<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
398,37 PLN
Wartość jednostki 29.03.2022
338,41 PLN
Wartość jednostki 29.03.2023
-15,05 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:2
Klasa ryzyka:średnio wysoka 5/7

Klasa ryzyka

 • 1 - najniższa
 • 2 - niska
 • 3 - średnio niska
 • 4 - średnia
 • 5 - średnio wysoka
 • 6 - druga najwyższa
 • 7 - najwyższa

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

11.09.2019
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania powstał 3 września 2019 r. z przekształcenia funduszu NN FIO Akcji 2. Nowa polityka inwestycyjna zakłada odwzorowanie notowań indeksu WIG-ESG. NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania łączy zalety funduszu pasywnego oraz odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo. Jest tani – maksymalna opłata za zarządzanie to 0,80 proc. dla inwestorów instytucjonalnych i 0,99 proc. dla indywidualnych i przejrzysty – dokładnie wiadomo skąd się bierze stopa zwrotu.
Strategia funduszu dopuszcza niewielkie odchylenia względem indeksu, co do zasady jednak jej celem jest jego dokładna replikacja. WIG-ESG grupuje spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, ale wagi poszczególnych emitentów są inne niż we wskaźnikach źródłowych. Spółki o wysokich ocenach pod względem kryteriów ESG (environmental – środowiskowych, social – społecznych i governance – ładu korporacyjnego) są premiowane wyższym udziałem w WIG-ESG. Z kolei przedsiębiorstwom, które wypadają słabo, jest przyznawane mniej miejsca w indeksie i – w efekcie – również w portfelu NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszu Akcyjny
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
BenchmarkWIG-ESG
Początek działalności funduszu03.09.2019 (wcześniej jako NN SFIO Akcji 2 od 05.11.2001)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,99%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 8
ZarządzającyMichał Witkowski

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1.03 % (10.30zł)
Koszty transakcyjne0.03 % (0.30zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla Kogo ?

 • Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy deklarują długoterminowy horyzont inwestycyjny (co najmniej 5 lat).
 • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz jest nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest stosunkowo niskie.

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz dąży do odzwierciedlenia składu portfela oraz stopy zwrotu zbliżonej do indeksu WIG-ESG. Może inwestować do 100% aktywów w akcje spółek, które wchodzą w skład indeksu WIG-ESG, a także w Instrumenty Pochodne, dla których bazą są akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu.
 • Fundusz nie lokuje aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność negatywnie oddziaływającą na czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego.

Pozostale fundusze Akcji

Tutaj wpisz zawartość