NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
149,64 PLN
Wartość jednostki 15.06.2018
144,59 PLN
Wartość jednostki 17.06.2019
-3,37 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Zachowanie rynków Europy Środkowowschodniej w drugim kwartale pozostawało zróżnicowane. Rynek turecki, który zniżkował o 16 proc., ciążył całemu regionowi. Wypowiedzi prezydenta Erdogana obudziły obawy inwestorów o niezależność banku centralnego i stabilność makroekonomiczną państwa. Pozostałe rynki zachowywały się lepiej niż Turcja, choć i tak nie ma się czym zachwycać - Rumunia zniżkowała o 6,8 proc., Węgry o 3,0 proc., Czechy o 5,3 proc., a Polska o 4,2 proc. Ostatecznie, w drugim kwartale jednostka funduszu straciła 10,02 proc. (wynik o 40 punktów bazowych lepszy od benchmarku brutto). Największy wpływ na stopę zwrotu miał spadek rynku tureckiego i osłabienie liry do złotówki.
Pod względem geograficznym w portfelu przeważamy Austrię i Polskę, a największym niedoważeniem pozostaje Turcja. Sektorowo, największym niedoważeniem są spółki surowcowe i przemysłowe, a największym przeważeniem spółki energetyczne.
Krajem o największym ryzyku makroekonomicznym pozostaje Turcja, gdzie jesteśmy niedoważeni. Niskie i spadające obroty sugerują zmniejszone zainteresowanie rynkiem polskim. O ile wycena dla szerokiego rynku rzędu P/E 11 (wskaźnik cena do zysku) na rok 2019 wygląda bardzo atrakcyjnie, o tyle brakuje katalizatora do ruchu wzrostowego. Takim katalizatorem mógłby być powrót pozytywnego nastawienia do rykach wschodzących i napływ środków zagranicznych, bądź odbicie w zyskach spółek, którego spodziewamy się w okolicach czwartego kwartału br.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIG
Początek działalności funduszu8.04.2019 (wcześniej jako NN Akcji Środkowoeuropejskich od 07.07.2008)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3,50%
ZarządzającyRadosław Sosna

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące3.51 % (35.10zł)
Koszty transakcyjne0.27 % (2.66zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych oraz innych walutach, ryzyko walutowe jest relatywnie wysokie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów w akcje spółek notowanych na GPW. Pozostała część inwe­stowana będzie w akcje spółek państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie.
  • Zarządzając funduszem skupiamy się na zdywersyfikowanej selekcji niewielkiej liczby spółek, gdzie istotnym elementem ich doboru jest analiza czynników niefinansowych, tj. czynników środowioskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ang. environmental social governance – ESG), jako wyznaczników odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, oraz pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne.
  • Starannie wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości, które oferują atrakcyjne zyski finansowe.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO