<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Myślałeś nad inwestycjami w akcje azjatyckich spółek? Wybierz NN Investmet Partners TFI i zostań naszym partnerem w inwestycjach.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Nowej Azji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
131,08 PLN
Wartość jednostki 26.11.2019
149,79 PLN
Wartość jednostki 26.11.2020
+14,27 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:wysoki 6/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

20.03.2020
Jeszcze w III kw. nie było wiadomo, czy NN (L) Nowej Azji w 2019 r. w ogóle osiągnie zysk – po bardzo udanym początku roku, II kw. i III kw. przyniosły załamanie notowań. Doskonała końcówka roku – 11,3 proc. zysku w samym IV kw., sprawiła jednak, że cały 2019 r. zamknął się ponad 16,4 proc. na plusie.
O ile jeszcze na początku roku inwestorzy spodziewali się nawiązania porozumienia handlowego miedzy USA, a Chinami, o tyle kolejne miesiące przyniosły już bolesne rozczarowanie w tym obszarze - Stany Zjednoczone podniosły cła na wybrane chińskie produkty, mimo trwających negocjacji. Ostatni kwartał przywrócił wiarę w zawarcie „rozejmu” i rzeczywiście Waszyngton i Pekin potwierdziły, że prowadzone negocjację doprowadzą do zawarcia pierwszego etapu umowy handlowej (phase-one trade deal). Ostatecznie doszło do tego w styczniu 2020 r. Chiny są największym rynkiem wschodzącym świata, dlatego mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia stopy zwrotu NN (L) Nowej Azji.
Wskaźnik ceny do wartości księgowej dla indeksu MSCI All Country Asia ex. Japan, grupującym azjatyckie rynki wschodzące, znajduje się poniżej długoterminowej średniej. W dalszym ciągu widzimy potencjał do wzrostu notowań spółek z tego regionu. Pobudzanie gospodarki przez chińskie władze powinno pomóc zmitygować ewentualne negatywne skutki „wojny handlowej”. Firmom z regionu sprzyja również łagodna polityka amerykańskiej Rezerwy Federalnej – dzięki temu, że bank centralny USA obniżył stopy procentowe, firmy z rynków wschodzących nie muszą się martwic wzrostem kosztów finansowania.
Rozwiń
Thumbnail
Kannan VenkataramaniSenior Portfolio Manager

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Wschodzące
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyColian Liang, Kannan Venkataramani, Willem van Dommelen, Dan Huang

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.96 % (29.60zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.10zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na bardzo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Asia Income wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). 
  • NN (L) Asia Income inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w regionie Azji (z wyłączeniem Japonii i Australii).
  • Dodatkowo fundusz stosuje strategię opartą na instrumentach pochodnych (sprzedaż opcji kupna), co pozwala na zwiększenie bieżącego dochodu oraz częściowe ograniczanie wpływu spadków. W konsekwencji Fundusz powinien zachowywać się gorzej od azjatyckiego rynku akcji w okresach silnych wzrostów, a lepiej w przypadku spadków czy trendu bocznego. 

Pozosotałe fundusze z Parasola NN SFIO