NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Nowej Azji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
133,07 PLN
Wartość jednostki 19.10.2017
119,78 PLN
Wartość jednostki 19.10.2018
-9,99 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W ostatnim miesiącu drugiego kwartału akcje rynków wschodzących znalazły się pod presją umacniającego się dolara, rosnących cen ropy, zaostrzania polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych oraz obaw o eskalację konfliktu handlowego. Nie inaczej było w Azji - wskaźnik MSCI All Country Asia ex. Japan NR Index stracił 4,8 proc. (licząc w dolarach).
O ile jeszcze w maju akcje z Chin, najważniejszego kraju rozwijającego się na świecie, wypadły stosunkowo nieźle na tle regionu, o tyle w czerwcu straciły 4,2 proc., po tym jak Donald Trump, prezydent USA, zapowiedział objęcie taryfami celnymi chińskie produkty o wartości 50 mld dolarów i zagroził, że kolejne 200 mld dolarów zostanie oclonych. Akcje z Indii straciły na wartości 4,8 proc. między innymi dlatego, że rosnąca inflacja zmusiła Bank Rezerw Indii do podniesienia stóp procentowych po raz pierwszy od 2014 r. do 6,25 proc. z 6 proc. Jeszcze gorzej było w Indonezji - spadki rzędu 20 proc., nie najlepiej w Singapurze - 10 proc. na minusie.
Indeks Li Ke Qiang jest w wyraźnym trendzie wzrostowym. Wskaźnik ten mierzy koniunkturę w Chinach na podstawie zużycia prądu, wielkości kolejowych przewozów towarowych oraz wartości kredytów bankowych. Akcje rynków wschodzących Azji od dwóch lat nadrabiają wcześniejszą, pięcioletnią słabość. Mimo ostatniej hossy ich wyceny wciąż są niewygórowane. Wskaźnik ceny do wartości księgowej spółek z indeksu MSCI All Country Asia ex. Japan wynosi teraz 1,6 jest więc na poziomie historycznej średniej. W naszej ocenie ten region świata ma wciąż potencjał wzrostu.
Mimo to, w kolejnych kwartałach 2018 r. inwestorzy powinni się liczyć z prawdopodobieństwem wyższej zmienności. Czynnikiem ryzyka ciążącym rynkom finansowym w Azji pozostaje zaostrzanie polityki pieniężnej przez banki centralne. Stopniowy wzrost stóp procentowych może negatywnie wpłynąć na ceny azjatyckich aktywów. Wierzymy jednak, że niewygórowane wyceny akcji i potencjał do wzrostu zysków spółek, pozwolą to ryzyko ograniczyć.
Rozwiń
Thumbnail
Kannan VenkataramaniSenior Portfolio Manager

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Wschodzące
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyColian Liang, Kannan Venkataramani, Willem van Dommelen, Dan Huang

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.96 % (29.60zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.15zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na bardzo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Asia Income wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). 
  • NN (L) Asia Income inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w regionie Azji (z wyłączeniem Japonii i Australii).
  • Dodatkowo fundusz stosuje strategię opartą na instrumentach pochodnych (sprzedaż opcji kupna), co pozwala na zwiększenie bieżącego dochodu oraz częściowe ograniczanie wpływu spadków. W konsekwencji Fundusz powinien zachowywać się gorzej od azjatyckiego rynku akcji w okresach silnych wzrostów, a lepiej w przypadku spadków czy trendu bocznego. 

Pozosotałe fundusze z Parasola NN SFIO