NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Nowej Azji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
133,25 PLN
Wartość jednostki 11.12.2017
119,42 PLN
Wartość jednostki 11.12.2018
-10,38 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

We wrześniu spadki na giełdach krajów rozwijających się nieco wyhamowały. Sytuacja na rynkach azjatyckich była zróżnicowana. Akcje z notowane na giełdzie w Bombaju straciły na wartości, głównie ze względu przecenę w sektorze finansowym. Spadki dominowały również w Indonezji i na Tajwanie. Na wartości zyskały za to akcje z Chin, Korei i Hongkongu.
W całym III kwartale NN (L) Nowej Azji zarobił 3,24 proc.
Papiery wartościowe emitowane przez azjatyckie rynki wschodzące znalazły się ostatnio pod presją. Wskaźnik ceny do wartości księgowej spółek z indeksu MSCI All Country Asia ex. Japan wynosi teraz 1,6 jest więc na poziomie historycznej średniej. W naszej ocenie ten region świata ma wciąż potencjał do wzrostu.
wyższej zmienności. Czynnikiem ryzyka ciążącym rynkom finansowym w Azji pozostaje zaostrzanie polityki pieniężnej przez banki centralne. Stopniowy wzrost stóp procentowych może negatywnie wpłynąć na ceny azjatyckich aktywów. Wierzymy jednak, że niewygórowane wyceny akcji i perspektywa wzrostu zysków spółek, pozwolą to ryzyko ograniczyć.
Rozwiń
Thumbnail
Kannan VenkataramaniSenior Portfolio Manager

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Wschodzące
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyColian Liang, Kannan Venkataramani, Willem van Dommelen, Dan Huang

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.96 % (29.60zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.15zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na bardzo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Asia Income wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). 
  • NN (L) Asia Income inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w regionie Azji (z wyłączeniem Japonii i Australii).
  • Dodatkowo fundusz stosuje strategię opartą na instrumentach pochodnych (sprzedaż opcji kupna), co pozwala na zwiększenie bieżącego dochodu oraz częściowe ograniczanie wpływu spadków. W konsekwencji Fundusz powinien zachowywać się gorzej od azjatyckiego rynku akcji w okresach silnych wzrostów, a lepiej w przypadku spadków czy trendu bocznego. 

Pozosotałe fundusze z Parasola NN SFIO