NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Nowej Azji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
118,25 PLN
Wartość jednostki 24.04.2017
133,87 PLN
Wartość jednostki 24.04.2018
+13,21 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W czerwcu rynki wschodzące radziły sobie lepiej od rynków rozwiniętych o ponad 5%. Historyczna decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej osłabiła perspektywy dla krajów europejskich i prowadziła do wzmocnienia walut rynków rozwijających się. Region ten nie był odporny na skutki decyzji Brytyjczyków, ale wpływ ten był zdecydowanie słabszy niż na rynkach rozwiniętych.
W czerwcu fundusz NN (L) Nowej Azji zyskał +1,78%. Pozytywnie wpłynął na to sektor IT, finansowy oraz dóbr luksusowych. W odniesieniu geograficznym do pozytywnego wyniku najwięcej przyczynił się Tajwan.
Ekonomia chińska nadal spowalnia, co utrzymuje presję na cenach surowców i ma wpływ na głównych partnerów handlowych tego państwa jak i na globalny wzrost gospodarczy. Z makroekonomicznego punktu widzenia, spowalniający wzrost i trudniejsze warunki finansowe powinny ostatecznie zmusić władze państw rynków wschodzących do działania i zmiany sytuacji na lepsze. Rząd Chin ma zamiar zrobić to poprzez reformy po stronie podażowej. Indie i Indonezja także pracują nad reformami mającymi sprowadzić na odpowiedni tor krajowy popyt inwestycyjny.
Rozwiń
Thumbnail
Manu VandenbulckSenior Portfolio Manager Equity Value

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Wchodzące
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyManu Vandenbulck, Robert Davis

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweBrak
Opłaty bieżące2.98 % (29.80zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.05zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na bardzo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Asia Income wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). 
  • NN (L) Asia Income inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w regionie Azji (z wyłączeniem Japonii i Australii).
  • Dodatkowo fundusz stosuje strategię opartą na instrumentach pochodnych (sprzedaż opcji kupna), co pozwala na zwiększenie bieżącego dochodu oraz częściowe ograniczanie wpływu spadków. W konsekwencji Fundusz powinien zachowywać się gorzej od azjatyckiego rynku akcji w okresach silnych wzrostów, a lepiej w przypadku spadków czy trendu bocznego. 

Pozosotałe fundusze z Parasola NN SFIO