NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
391,29 PLN
Wartość jednostki 14.09.2018
386,81 PLN
Wartość jednostki 16.09.2019
-1,14 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

11.09.2019
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania powstał 3 września 2019 r. z przekształcenia funduszu NN FIO Akcji 2. Nowa polityka inwestycyjna zakłada odwzorowanie notowań indeksu WIG-ESG. NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania łączy zalety funduszu pasywnego oraz odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo. Jest tani – maksymalna opłata za zarządzanie to 0,80 proc. dla inwestorów instytucjonalnych i 0,99 proc. dla indywidualnych i przejrzysty – dokładnie wiadomo skąd się bierze stopa zwrotu.
Strategia funduszu dopuszcza niewielkie odchylenia względem indeksu, co do zasady jednak jej celem jest jego dokładna replikacja. WIG-ESG grupuje spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, ale wagi poszczególnych emitentów są inne niż we wskaźnikach źródłowych. Spółki o wysokich ocenach pod względem kryteriów ESG (environmental – środowiskowych, social – społecznych i governance – ładu korporacyjnego) są premiowane wyższym udziałem w WIG-ESG. Z kolei przedsiębiorstwom, które wypadają słabo, jest przyznawane mniej miejsca w indeksie i – w efekcie – również w portfelu NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszu Akcyjny
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
BenchmarkWIG-ESG
Początek działalności funduszu03.09.2019 (wcześniej jako NN SFIO Akcji 2 od 05.11.2001)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,80%
ZarządzającyMichał Witkowski

Dla Kogo ?

 • Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy deklarują długoterminowy horyzont inwestycyjny (co najmniej 5 lat).
 • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz jest nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest stosunkowo niskie.

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz dąży do odzwierciedlenia składu portfela oraz stopy zwrotu zbliżonej do indeksu WIG-ESG. Może inwestować do 100% aktywów w akcje spółek, które wchodzą w skład indeksu WIG-ESG, a także w Instrumenty Pochodne, dla których bazą są akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu.
 • Fundusz nie lokuje aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność negatywnie oddziaływającą na czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego.

Pozostale fundusze Akcji

Tutaj wpisz zawartość