92 % (29.20zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Global High Dividend.
  • NN (L) Global High Dividend inwestuje w akcje spółek notowanych na światowych giełdach, które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend.
  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wysokodywidendowych działających w różnych krajach i sektorach.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO