<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Myślałeś nad inwestycjami w akcje azjatyckich spółek? Wybierz NN Investmet Partners TFI i zostań naszym partnerem w inwestycjach.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Nowej Azji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
124,51 PLN
Wartość jednostki 21.01.2019
136,86 PLN
Wartość jednostki 21.01.2020
+9,92 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

23.12.2019
Tegoroczny zysk funduszu NN (L) Nowej Azji, na poziomie 4,60 proc. w okresie styczeń wrzesień, został w całości wypracowany w pierwszym kwartale. Kolejne okresy nie były już tak udane jak początek roku, a w III kw. fundusz stracił 2,48 proc. O ile jeszcze na początku roku inwestorzy spodziewali się nawiązania porozumienia handlowego miedzy USA, a Chinami, o tyle kolejne miesiące przyniosły już bolesne rozczarowanie w tym obszarze - Stany Zjednoczone podniosły cła na wybrane chińskie produkty, mimo trwających negocjacji.
Chiny są największym rynkiem wschodzącym świata, dlatego mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia stopy zwrotu NN (L) Nowej Azji. Spadki notowań akcji z Państwa Środka przełożyły się na słabszy wynik funduszu w trzecim kwartale.
Wskaźnik ceny do wartości księgowej dla indeksu MSCI All Country Asia ex. Japan, grupującym azjatyckie rynki wschodzące, znajduje się poniżej długoterminowej średniej. W dalszym ciągu widzimy potencjał do wzrostu notowań spółek z tego regionu. Pobudzanie gospodarki przez chińskie władze powinno pomóc zmitygować ewentualne negatywne skutki „wojny handlowej”. Firmom z regionu sprzyja również łagodna polityka amerykańskiej Rezerwy Federalnej – dzięki temu, że bank centralny USA obniżył stopy procentowe, firmy z rynków wschodzących nie muszą się martwic wzrostem kosztów finansowania.
Jednocześnie jednak trzeba być gotowym na spore wahania notowań akcji azjatyckich emerging markets. Wygląda bowiem na to, że co banki centralne „złagodzą”, to Donald Trump „zaostrzy”. Prezydent USA życzyłby sobie, żeby Fed bardziej zdecydowanie osłabiał amerykańską walutę. Kiedy bank centralny nie działa – jego zdaniem – wystarczająco sprawnie, Trump zaostrza kurs wobec Pekinu, wywołując zamieszania na rynkach i zmuszając poniekąd Fed do rozważenia bardziej radykalnych ruchów.
Rozwiń
Thumbnail
Kannan VenkataramaniSenior Portfolio Manager

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Wschodzące
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyColian Liang, Kannan Venkataramani, Willem van Dommelen, Dan Huang

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.96 % (29.60zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.09zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na bardzo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Asia Income wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). 
  • NN (L) Asia Income inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w regionie Azji (z wyłączeniem Japonii i Australii).
  • Dodatkowo fundusz stosuje strategię opartą na instrumentach pochodnych (sprzedaż opcji kupna), co pozwala na zwiększenie bieżącego dochodu oraz częściowe ograniczanie wpływu spadków. W konsekwencji Fundusz powinien zachowywać się gorzej od azjatyckiego rynku akcji w okresach silnych wzrostów, a lepiej w przypadku spadków czy trendu bocznego. 

Pozosotałe fundusze z Parasola NN SFIO