NN (L) Nowej Azji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
107,33 PLN
Wartość jednostki 20.04.2016
117,25 PLN
Wartość jednostki 20.04.2017
+9,24 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na bardzo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Kennan Venkataramani

  Kennan Venkataramani, CFA

  Lead Portfolio Manager

   

  Po stosunkowo zmiennym listopadzie w związku z nieoczekiwanym wynikiem wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, grudzień okazał się cichym miesiącem. Zarówno pod względem wydarzeń rynkowych jak i zachowania rynków. W czwartym kwartale fundusz uzyskał stopę zwrotu równą -5,79%. Było to spowodowane słabymi wynikami sektora dóbr podstawowych i finansowego, szczególnie w grudniu.

  Stany Zjednoczone wybrały prezydenta, który planuje stymulację gospodarki poprzez cięcia podatków, inwestycje w infrastrukturę i renegocjację umów handlowych. Rynki interpretowały to, jako informację pozytywną dla wzrostu gospodarczego. Uważamy, że wzrost stóp procentowych może stanowić utrudnienie dla rynków wschodzących. Pomocny może być wzrost konsumpcji i inwestycji wywołany niższymi podatkami.

Pozosotałe fundusze z Parasola NN SFIO