NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
226,13 PLN
Wartość jednostki 15.06.2018
232,38 PLN
Wartość jednostki 17.06.2019
+2,76 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:3
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

13.05.2019
Pierwszy kwartał 2019 r. był na światowych rynkach akcji jednym z najlepszych od ponad 20 lat! Dzięki temu inwestorom udało się odrobić straty z jednego z najgorszych kwartałów w historii, czyli czwartego kwartału 2018 r. Od początku roku do końca marca indeks MSCI World Net urósł o imponujące 15 proc. przede wszystkim dzięki łagodnej retoryce amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC), negocjacjom handlowym między USA i Chinami, oraz spadkowi wycen akcji, wywołanemu ubiegłorocznym załamaniem na giełdach.
Zmiana polityki pieniężnej prowadzonej przez dwa najważniejsze banki centralne świata doprowadziła do spadku rentowności (wzrostu cen) obligacji skarbowych i wywołała nową falę poszukiwania zysków. Łyżkę dziegciu do tej beczki miodu dodała tzw. inwersja krzywej rentowności w USA – oprocentowanie obligacji dziesięcioletnich spadło poniżej rentowności trzymiesięcznych bonów skarbowych. W przeszłości inwersja krzywej utrzymująca się kilka miesięcy zapowiadała recesję w USA. Nastrojami inwestorów parę razy zachwiała również niekończąca się telenowela pt. „Brexit”.
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych wypracował 12,11 proc. zysku. Po raz kolejny w trendzie wzrostowym trwającym od 2009 r. to USA wyróżniły się pozytywnie na tle pozostałych rynków i po raz kolejny strefa euro wypadła zdecydowanie słabiej – ujemne oprocentowanie niemieckich obligacji skarbowych zaszkodziło branży bankowej na Starym Kontynencie. Co zaskakujące w kontekście opóźnienia brexitu, a więc przedłużenia okresu niepewności, akcje z Wielkiej Brytanii poradziły sobie nieźle – deprecjacja funta jest dobra dla brytyjskich eksporterów, którzy stanowią większość tamtejszego rynku. Japonia i pozostałe kraj rozwinięte w Azji poradziły sobie przyzwoicie, ale gorzej niż akcje z USA.
Rosły notowania przedstawicieli praktycznie wszystkich sektorów, na czele z szeroko rozumianą technologią – w górę o ponad 20 proc. Energetyka i surowce skorzystały na wzroście cen ropy naftowej i surowców przemysłowych. Sektorowi nieruchomości pomógł spadek oprocentowania obligacji skarbowych głównych krajów. Z tego samego powodu sektor finansowy wypadł relatywnie słabo – niższe rynkowe stopy procentowe sprawiają, że banki zarabiają stosunkowo mniej. Małe spółki poradziły sobie lepiej niż duże (również w Polsce). Inwestycje „we wzrost” (akcje spółek rozwijających się szybko, niepłacących dywidend) przyniosły wyższy wzrost niż te „w wartość” (w walory firm o ugruntowanej pozycji rynkowej, dzielących się zyskami z akcjonariuszami). Podczas gdy zyski spółek amerykańskich w IV kw. 2018 r. wzrosły o ponad 13 proc., czym pozytywnie zaskoczyły analityków, w 2019 r. prawdopodobnie powiększą się już tylko o 4-5 proc. W naszej ocenie tempo wzrostu zysków firm z USA może być w kolejnych miesiącach źródłem przykrych niespodzianek. Globalne spowolnienie gospodarcze przekłada się na wzrost zmienności na rynkach finansowych, niższe tempo wzrostu zysków i w konsekwencji – dywidend. Do tego dochodzą napięcia handlowe między USA I Chinami oraz rosnące koszty, głównie zatrudnienia, obciążające marże części przedsiębiorstw. Łagodna polityka pieniężna amerykańskiej Rezerwy Federalnej może nieco zmitygować negatywny wpływ wymienionych wcześniej czynników oddziałujących na notowania akcji.
Rozwiń
Thumbnail
Bruno SpringaelGlobal HD, Sr Portfolio Manager

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyMoudy El Khodr, Nicolas Simar, Bruno Springael, Manu Vandenbulck

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.92 % (29.20zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Global High Dividend.
  • NN (L) Global High Dividend inwestuje w akcje spółek notowanych na światowych giełdach, które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend.
  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wysokodywidendowych działających w różnych krajach i sektorach.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO