<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
143,93 PLN
Wartość jednostki 06.12.2018
140,17 PLN
Wartość jednostki 06.12.2019
-2,61 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

20.08.2019
Fundusz w ramach realizacji zmienionej polityki inwestycyjnej (od 8 kwietnia 2019 r. do końca II kwartału) osiągnął stopę zwrotu w wysokości -0,24% co jest wynikiem wyższym od indeksu WIG, który odnotował spadek w wysokości 1,21%. W ujęcie relatywnym (fundusz vs. benchmark) pozytywy wpływ na wynik miała alokacja i selekcja w segmencie konsumenckim oraz energii. Negatywny wpływ z kolei miał sektor finansowy.
Zmiana polityki inwestycyjnej funduszu przyniosła za sobą zwiększeniu udziału na polskim rynku akcji, zmniejszeniu liczby spółek w portfelu oraz rozpoczęcie budowy ekspozycji na wybrane spółki z rynków rozwiniętych, zwłaszcza w bardziej innowacyjnych sektorach które maja niski udział na rodzimym rynku kapitałowym. W najbliższym kwartale spodziewamy się selektywnego zwiększania alokacji na rynkach rozwiniętych.
W ujęciu geograficznym, uzupełnieniem portfela dla spółek polskich są głównie spółki z Węgier, Turcji oraz Europy zachodniej. Sektorowo, największym niedoważeniem są spółki sektora finansowego oraz konsumenckie a największym przeważeniem spółki przemysłowe oraz medyczne. Portfel rozpoczyna trzeci kwartał ze stosunkowo dużym udziałem gotówki.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIG
Początek działalności funduszu8.04.2019 (wcześniej jako NN Akcji Środkowoeuropejskich od 07.07.2008)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3,50%
ZarządzającyRadosław Sosna

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące3.51 % (35.10zł)
Koszty transakcyjne0.27 % (2.66zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych oraz innych walutach, ryzyko walutowe jest relatywnie wysokie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów w akcje spółek notowanych na GPW. Pozostała część inwe­stowana będzie w akcje spółek państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie.
  • Zarządzając funduszem skupiamy się na zdywersyfikowanej selekcji niewielkiej liczby spółek, gdzie istotnym elementem ich doboru jest analiza czynników niefinansowych, tj. czynników środowioskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ang. environmental social governance – ESG), jako wyznaczników odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, oraz pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne.
  • Starannie wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości, które oferują atrakcyjne zyski finansowe.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO