<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
149,85 PLN
Wartość jednostki 23.01.2019
146,25 PLN
Wartość jednostki 23.01.2020
-2,40 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

08.10.2019
Fundusz w III kwartale 2019 roku wypracował stopę zwrotu w wysokości -3,19% (kategoria A) przy indeksie WIG -4,76%. Relatywne lepsze zachowaniu się funduszu od indeksu wynika ze stosunkowo niskiej alokacji portfela w akcje oraz dywersyfikację na spółki spoza Polski.
W ujęcie relatywnym (fundusz vs. benchmark) pozytywny wpływ na wynik miała alokacja i selekcja w sektorze finansowym oraz surowców. Negatywny wpływ z kolei miał sektor konsumencki.
Inwestycje w polskie spółki pozostają głównym składnikiem lokat portfela. W ujęciu geograficznym, uzupełnieniem portfela są wybrane spółki z regionu z Węgier oraz Turcji. W ramach dywersyfikacji sektorowej w portfel funduszu uzupełniany jest spółkami z rynków rozwiniętych - zwłaszcza Europy zachodniej, choć ponownie w portfelu pojawiła się ekspozycja również na rynku amerykańskim. Sektorowo, największym niedoważeniem pozostały spółki sektora finansowego oraz konsumenckie a największym przeważeniem spółki przemysłowe oraz medyczne.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIG
Początek działalności funduszu8.04.2019 (wcześniej jako NN Akcji Środkowoeuropejskich od 07.07.2008)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3,00%
ZarządzającyRadosław Sosna

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące3.01 % (30.10zł)
Koszty transakcyjne0.27 % (2.66zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych oraz innych walutach, ryzyko walutowe jest relatywnie wysokie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów w akcje spółek notowanych na GPW. Pozostała część inwe­stowana będzie w akcje spółek państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie.
  • Zarządzając funduszem skupiamy się na zdywersyfikowanej selekcji niewielkiej liczby spółek, gdzie istotnym elementem ich doboru jest analiza czynników niefinansowych, tj. czynników środowioskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ang. environmental social governance – ESG), jako wyznaczników odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, oraz pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne.
  • Starannie wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości, które oferują atrakcyjne zyski finansowe.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO