<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN Parasol FIO) | NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

dawniej NN Akcji Środkowoeuropejskich

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
172,59 PLN
Wartość jednostki 18.03.2022
165,94 PLN
Wartość jednostki 20.03.2023
-3,85 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:3
Klasa ryzyka:średnia 4/7

Klasa ryzyka

 • 1 - najniższa
 • 2 - niska
 • 3 - średnio niska
 • 4 - średnia
 • 5 - średnio wysoka
 • 6 - druga najwyższa
 • 7 - najwyższa

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

10.02.2020
W czwartym kwartale fundusz wypracował 2,2 proc. stopy zwrotu (jednostka uczestnictwa kategorii A). W tym czasie WIG, indeks szerokiego rynku polskich akcji, wzrósł o 0,9 proc. Od zmiany strategii inwestycyjnej funduszu 8 kwietnia 2019 r. jego stopa zwrotu funduszu ukształtowała się 1,33 proc. pod kreską przy indeksie WIG 5,1 proc. na minusie. Relatywne lepsze zachowanie funduszu w porównaniu z indeksem wynika m.in. z dywersyfikacji na spółki spoza Polski oraz mniejszy udział spółek największych, w tym kontrolowanych przez Skarb Państwa.
W IV kwartale w ujęciu relatywnym (fundusz wobec benchmarku) pozytywny wpływ na wynik miały spółki z Węgier oraz unikanie wybranych spółek z WIG20. Inwestycje w polskie spółki pozostają głównym składnikiem lokat portfela, warto jednak podkreślić, że od 2 kwietnia 2020 r. minimalny udział akcji Polskich spadnie z obecnych 66 proc. do 50 proc., co zwiększy elastyczność zarządzania NN Polskim Odpowiedzialnego Inwestowania.
W IV kwartale w ujęciu relatywnym (fundusz wobec benchmarku) pozytywny wpływ na wynik miały spółki z Węgier oraz unikanie wybranych spółek z WIG20. Inwestycje w polskie spółki pozostają głównym składnikiem lokat portfela, warto jednak podkreślić, że od 2 kwietnia 2020 r. minimalny udział akcji Polskich spadnie z obecnych 66 proc. do 50 proc., co zwiększy elastyczność zarządzania NN Polskim Odpowiedzialnego Inwestowania.
Rozwiń
Thumbnail
Jan KrukZarządzający i Analityk Akcji

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIG
Początek działalności funduszu8.04.2019 (wcześniej jako NN Akcji Środkowoeuropejskich od 07.07.2008)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,00%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 8
Opłata za wyniki0,0%
Zasada pobierania opłaty za wynikiMaksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego WIG w skali roku
ZarządzającyJan Kruk

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.38 % (23.80zł)
Koszty transakcyjne0.13 % (1.30zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla kogo?

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
 • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych
 • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych oraz innych walutach, ryzyko walutowe jest relatywnie wysokie.

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w akcje spółek notowanych na GPW. Pozostała część inwe­stowana będzie w akcje spółek państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie.
 • Zarządzając funduszem skupiamy się na zdywersyfikowanej selekcji niewielkiej liczby spółek, gdzie istotnym elementem ich doboru jest analiza czynników niefinansowych, tj. czynników środowioskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ang. environmental social governance – ESG), jako wyznaczników odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, oraz pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne.
 • Starannie wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości, które oferują atrakcyjne zyski finansowe.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO